Genopfind dit lederskab, mens det stadig går godt

Hvad kan offentlige organisationer bruge en ledelsesfilosofi til, der er skabt ud fra erfaringer fra henholdsvis multinationale koncerner og fra elitesport? Læs om en ledelsesfilosofi, der gør dig klar til en fremtid med konstant skiftende sæsoner.

Skribentinfo

Der er masser af ligheder mellem de udfordringer offentlige organisationer befinder sig i og dem, der skabte afsættet for modellen til at genopfinde organisationer, mens de stadig har succes.

Modellen hedder Dreams & Details. Ophavsmændene til Dreams & Details er bestyrelsesformand i Mærsk og Siemens Jim Hagemann Snabe og tidligere direktør og landstræner i Dansk Volleyball-forbund Mikael Trolle. Begge har leveret bemærkelsesværdige resultater indenfor hver sin branche og blev på den baggrund inspireret til at sætte deres erfaringer på formel, så andre kunne lade sig inspirere af dem.

De argumenterer blandt andet for, at ledelseslandskabet kan sammenlignes med Formel 1, hvor regelsættet ændrer sig mellem hver sæson. Det er dermed ikke nok at være dygtig til at lave den hurtigste bil, men du skal være eminent til kontinuerligt at kunne tilpasse dig de ændrede vilkår.

Nu er turen kommet til offentlige organisationer og offentlige ledere, der på lige fod med deres omgivelser mærker de vedvarende omstillinger og forandringer, der kendetegner tiden.

Læs også: Sådan gør succesfulde offentlige ledere

Tror vi stadig på, at vi kan planlægge fremtiden?

Den offentlige leder har styr på sin drift. Den offentlige leder har styr på sin organisations udvikling. Men er den offentlige leder klar til at genopfinde sin organisation og sit lederskab, mens det stadig går godt? Og hvorfor er det nødvendigt at ændre på noget, der virker?

I en verden med ekspotentielle vækstkurver, er løbet kørt, når vi først står på Kotters berømte brændende platform. Den slags taler vi en del om i det offentlige, for vi er i den grad påvirket af den verden, vi er en del af. Og der er ingen tvivl om, at tingene bevæger sig hurtigt.

Dreams & Details-filosofien er skrevet ind i et moderne ledelsesparadigme, der tager højde for at udviklingen går hurtigere end nogensinde før.

Læs også: Et kig i spejlet styrker dit personlige lederskab

Drømmen

I den korte version er drømmen det, man gerne vil opnå, og den kobler sig til den del af ledelse, som handler om strategi. Den er kernen i den forestående forandring – sæsonskiftet - og dermed er formuleringen af den rigtige drøm afgørende for de efterfølgende resultater.

Jim og Mikael siger: ”Drømmen skal være ambitiøs nok til at drive de nødvendige forandringer og drømmen skal være så inspirerende, at den motiverer og engagerer.”

De peger på Kennedys drøm om at nå til månen, som et eksempel på, at et logisk mål med fordel kan erstattes af en inspirerende og ambitiøs drøm.

”Kan man se retningen, forstå ambitionen og føle sig løftet af den, vil det være inspirerende og motiverende i sig selv. Derfor er det vigtigt at få formuleret en drøm, som medarbejdere og omverdenen kan se det meningsfulde i.”

Retning, ambition og inspiration – det er drømmen.

Læs også: Dit personlige lederskab er relationelt 

Hvad du ikke ved, du ikke ved

For lederen fordrer det evnen til at stille de rigtige spørgsmål frem mod formuleringen af drømmen. Fx: hvad er den største forkerte antagelse, vi har i vores organisation i forhold til fremtiden? Kort sagt: Hvilken antagelse, som før var rigtig, holder ikke længere?

Et andet centralt spørgsmål er: hvad nu hvis…?

Et godt eksempel på dette var en lille ordveksling mellem Mikael Trolle og en lokalpolitiker, da Mikael var på besøg i en stor kommune, for at give inspiration til et visionsarbejde. Mikael talte for den vedvarende opmærksomhed på sæsonskiftet, hvortil politikeren sagde: ”Jamen, nogle ting ændrer sig jo ikke. Fx ser vi jo 100 år frem, når vi planlægger rørføring og forsyning”. Mikael svarede: ”Hvad nu, hvis forsyning ikke sker via rør om 100 år?” Den lille ordveksling blev afgørende for det efterfølgende visionsarbejde.

Det er ikke nok at skabe fremtidige visioner ud fra det, man tror, man ved i dag. Man skal turde spørge: Hvad nu, hvis? Det er afgørende, at offentlige ledere på alle niveauer (herunder det politiske) finder modet hertil.
Vigtigheden af at kunne udfordre de eksisterende antagelser, kan ikke overvurderes. Det kan heller ikke evnen til at lytte til andre perspektiver, der er med til at kvalificere formuleringen af drømmen – om de kommer fra borgerne, fra pårørende, fra andre fagområder eller fra samarbejdspartnere helt uden for det offentlige system.

Læs også: 4 eksperter: Sådan styrker du dit personlige lederskab

Detaljerne

Detaljerne udgør en anden halvdel af modellen, og opfordringen går på at udvælge to til fire afgørende detaljer, som fremmer bevægelsen henimod at realisere drømmen. Ledelsen skal udpege, hvilke (nye) roller der skal besættes, hvilke (nye) evner der skal være i organisationen og sidst, men måske allervigtigst, hvordan de skal spille sammen (på nye måder).

Det kan synes som en umulig opgave i en kompleks hverdag i en offentlig organisation med masser af modsatrettede krav, der svinger mellem fx hårde budget- og leverancekrav til krav om medarbejdertrivsel, brugerinddragelse og konkret borgeroplevet værdiskabelse. Men her peger Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe netop på ledelsens evne til at skelne mellem – på den ene side - afgørende detaljer henimod realisering af drømmen og – på den anden side - andre områder, der nok skal prioriteres og udvikles, men som ikke har samme betydning for området.

Det fordrer, at ledelsen har modet til at prioritere og træffe beslutning på baggrund heraf. Lige så væsentligt er formidlingen af de udvalgte detaljer. I det hele taget er transparens omkring, hvad man vil, og hvordan man gør det, med til at skabe mening og klarhed og dermed engagement i alle organisatoriske hjørner.

Den enkelte medarbejder skal vide, hvad der forventes, da offentlige medarbejdere i stor udstrækning bedriver ledelse af egen praksis. Der er sjældent en leder at spørge, da masser af offentlige opgaver foregår i borgernære situationer, hvor det er op til den enkelte medarbejder eller et team at prioritere den rigtige handling. Masser af kommuner har fx opstillet visioner (drømme) om at sætte borgernes ønsker først. Men hvad betyder det på en mørk og regnfuld vintereftermiddag, hvor der måske er et tilsyn lige om hjørnet? Prioriteres fordybning i hygge og nærvær eller i praktiske opgaver?

Medarbejderen har brug for at kende det mindset, han eller hun skal handle ud fra for at realisere at sætte borgeren først. Og medarbejderen har brug for at kende rammen for at kunne sætte sig selv og sin faglighed meningsfuldt fri indenfor denne ramme.

Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle kalder det for broen. Broen er den måde, vi vil gøre tingene på. Broen skal sikre, at der er en fast forbindelse mellem drøm og detaljer, så drømmen ikke bare bliver fine ord fra ledelsens side, mens organisationens rammer og tankegang modarbejder, at den nogensinde kan lade sig gøre at opfylde.

Læs også: Hvad er retningen i dit lederskab?

Dreams & Details i den offentlige sektor

Dreams & Details er en enkel model, der dog ikke er enkel at udføre, da den kræver mod til at udfordre de grundlæggende antagelser en organisation formulerer sin kerneopgave ud fra. Det i en offentlig organisation, hvor meget kan synes at være defineret og reguleret ud fra den politiske ledelse, lokalt såvel som nationalt.
Man skal altså kende sit ledelsesmandat til fingerspidserne for at vide, hvor råderummet er. Det nytter ikke noget at skabe en drøm, der ligger udenfor det offentliges ramme, men det nytter at udfordre antagelserne om rammen og de måder, der kan skabe værdi for borgerne.

Hvis drømmen strander i de rum, den er formuleret i og aldrig rigtigt kommer ud over rampen. Den bliver for de få indviede (topledere), der efterfølgende undrer sig over, hvad der gik galt. Her nytter det ikke noget at bebrejde kulturen for at konsumere strategier inden morgenmaden.

Dreams & Details i den offentlige sektor er ikke et quick fix. Det kræver en insisterende implementering at lykkes med skiftet til de nye sæsoner og med at genopfinde sin organisation og sit lederskab, mens det stadig går godt. Til gengæld haster det.

Dette er en forkortet udgave af Dreams & Details-filosofiens sat ind i en offentlig kontekst. Artiklen er lavet i aftale med ophavsmændene. For mere info. kontakt mig eller se her: dreamsanddetails.com/ www.birgittehvilsom.dk

Skribentinfo

Kommentarer