Hvilken type leder vil medarbejderne helst arbejde for?

Der er lige nu flere stillingsopslag, end der er medarbejdere til at søge dem. Læs, hvad der får medarbejderne til at sige op, og hvad der er vigtigt for dem, når de søger nyt arbejde.

Skribentinfo

Drømmer du også om nye udfordringer? Og er du kommet så langt, at du har oprettet en søgeagent på Jobindex og finpudset dit CV? Så er du ikke alene. 

41 procent af den samlede arbejdsstyrke overvejer at sige deres job op, viser en undersøgelse fra Microsoft, hvor 30.000 medarbejdere fra 31 lande medvirker.

Årsagerne er mange. Og det er ikke alt, som lederne har indflydelse på. Men god ledelse er vigtig for medarbejdernes motivation, trivsel og produktivitet og har betydning for, om medarbejderne vælger at søge væk. Ifølge en undersøgelse fra 2019 sagde hver femte op, fordi de var utilfredse med deres leder.

Når lederen er årsag til jobskifte

Men hvad er det, lederne gør eller ikke gør, som får medarbejderne til at skifte job?

Konsulentvirksomheden Ballisager har i samarbejde med Voxmeter lavet en undersøgelse, hvor 1.500 danske lønmodtagere svarer på spørgsmål omkring deres holdninger, motivation og præferencer i deres arbejdsliv og karriere.

I deres undersøgelse peger de adspurgte, der har skiftet job pga. lederen, på de vigtigste årsager.

Top-5 væsentlige faktorer i jobskifte pga. lederen:

 1. Lederen gjorde forskel på sine medarbejdere (havde favoritter)
 2. Lederens tale og handlinger hang ikke sammen
 3. Lederen havde ikke selvindsigt
 4. Lederen havde ikke forståelse for medarbejderenes udfordringer
 5. Lederen tog ikke medarbejdernes synspunkter seriøst.

Undersøgelsen viser også, at mænd er mere afvisende over for ledere, hvor tale og handlinger ikke stemmer overens, og hvor lederen ikke har forståelse for udfordringerne, mens kvinder reagerer mere i forhold til, hvis lederen har favoritter eller mangler selvindsigt.

Ifølge Morten Ballisager, der er direktør i virksomheden som står bag undersøgelsen, understreger medarbejderens top-5, hvor vigtigt det er, at du som leder, er nysgerrig på dit lederskab, og hvordan du virker på andre:

”Den gode leder er nysgerrig på sit eget lederskab ved at samle input om, hvordan han eller hun påvirker sine medarbejdere. Det er ikke et udtryk for vag ledelse – det er udtryk for, at du betragter din ledelse som et udviklingsprojekt – lige som så meget andet er i udvikling.”

Grunden til at lederen ofte er årsag til jobskifte, er ifølge Morten Ballisager, den indbyggede magt-ubalance mellem leder og medarbejder:

”Den ubalance rummer en risiko for, at den med mindre magt føler sig klemt. At være klemt er lidt det samme som at føle sig ”ufri” og udsat for lav tillid. Og det er så graverende mistrivselsfaktorer anno 2022, at det ofte udløser et jobskifte,” siger Morten Ballisager og fortsætter:

”Arbejdspladserne skal i tider med manglende arbejdskraft have blik for, om der er nogle ledere, som ”frastøder” for mange medarbejdere.”

Hvad vægter danskerne hos deres leder?

Men hvad er så god ledelse? I undersøgelsen fra Ballisager peger respondenterne på, at de væsentligste kvaliteter hos en god leder er et positivt væsen og et godt overblik.

Top-5 væsentligste kvaliteter hos en leder:

 1. Et positivt væsen
 2. Dygtig til at bevare overblikket på teamets vegne
 3. At vedkommende søger dialog og er nysgerrig
 4. God humor
 5. Udvikler mig.

Jo ældre medarbejdere bliver, jo højere vægter de lederens personlige egenskaber, såsom god humor og et positivt væsen.

Yngre medarbejdere vægter derimod, at lederen udvikler dem, er intelligent og er en dygtig kommunikator.

”Jo ældre medarbejderne bliver, desto mindre efterspørger de faglig sparring og inspiration fra lederen. De unge medarbejdere finder en naturlig faglig inspirationskilde i lederen. De unge vil rent faktisk gerne have en leder, der kan lære dem noget,” uddyber Morten Ballisager.

Gode kollegaer er også vigtige

Danskerne peger på, at gode kolleger er vigtigst, når de skifter job. Dernæst kommer lønnen og en god chef. 

Top-5: Hvad er vigtigst i et jobskifte?

 1. Jeg får gode kollegaer
 2. Lønnen er god
 3. Jeg får en god chef
 4. Der er fleksible arbejdstider og work/life balance
 5. Jeg får mulighed for at blive dygtigere.

Kollegaer er vigtige, og det understreger, ifølge Morten Ballisager en særlig dansk hygge-mentalitet:

”Vi vil hellere hygge os, end vi vil avancere og udvikle os. Det kan synes lidt uambitiøst, men i virkeligheden er det med til at skabe rigtig mange gode samarbejdsrelationer på danske arbejdspladser,” siger Morten Ballisager.

Læs også: 10 tegn: Er din medarbejder på vej væk?

Find kandidatanalysen for 2021 her https://ballisager.com/kandidatanalysen/ 

Skribentinfo

Kommentarer