Centerchef – dette skal du kunne

Centermodellen stiller nye krav til de ledere, der bliver centerchefer. Som centerchef skal du kunne begå dig på det politiske niveau, have styr på driften og kunne skabe relationer. Læs om centerchefens opgaver og hvilke kompetencer, det kræver af dig.

Skribentinfo

En stor del af landets kommuner har skiftet forvaltningsstrukturen ud med en centermodel. Ønsket er at skabe en mere tværgående organisation uden siloer, hvor fagligheden i den politiske betjening er i højsædet. Det giver enhedsdirektioner, der primært skal agere strategisk, mens centercheferne skal sikre driften og det tværgående samarbejde.

Skal centermodellen lykkes, kræver det, at direktionerne træder et skridt tilbage og giver plads til centercheferne. Og centercheferne skal tage ansvaret for driften på sig. Det viser rapporten: ”Centerchefer i kommunerne - centerchefernes vilkår, udfordringer og muligheder”, der er udarbejdet af Djøf, HK, KL og JA.

Centerchefens opgaver

Rapporten viser, at der er stor forskel på kommunernes centermodeller og derfor også på centerchefernes roller. Men der er alligevel en række opgaver, der går igen. Uanset om du er centerchef for sundhedsområdet eller økonomifunktionen, er der en række kompetencer, du skal besidde.

Politisk tæft

Med centermodellen rykker centercheferne for det meste tættere på det politiske niveau. Det betyder, at du skal forstå det politiske system og kunne agere i det.


Oversætte

Som centerchef skal du kunne oversætte både nedad og opad. Du er bindeleddet mellem politikerne, direktionen og medarbejderne. Med andre ord skal du få medarbejderne til at arbejde i overensstemmelse med de politiske ønsker og direktionens strategiske beslutninger, samtidig med at du har en opgave i at bære medarbejdernes overvejelser opad. Du skal derfor både kunne tale politikernes sprog og fagspecialisternes sprog.

Et center kan bestå af mange forskellige fagligheder. Det er imidlertid din opgave som centerchef at få dem til at tale samme sprog og gå i samme retning. 


Faglighed

Som centerchef behøver du ikke at være en af de dygtigste på et givent fagområde, men du skal alligevel have fingeren så tilpas meget på pulsen, at du både kan vende problemstillinger med medarbejderne og klæde politikerne ordentlig på.


Se på tværs

Det ligger implicit i centerstrukturen, at det tværgående samarbejde er i højsædet, men det er dig, der skal få det til at ske i virkeligheden. Det er din opgave, at spille dit eget center på banen, når det giver mening. Du skal derfor hele tiden orientere dig mod organisationens andre centre.


Relationer

En af centerchefernes vigtigste kompetencer er evnen til at skabe relationer. Jo stærkere relationerne er, jo bedre kan du sikre det tværfaglige samarbejde. For som centerchef er du afhængig af dine relationer – både opad, nedad og til siden.


Strategi og udvikling

Som centerchef skal du være med til at udvikle kommunen og kunne træde ind i det strategiske rum, hvor kommunens retning bliver diskuteret. Samtidig skal du udvikle visioner for dit eget centerområde i samarbejde med direktionen. 


Økonomistyring

Det er centerchefens ansvar, at der er styr på driften. Du er butiksbestyreren, der hele tiden kan redegøre for, hvad der foregår i biksen. Du har altså både personaleledelse og ansvaret for produktet.

”Direktionens opgave er at tænke strategisk, men de kommer ofte til at blande sig i nogle dagligdagsproblemstillinger, som de burde holde sig fra. De skal lade centercheferne stå i forreste linje, ellers tager de luften ud af centerchefrollen. Vi er i en proces, hvor alle skal acceptere, at centercheferne har det ledelsesmæssige ansvar,” forklarer en afdelingsleder i rapporten.

Læs mere:

Væksthuspublikationen "Pas på trinet!"

Pas på faldgruberne på næste ledelsesniveau

Overvejer du at søge nye udfordringer?

 

Skribentinfo

Kommentarer