Digital coaching klæder medarbejdere og ledere på

Digitaliseringstoget kører derudaf. I Dragør Kommune vil man med på toget i stedet for at løbe efter det. Læs om, hvordan de har arbejdet med digital coaching for at få ledere og medarbejdere til at blive aktive medspillere i den digitale udvikling.

Skribentinfo

Direktionen i Dragør Kommune har sat fokus på den digitale transformation. Et af grebene har været at hyre en digital coach til at stå for gruppesparring med faglige enheder i organisationen. Formålet er, ifølge kommunaldirektør Kenneth Kristensen, at medarbejderne ser og vurderer, om de digitale muligheder kan styrke deres kerneopgave.

”Meningen med den digitale coaching er at styrke et mindset, hvor de ansatte er digitalt nysgerrige. Vi skal turde teknologien. Et eksempel er børneområdet, hvor vi måske ikke har så stor tradition for at tænke de digitale muligheder ind i kerneopgaven," siger kommunaldirektør Kenneth Kristensen, Dragør Kommune.

Coaching-seancerne foregår som en guidet refleksion. Idéen med dem er, at medarbejderne bliver bedre rustet og dermed aktive medspillere i den digitale transformation i kommunerne.

Udgangspunkt i hverdagen

Coaching-seancerne i Dragør tager udgangspunkt i hverdagen, men kan også handle om ideer til nye løsninger eller andet, som måske ikke findes endnu. Børnehaverne bruger for eksempel allerede apps til tolkning i kommunikationen med fremmesproglige forældre, og økonomiafdelingen er ved at undersøge mulighederne for automatisk bogføring af alle kommunens fakturaer.

"Digitaliseringstoget kører derudaf og er på mange måder et catch-up game, hvor man ofte, i stedet for at komme med på toget, løber efter det. I hvert fald i selvforståelsen,” siger kommunaldirektør Kenneth Kristensen.

Fælles digitalt sprog og forståelse

Ifølge Kenneth Kristensen er udviklingen af et fælles tværgående sprog om digitalisering mellem fagligheder en forudsætning for at integrere IT i kerneopgaven.

Der er dog stadig lang vej til, at organisationen taler det samme digitale sprog og får en fuldstændig tværgående forankret forståelse for dette.

”Det giver god mening at sætte stik mellem de faglige områder og IT-afdelingen for at opnå effekter og gevinster, der kommer både medarbejderne og borgerne til gode i hverdagen. På den lidt længere bane giver en helhedsorienteret digital transformation både direkte og afledte effektiviserings- og ressourcemæssige gevinster i alle organisationer, og det er selvfølgelig også et parameter hos os i Dragør. Det vigtigste mål er dog altid bedre kvalitet i opgaveløsningen for borgerne,” siger Kenneth Kristensen.

Teknologi som et middel, ikke som mål

Digital coaching handler i mindre grad om selve teknologien og i højere grad om den forskel, organisationen gerne vil skabe og derefter om valget af teknologi, og hvordan denne kan bidrage. Teknologien ses derfor som et middel til at styrke kvaliteten i opgaverne, ikke et mål.

Læs mere:

3 råd om dit digitale lederskab

Lad samarbejde og kritisk sans styre din digitale satsning

Skribentinfo

Kommentarer