Hjælp dine medarbejder af med overspringshandlingerne

Overspringshandlinger er noget alle gør. Men hvis man gør det for meget, overskrider man sine deadlines, og det kan i sidste endeføre til usikkerhed og lavt selvværd hos den, der udskyder. Læs her, hvordan du bedst hjælper en medarbejder, der er fanget af overspringshandlinger.

Skribentinfo

Det er irriterende, og skaber en dårlig stemning i dit team, når din medarbejder endnu engang ikke overholder en aftalt deadline. Derfor er din første indskydelse at skælde ud og sætte tommelskruerne på vedkommende. Det kan imidlertid vise sig at være en dårlig idé, der blot fører til endnu dårligere resultater. 

Psykolog og bestsellerforfatter Neil Fiore giver her sine bedste råd om, hvordan du får en overspringsramt medarbejder til at blive mere produktiv. 

Frygten for ikke at være god nok 

Der er forsket en del i de bagvedliggende årsager til overspringshandlinger, også kaldet udskydelsesadfærd. De har fundet frem til, at overspringsadfærden hos mange skyldes angst for ikke at være gode nok. Disse medarbejdere vil hellere undlade at handle, end de vil handle og løbe den risiko, at de fejler. Særligt hårdt ramte vil ofte have en tendens til decideret at sabotere tingene for sig selv, så de altid har en undskyldning for, hvorfor tingene er gået galt.  

Her er tre ting, som overspringsramte ofte tænker: 

  1. De fortæller sig selv, at nu har de travlt med at gøre det perfekt, og at de derfor ikke kan tillade sig at tage en hyggelig kaffepause med kollegaerne. Denne form for tidsstyring er ineffektiv, for ingen kan koncentrere sig hele tiden, og i stedet bliver de mere tilbøjelige til at søge mod overspringshandlinger som at tjekke mails og gå på nettet, og så får de alligevel ikke arbejdet gjort.
  2. De skaber skræmmebilleder i deres hoveder af, at de vil blive fyret, og bliver derfor nervøse og stressede, hvilket kan gøre det svært for dem at få lavet deres arbejde
  3. De er alt for selvkritiske, og glemmer som regel at rose sig selv, når de faktisk har leveret et godt stykke arbejde. Det betyder, at de samtidig undervurderer deres evner til rent faktisk at løse opgaven, hvilkte gør det sværere for dem at komme i gang.  

Fire måder du kan hjælpe en overspringsramt

Den overspringsramte har rigeligt at gøre med at være efter sig selv, og derfor hjælper det ikke, hvis du stemmer i. Du fortæller blot den overspringsramte noget, han godt ved i forvejen, og så fortsætter han blot med at slå sig selv i hovedet. 

Det hjælper heller ikke at sige, at ”du skal”, for den overspringsramte vil jo rigtig gerne. Problemet er hverken evne eller vilje, men at personen ikke kan overvinde sig selv og sin indre angst for at fejle. Ved at udstede ordrer styrker du bare din medarbejders angst for at blive fyret, og dermed gør du blot problemet endnu værre. I stedet kan du hjælpe din medarbejder med at fjerne noget af presset. 

1) Skift medarbejderens fokus fra at afslutte til at starte en opgave 

Det gamle ordsprog ”godt begyndt er halvt fuldendt” gælder også for overspringsramte. Er de først kommet i gang, er de langt tættere på at nå i mål. Det kan dog være ualmindelig svært for de overspringsramte at komme i gang, hvis de har fokus på at afslutte opgaven. 

I stedet bør du hjælpe din medarbejder med at skifte fokus fra opgavens afslutning til opgavens begyndelse. Spørg medarbejderen, hvornår vedkommende vil begynde på opgaven frem for, hvornår han vil afslutte den. Du skal sikre dig, at det er klart for ham, hvad opgaven går ud på, hvor og hvornår den skal løses. Du kan også spørge ham, hvordan han vil påbegynde opgaven. Hvad er hans første skridt? En konkret handling vil gøre det langt lettere for ham at gå i gang.

2) Hjælp medarbejderen med at give slip på perfektionismen

Ønsket om at levere det perfekte er et gennemgående træk for mange overspringsramte medarbejdere. Derfor skal du undgå at give for meget feedback. Du kan i stedet give din medarbejder en kort deadline og bede ham om at aflevere et udkast. Både tidsrammen og beskeden om, at det er et udkast, afmonterer hans forestilling om, at han skal levere det perfekte. Det fjerner hans følelse af at være presset, og gør det lettere for ham at komme i gang. 

De overspringsramte er bange for ikke at slå til 

To forskere gennemførte i 2000 et eksperiment, hvor de samlede en gruppe af studerende, hvoriblandt en del var overspringsramte. De fik at vide, at de skulle gennemføre nogle matematiske opgaver. De studerende blev herefter delt i to grupper. Den ene gruppe fik besked på, at opgaven var for sjov og uden nogen dybere mening, mens den anden gruppe fik af vide, at det var for at teste deres kognitive færdigheder. Herefter fik alle forsøgspersonerne et tidsrum, hvor de kunne vælge at forberede sig på opgaverne eller spille Tetris.

Forsøget viste, at de overspringsramte studerende, der havde fået af vide, at testen var betydningsløs forberedte sig ligesom de ikke overspringsramte, mens dem, der havde fået af vide, at testen ville sige noget om deres kognitive færdigheder, valgte ikke at forberede sig. Med andre ord så vil de overspringsramte hellere have, at omverden tror, at de ikke prøver frem for, at de ikke kan.  

3) Gør medarbejderen tryg

Usikkerhed spiller en stor rolle i en overspringsramt medarbejders adfærd, og derfor kan du hjælpe din medarbejder ved at gøre vedkommende tryg. Hvis medarbejderen hele tiden sidder og frygter kritik eller at blive fyret, så vil deres fokus ikke være på opgaven. 

Du kan gøre din medarbejder tryg ved at vise, at du værdsætter din medarbejder som person. Det vil afkoble deres opfattelse af, at deres menneskelige værd er bundet op på deres præstationer. Ved at vise dem, at de er gode nok som mennesker, giver du dem ro til at fokusere på at løse deres opgaver. 

4) Hjælp dem med at tilgive sig selv

Flere studier har vist, at den bedste måde at få en overspringsramt medarbejder ud af sin onde cirkel er at lære personen at tilgive sig selv. Forskning viser, at hvis den overspringsramte formår at give slip på den dårlige samvittighed over alt det arbejde, personen ikke har nået, så er deres chance for at nå næste deadline langt større.  

Hvis de ikke tilgiver sig selv, vil de hele tiden føle en forpligtigelse til at indhente det forsømte, og dermed tænke, at de skal nå at lave det dobbelt dagen efter. Det er fysisk umuligt, og derfor vil den overspringsramte ende i en ond cirkel, hvor hans overspringsadfærd tager til, fordi han ikke kan overskue den alt for store arbejdsmængde, han har pålagt sig selv. Hvis han derimod får hjælp til at give slip, vil han kunne arbejde mere frit. 

 

Kilder: 
Management Skills: Transform Procrastinators into Top Performers

Procrastination: Ten Things To Know

Why Wait? The Science Behind Procrastination

Chronich time abuse

 

Læs også:

Fokus er en muskel – hvor stærk er din?

Stop med at udskyde – sådan får du tingene gjort

Bliv en bedre leder af at stirre ud i luften

Skribentinfo

Kommentarer