Guide til social kapital

Mellem medarbejderne ligger nogle oversete ressourcer. Det drejer sig om social kapital, der er et særligt perspektiv til at finde kilder til højere produktivitet, men som ofte overses. Få en introduktion til social kapital, dets nøglebegreber og bliv guidet videre til mere viden og værktøjer, der kan styrke jeres sociale kapital.

Skribentinfo

Når der er kommet så stort fokus på social kapital, skyldes det, at det ikke længere er nok at have dygtige medarbejdere. Samarbejdet er i ligeså høj grad blevet afgørende for resultatet. I dag sker opgaveløsningen nemlig som oftest på tværs af forskellige faggrupper, afdelinger og funktioner. Videndeling, koordinering og samarbejde er derfor blevet altafgørende for resultatet på bundlinjen – og det er her social kapital kommer ind i billedet.

Social kapital dækker over de nøglebegreber, som er grundlaget for det optimale samarbejde. Det er altså ikke en ny drejebog eller endnu et nyt ledelseskoncept. Social kapital er et særligt perspektiv på offentlige ledelse – en måde at forstå, måle og tale om det en organisation kan opnå ved gode relationer og godt samarbejde.

Social kapitals 3 grundbegreber er:

 • Tillid
 • Retfærdighed
 • Samarbejde

Tillid
Essensen i tillid drejer sig om, hvilke forventninger vi har til hinanden, og om vi kan regne med hinanden. Med andre ord, hvorvidt medarbejderne stoler på ledelsens udmeldinger, om ledelsen har tiltro til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde, og ligeledes om medarbejderne har tillid til hinanden.

På en arbejdsplads handler tillid også om at løbe en risiko. Det er derfor ikke helt som, når man taler om tillid mellem venner eller familie. I arbejdsregi befinder tillid sig mellem de nære og de helt fremmede relationer. At vise tillid i en organisation er derfor altid at løbe en risiko – som at give en gave, hvor man ikke ved, hvad man får igen. Det er gennem en kontinuerlig gavegivning, at man får opbygget ubetinget tillid på den lange bane.

Retfærdighed
Retfærdighed går i bund og grund ud på, om alle føler sig retfærdigt behandlet og føler at processer, beslutninger og andre procedurer foregår på retfærdig vis – at det hele altså går ordentlig for sig.

Når retfærdighed er blevet et nøglebegreb under social kapital, skyldes det, at der altid vil være en magtdistance mellem medarbejdere og ledere, og ligeledes mellem forskellige faggrupper med forskellig prestige og status. Samarbejde mellem de forskellige faggrupper, afdelinger og niveauer, hvor der er forskelle i magt og status, kræver at man gensidigt respekterer og ser hinandens interesser som legitime.

Samarbejde
Godt samarbejde afhænger af, om der er en kultur præget af normer med gensidige forpligtelser. Det gælder både mellem ledere og medarbejdere, og medarbejderne imellem. Et godt samarbejde må altså ikke forveksles med, at man har det godt med hinanden, men drejer sig om, at der er klarhed om kerneopgaven, og at man kan arbejde effektivt sammen om denne. 

Social kapital for lederen

Der er ingen faste opskrifter eller drejebøger på, hvordan man opbygger social kapital i en organisation. Men som leder har du stor mulighed for at påvirke de rammer, der bidrager til høj social kapital blandt dem, du leder.

Det handler om at udnytte dit ledelsesrum i de samarbejdsflader, der i det daglige arbejde har betydning for, at medarbejderne oplever tillid, retfærdighed og godt samarbejde. 

I den daglige drift, kunne det eksempelvis være, når arbejdet planlægges, og de attraktive opgaver, populære ferieuger og ressourcer m.m. skal fordeles. I sådanne tilfælde højner det den sociale kapital, når medarbejderne føler, at det foregår retfærdigt. Og således kan man de fleste steder indtænke tillid, retfærdighed og samarbejde i sin ledelse.

I nedenstående skema, kan du finde inspiration til, hvordan du højner kapitalen inden for de forskellige ledelsesområder: 

ledelsesopgaver og soc kap (stor)

Figuren er fra publikationen 'De skjulte velfærdsreserver'. Se figuren i stort format her

De tre kolonner skal forstås som tre typer social kapital, der hver især har forskellige relationer:

 • ’Samlende (fx i afdelingen)’ står for den samlende sociale kapital i relationerne internt i den enkelte enhed, afdeling eller faggruppe.
 • ’Brobyggende (på tværs)’ står for relationerne på tværs af de forskellige enheder, afdelinger og faggrupper.
 • ’Forbindende (vertikalt)’ står for relationerne mellem en organisations forskellige niveauer. Fx mellem medarbejdere, institutionsledere og topchefer.

 
Hvis du ønsker fokus på at skabe høj social kapital, kan det også gavne at overveje 6 nedenstående spørgsmål:

6 Spørgsmål til overvejelse:

 1. Ser vi på relationer som en strategisk ressource?
 2. Kender vi kvaliteten i kerneydelsen?
 3. Styrer vi med velovervejet tillid?
 4. Stiller vi de rette krav til ledelse?
 5. Kontrollerer vi på en lærende måde?
 6. Fremmer vi en samarbejdende kultur?

 

Bestil eller download gratis publikationen De skjulte velfærdsreserver

Skribentinfo

Kommentarer