God ledelse er mere end summen af ledere

God ledelse er mere end summen af ledere. Små rystelser i organisationen, generøsitet og personlige relationer mellem lederne er forudsætninger for, at der er sammenhængskraft mellem ledere og ledelsesniveauer i en organisation. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny publikation, som også giver opskriften på, hvordan sammenhængskraften kan skabes.

Skribentinfo

Ledelse udøves i dag på tværs af flere og større afdelinger og niveauer i kommuner og regioner. Og det kræver mere arbejde i de større kommuner og regioner at skabe sammenhængskraft og dermed opnå alle de fordele der er, som for eksempel øget overblik, højere effektivitet, større beslutningskraft og arbejdsglæde”, siger Sine Sunesen, Direktør i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Derfor har Væksthus for Ledelse undersøgt, hvad der skaber sammenhængskraft ved at spørge ledere og chefer, hvornår de oplever sammenhængskraft. Lederne peger blandt andet på, at sammenhængskraft altid hviler på direkte personlige relationer, tillid og forstyrrelser i hverdagen. Men også, at sammenhængskraft ikke er lig med harmoni.

Derudover skaber det sammenhængskraft at:

  1. ”Vi-følelsen” er stærkere end silotækningen 

  2. Lederne er gavmilde over for hinanden og giver noget ud over det sædvanlige. Uden at forvente at få noget igen

  3. Ledere spørger, lytter og kommunikerer i øjenhøjde med hinanden

  4. De organisatoriske rammer skaber snitflader, koblinger og forstyrrelser, som gør det nødvendigt for lederne konstant at forholde til sig organisationen

”Når der er sammenhængskraft bliver man opmærksom på, at man er en del af én stor kommune, som har et fælles formål, som er overordnet alle vores forskellige delinteresser, områder eller siloer,” siger en kommunal områdeleder.

Publikationen slår fast, at sammenhængskraft ikke er noget, der bare opstår. Den skal der arbejdes for. Og her spiller lederne en afgørende rolle.

”Det er de små ting i hverdagen, som kan gøre den store forskel. For eksempel at sørge for at tale sammen frem for at skrive sammen og hjælpe hinanden når det brænder på – også uden at forvente at få noget igen. Og her spiller både institutionslederen, afdelingssygeplejersken og direktøren en vigtig rolle”, siger Bodil Otto, Formand for HK/kommunal og næstformand i Væksthus for Ledelse.

I den nye publikation: ”Sammenhængskraft – i virkeligheden” giver Væksthus for Ledelse inspiration til ledere og chefer med konkrete eksempler, citater og beret-ninger. Publikationen er baseret på 22 telefoninterviews og 27 dybdegående interviews med ledere og chefer på forskellige niveauer i fem kommuner og to regioner.

Publikationen henvender sig til ledere og chefer på alle niveauer i regioner og kommuner. Den er gratis og kan bestilles og eller downloades her.

For yderligere informationer kontakt:

Stine Hinge i KL, 2889 3782

Karsten Lodahl Madsen i Djøf, 3395 9822

Nicolaj Krogh Jensen i Danske Regioner, 2893 1447
 

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner.

Læs også

Download eller bestil publikationen

 

Skribentinfo

Kommentarer