Afsløring: Personlighedstypen de fleste ledere er

Medierne dyrker og hylder den ekstroverte ledertype, der står på SoMe-ølkassen og råber op. Men langt de fleste ledere er hverken ekstroverte eller introverte. De er ambiverte, siger ledelsesrådgiver Louise Orbesen. Tjek om du også er ambivert ud fra de ni ting, der kendetegner dem.

Skribentinfo

De fleste kender de karikerede typer af den introverte og den ekstroverte. Den indadvendte og den udadvendte. Louise Orbesen, der er stifter af Leading Humans og ledelsesrådgiver i mere ned 20 år, var på et kursus, hvor typerne blev præsenteret alt efter, hvordan deres yndlingsweekend ser ud:

”Den ekstrovertes favoritweekend begyndte med en brunch med de 30 nærmeste venner og bekendte, så skulle vedkommende videre til grillfest med 100-150 personer, og om søndagen var der igen arrangeret en brunch med flere par. Den introverte stod op, spiste morgenmad, ordnede lidt ting i lejligheden, gik en tur og læste en bog. Det er selvfølgelig ekstremerne,” siger Louise Orbesen. 

Læs også: Misforståelser om introverte og ekstroverte

Mange er hverken introvert eller ekstrovert

Louise Orbesen har de seneste år beskæftiget sig meget med ledelsestyper, og hun er dødtræt af inddelingen af mennesker i introverte og ekstroverte.

”Når man laver undersøgelser, observerer man ofte, at data fordeler sig som en "klokkeform". Der er flest observationer inde mod midten, og så fordeler de sig ellers symmetrisk ud til begge sider. Sådan tror jeg også det er, når vi taler om introverte og ekstroverte ledere. Langt de fleste mennesker er på midten, og så er der ekstremerne i begge ender. I den ene ende de meget introverte og i den anden ende de meget ekstroverte. Hovedparten er dog på midten, derfor synes jeg, det er en fejl ensidigt at tale om ekstrovert og introvert. Man burde hellere tale om de ambiverte, som der er klart flest af,” siger Louise Orbesen.

Farvel til rockstjerne-lederen

Den amerikanske forsker Jim Collins, der beskæftiger sig med ledelse, lavede for mange år siden en af de bedste og mest veldokumenterede undersøgelser af, hvilke lederegenskaber, der korrelerede med succes.

Den ultimative egenskab, og den der virkelig skilte fårene fra bukkene, kaldte han for ”Niveau 5”-egenskaben. Han beskrev de bedste ledere som ”en kraftfuld blanding af personlig ydmyghed og ukuelig vilje. De er utroligt ambitiøse, men deres ambitioner handler først og fremmest om sagen – formålet og organisationen – ikke om dem selv.”

”Ulempen kan være, at de stille introverte i første omgang kan have svært ved at påvirke og overbevise andre om sine visioner. Omvendt så kan den ekstroverte leder blive for overfladisk. Det hele kan gå så hurtigt, at de taber substans. Og netop substans er vigtigt på toplederniveau. Det er ikke altid den ekstroverte har tålmodighed til at blive siddende, når først det bliver svært,” siger Louise Orbesen.

Der er lavet forskning, der viser, at langt de fleste mennesker ikke vil sættes i bås som det ene eller andet, ligesom der ikke er ret mange mennesker som 100 procent opfatter sig som enten ekstrovert eller introvert.

”En ambivert er ofte sådan en type, som man tror er mest ekstrovert. Vedkommende er god til at arbejde sammen med folk, stille sig op, engagerer sig, men når vedkommende er hjemme, vil de helst være alene. De har brug for at falde ned, cykle en lang tur. De har ikke brug for mange mennesker omkring sig. Personligt er jeg introvert, men har tillært mig at være ekstrovert. Jeg kan have en hverdag fyldt med mennesker, men receptioner og rampelys, det får jeg det nærmest mærkeligt af,” siger Louise Orbesen.

Introverte topledere

For nogle år siden var Louise Orbesen på et kursus på London Business School. Her fortalte en psykologiprofessor, at det faktisk er 80 procent af de adspurgte topledere, der føler sig som introverte. De siger samtidig, at deres ekstroverte side er noget, de har tillært sig.

Hvorfor er der så umiddelbart mere fokus på den ekstroverte ledertype end på den introverte?

”Vi lever i en tid, hvor det at være på og blive set står i høj kurs. Alle er sin egen pressechef på SoMe. Det ligger bedste til den ekstroverte. Medierne hylder også den ekstroverte type, der kan larme lidt. Man skal kunne være på, være sjov, være underholdende,” siger Louise Orbesen.

Hun tror dog samtidig, at der er ved at ske et skifte. Nogle af verdens mest succesfulde ledere indenfor de seneste år har introverte træk. For eksempel tester personer som Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Melissa Mayer og Zuckerberg alle som introverte. Formentlig fordi, de matcher Jim Collins’ Niveau 5-leder.

”Jeg tror, rockstjernelederen er på vej væk. Der er ikke brug for mig-mig-mig-lederen, derimod er der brug for ledere, som er næringsstof til medarbejderne Ledere, der kan være katalysator og vise vejen. Den lidt gamle ledertype stod forrest og var den stærke i blæsten, men stjal også rampelyset. Den nye ledertype holder hånden under sine medarbejdere, så vedkommende støtter, og i værste tilfælde kan man falde ned i hånden på lederen. Den ambiverte er fremtiden, hvor man trækker det bedste fra begge sider. Ekstremerne er ikke så interessante,” siger Louise Orbesen.

9 tegn på du er ambivert

#1
Jeg kan både udføre opgaver alene eller i grupper. Jeg har på den måde ingen præferencer.

#2
Socialt samvær gør mig ikke utilpas, men jeg bliver træt, hvis jeg er meget sammen med mennesker.

#3
Jeg kan godt være i centrum, og tænke at opmærksomheden er sjov og givende, men derefter skal jeg have mine pauser.

#4
Nogle mennesker synes, jeg er stille, mens andre synes, jeg er meget social.

#5
Jeg behøver ikke altid at udvikle mig, men for meget rutinearbejde keder mig.

#6
Jeg kan gå tabt i mine egne tanker lige så let, som jeg kan fortabe mig i en samtale.

#7
Small talk gør mig ikke utilpas, men jeg synes, det er kedeligt og spild af tid.

#8
Når det kommer til at stole på andre mennesker, er jeg nogle gange skeptisk, mens jeg andre gange respekterer folk med det samme.

#9
Hvis jeg bruger for meget tid alene, keder jeg mig, men for meget tid sammen med andre mennesker, dræner mig.

Kommentar til artiklen af Marie Kirkegaard, cand.psych. og erhvervspsykolog i CfL:

Som erhvervspsykolog og testadministrator vil jeg gerne supplere med et par pointer:

Adskil persontype og personlighedstræk: Typologi afdækker overordnede karakteristika og præferencer hos et menneske. Fx introversion og ekstroversion. Træk er derimod udtryk for graden af en række nuancerede karakteristika. Her får man en analyse af en persons tanker, handlinger og følelser. Begreber som introversion og ekstroversion bruges derfor forskelligt, alt efter om en test måler træk eller kategoriserer i typer. Det er derfor ikke korrekt at konkludere, at ”…en ambivert er sådan en type, som man tror er mest ekstrovert. Vedkommende er god til at samarbejde, stille sig op, engagere sig, men når vedkommende er hjemme, vil de helst være alene”. Her anvendes typebegrebet indledningsvist, men med sine eksempler blandes begreberne sammen. At være ekstrovert handler om, hvor vi henter energi fra, når vi taler type. Du kan sagtens være en talende introvert. Du kan også sagtens være engageret og god til at samarbejde, selvom du er introvert.

Bland ikke forskellige træk sammen: I denne artikel anvendes ekstroversion / introversion til at konkludere bredt og generaliserende om en persons handlinger. En fejlagtig tolkning, der kan have fatale personlige og organisatoriske konsekvenser. Ekstroversion/Introversion beskriver fx ikke noget om en persons værdier og orientering mod andre mennesker. I den aktuelt bedst validerede og anerkendte personlighedspsykologiske teori (femfaktormodellen), fortæller træk som Åbenhed og Venlighed derimod noget om dette. Både ekstroverte og introverte kan derfor adskille sig markant i måden, hvorpå de orienterer sig mod andre.

Kend forskel på præference og kompetence: Det er afgørende at skelne mellem en præference og en kompetence. Præferencer er det, vi har en naturlig tilbøjelighed til at gøre. Handlingen vil kræve mindre energi, og derfor ofte være mere ubesværet. Kompetencer er alt det, vi kan lære, uanset vores præferencer. Konkret har mange en præference for at bruge højre hånd. Men det betyder jo ikke, at venstre hånd er sat helt ud af spillet. Men ingen kan ”lidt af det hele” uden træning og erkendelse. Netop den erkendelse kan (korrekt!) brug af test give. 

Derfor har jeg skrevet en artikel om, hvad personlighedstest er, hvad kan du bruge testværktøjer til i dit arbejde som leder, og hvad kan du ikke kan udlede af en test. Læs gerne med her

Skribentinfo

Kommentarer