Anerkendende arbejdsmiljø

Med hæftet 'Anerkendende toner i arbejdsmiljøet' sætter Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration fokus på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen kan udvikles gennem værdsættende samtale.

Skribentinfo

Anerkendelse stammer fra tysk og betyder at “knytte an til andres tanker og erkendelse”. Når man benytter sig af den anerkendende tilgang, betyder det, at der i stedet for kun at tage udgangspunkt i problemer og det, der søges undgået – også taler om det, man gerne vil have, og det der allerede virker.

På alle arbejdspladser er der mange meninger og interesser i spil. Det er helt naturligt og en forudsætning for en dynamisk arbejdsplads. Anerkendelse handler også om at acceptere, at vi har forskellige værdier og meninger om tingene. Det kan fx handle om anerkendelse af, at der er konflikter.

I hæftet er der seks værktøjer. Dem kan du læse her:

Værktøj 1: Værdsættende arbejdspladsvurdering
Værktøj 2: Personalemøde med den gode historie
Værktøj 3: Anerkendende eftertanke
Værktøj 4: Klarhed i arbejdet
Værktøj 5: Kortlæg og beskriv jeres arbejdsplads og arbejdsdag
Værktøj 6: Værdsættende medarbejderudviklingssamtaler

Artiklen er oprindeligt bragt på Lederweb i 2007

Skribentinfo

Kommentarer