Har du psyken til at være leder?

Uddannelse, viden og erfaring er vigtigt for at varetage et lederjob, men det kræver også personlig styrke og psykisk robusthed at være leder. Tjek, om du har psyken til at være leder.

Skribentinfo

Psykisk robusthed handler om dit sindelag. Måden som lige præcis du tænker og bruger dine følelser på, især når du udsættes for modstand, pres og stressede situationer. En psykisk robust leder har en markant og stærk personlighed, hviler i sig selv og reagerer følelsesmæssigt intelligent, når de ledelsesmæssige udfordringer kræver aktiv håndtering på en både faglig, personlig og menneskelig kompetent måde.

Du kan tjekke din personlige styrke ved at kigge på 3 områder; selvfølelser, selvindsigt og selvbevidsthed.

De tre fokusområder indeholder hver nogle udsagn, hvor du skal svare ja, nej eller ved ikke. Hvis du har mange nej-svar eller ved ikke, er det IKKE ensbetydende med, at du er en dårlig leder.

Tjeklisten kan derimod give dig et indblik i, hvilke områder du med fordel kan arbejde med. For det er muligt at forbedre sin personlige styrke.

Selvfølelser

Det første område handler om positive selvfølelser og viser, om du har det godt med dig selv. Og derigennem om du er i stand til at møde både dig selv og andre på en følelsesmæssigt passende måde og indgå konstruktivt i sociale relationer på jobbet.

Jeg:

 • Er handlekraftig
 • Står ved mig selv og siger min mening – også når flertallet mener noget andet
 • Dvæler ikke over min fejltagelser men lærer af dem og kommer videre
 • Har tillid til egne kompetencer
 • Føler mig rolig og sikker på mig selv

 

Selvindsigt

Det andet fokusområde handler om, hvor godt du kender dig selv, dine værdier, vaner og handlemønstre. Ligeledes viser din selvindsigt, hvorvidt din livslange læring er forankret, og dermed danner et godt udgangspunkt for din personlige forvaltning af et lederjob og karriere.

Jeg:

 • Ved, hvad der motiverer mig og giver mig arbejdsglæde
 • Kender, lytter til og bruger mine følelser konstruktivt
 • Kender mig selv godt i forhold til mine personlige kompetencer, vaner og reaktionsmønstre.
 • Er i stand til at iagttage mig selv udefra (kan se mig selv med andres øjne og fra forskellige perspektiver
 • Har tjek på, hvad jeg forbinder med livskvalitet f.eks. familie, job, fritid, økonomi, helbred, venner osv.

 

Selvbevidsthed

Det tredje fokusområde handler om, hvor kompetent du er til at handle med ansvarlighed i forhold til at sikre fysisk, psykisk og social sundhed. Samt din evne til at selvforvalte din hverdag både på job, og når du holder fri, så du oplever en god balance mellem arbejds-, privat- og fritidslivet.

Jeg:

 • Formår at skabe og vedligeholde en for mig tilfredsstillende work-life-balance
 • Tager ansvar for min egen fysiske trivsel og sundhed
 • Tager ansvar for min egen psykiske trivsel og følelsesmæssige stabilitet
 • Har værdifulde sociale relationer og netværk på jobbet

 

Hvis du har mange nej-svar eller ved-ikke, kan det være en god ide at foretage et ledelsesmæssigt helbredstjek og på den måde få bedre forståelse af, hvordan din adfærd opleves af andre. Du kan f.eks. bede din chef eller lederkolleger om en skriftlig eller mundtlig personlig feedback. I kan tage udgangspunkt i spørgsmålene her, og så kan du bede din chef eller lederkollega om at besvare spørgsmål sådan som de oplever dig.

Spørgsmålene til de 3 fokusområder i artiklen er uddrag fra testen  "Har du psyken til at være leder?"

Du kan få hele testen med i alt 28 spørgsmål samt uddybende testkonklusioner og inspiration til udvikling tilsendt  pr. mail ved at gå ind på www.TalentfuldeKvinder.dk .

 

Læs mere

Drømmer du om at blive leder?

Spænder du ben for dig selv?

Vejen til lederkarrieren

Skribentinfo

Kommentarer