Er din medarbejder rebel eller stræber?

Er din medarbejder en spørger, stræber, ja-siger eller rebel? Ved at vide, hvordan dine medarbejdere reagerer på dine forventninger, kan du bedre motivere dem. Læs om de fire typiske reaktionsmønstre, og hvordan du bedst håndterer dem.

Skribentinfo

For at få det bedste ud af dine medarbejdere er du nødt til at vide, hvordan de reagerer på dine forventninger til dem, og dermed hvad der motiverer dem. Den amerikanske forfatter, Gretchen Rubin, har fundet frem til fire typer, der reagerer forskelligt på forventninger: Stræberen, spørgeren, ja-sigeren samt rebellen.

Her kan du læse, hvad du skal gøre.

Spørgeren

Stiller din medarbejder spørgsmålstegn ved alle forventninger, så har du fat i en spørger. Hun vil kun imødekomme en forventning, hvis hun finder den berettiget. Hun er motiveret af fornuft, logik og retfærdighed. Hun vil modsætte sig alt, der i hendes optik mangler et ordentligt formål.

Spørgere elsker at tage velovervejede beslutninger og komme frem til egne konklusioner. De er intellektuelle og holder af at udføre dybdegående research. Hvis din spørger synes, at der er et fyldestgørende grundlag for din forventning, vil hun imødekomme det. Ellers vil hun ikke.

Du motiverer din spørger bedst ved at komme med logiske argumenter for det, hun skal gøre.

Ja-sigeren

Din ja-siger er en pligtopfyldende medarbejder, der imødekommer alle andres forventninger til hende, men det halter, når det kommer til hendes egne forventninger og planer. Hun gør en stor indsats for at leve op til dine og andres forventninger, og det gør hende til en fremragende kollega.

Hun skuffer ikke andre, men hun har en tendens til at svigte sig selv. Det er svært for hende at prioritere egne forventninger og opgaver.

Hun bliver til gengæld motiveret af ansvarsfølelsen over for andre med konsekvenser som fx deadlines og frygten for at skuffe nogen. Så hvis din pligtopfyldende medarbejder har svært ved at få en opgave klaret, er formuleret ansvar og forventning løsningen.

Som leder skal du have øje for, at hun ikke brænder ud, fordi hun har travlt med at løse opgaver for alle andre end sig selv. Hun har typisk svært ved at sige nej, når du eller kolleger beder hende om hjælp.

Stræberen

Denne type af medarbejdere er kendetegnet ved, at de forsøger at efterkomme både omverdenens og egne forventninger. Hun er selvstændig, engagerer sig, er beslutsom og overholder deadlines – faktisk afleverer hun ofte sin opgave før tid.

Stræberen løber ind i problemer, når forventningerne til hende ikke er klare. Hun føler sig tvunget til at imødekomme dem, selv hvis de fremstår meningsløse. Det bedste du kan gøre for denne type medarbejder er derfor at forelægge hende dine forventninger klart og tydeligt.

Rebellen

Rebellen modsætter sig alle forventninger – både andres og sine egne. Hun har det svært med kontrol og agerer helt ud fra egne, frie valg. Hun værdsætter autenticitet og selvbestemmelse og nyder at trodse regler og forventninger.

Rebellens modstand mod autoritet kan være værdifuld, men samtidig frustrerende for dig og hendes kolleger, da I ikke kan forvente, at hun vil gøre, som I beder hende om. Hun er ligeglad med, om nogen regner med hende, om der er en deadline, eller om noget er uforskammet.

At bede rebellen om at gøre a, får hende ofte bare til at gøre b. Med en rebel i medarbejderstaben skal du derfor undgå at antænde hendes modstandsånd uhensigtsmæssigt. Men hvis du stiller spørgsmålstegn ved, om hun kan nå at skrive en rapport til på fredag, så vil hun muligvis være færdig torsdag, bare for modbevise din tese.

Flest spørgere og ja-sigere

Når du skal overbevise eller hjælpe dine medarbejdere med at handle, som du ønsker, får du mere succes med det, hvis du kender både din egen og deres type.

Hvis du selv er en spørger, vil du typisk begrunde en nødvendig handling med logiske argumenter. Men husk på, at fx ja-sigeren reagerer mere positivt på en forventning om handling fra din side, og at en rebel ikke motiveres af direkte ordrer.

Ifølge Gretchen Rubin falder langt de fleste inden for kategorien spørger og ja-siger. Da ganske få er stræbere og rebeller, er et godt råd at fokusere på løsninger, der hjælper og motiverer spørgere og ja-sigere.

Artiklen er frit oversat og redigeret fra Harvard Business Review: To Form Succesful Habits, Know What Motivates You. Læs originalartiklen her.

Læs mere:

4 trin til at styrke motivationen med et "hvorfor"

Hold fokus på hovedopgaven

6 ledelsesredskaber der motiverer mere end løn

Skribentinfo

Kommentarer