Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Et stort antal ledere fra skoler, ældrepleje, sygehuse mv. er gået sammen for at opstille 11 pejlemærker for, hvad der er god ledelse i kommuner og regioner.

Skribentinfo

 

Alle har høje forventninger til den offentlige sektor: politikere, den administrative topledelse, brugere og borgere, myndigheder og interesseorganisationer samt medarbejderne på de kommunale og regionale arbejdspladser.

God ledelse er afgørende for, at den offentlige sektor kan leve op til disse forventninger.

I hverdagen er det lederen på den enkelte arbejdsplads, institution eller afdeling, der har ansvaret for at balancere mellem hensyn, er ikke altid er lette at forene.

Men hvordan skal vi definere god ledelse?

  kodeks 150

Noget ledelse er bedre end andet

Med de 11 kodekspunkter er et stort antal ledere fra skoler, ældrepleje, sygehuse mv. gået sammen for at opstille pejlemærker for, hvad der er god ledelse i kommuner og regioner.

Punkterne er ment som inspiration til de offentlige ledere, men melder samtidigt ud, at noget ledelse er bedre end andet.

Kodekspunkter -  God ledelse er når lederen :

 1. Påtager sig sit lederskab
 2. Er bevidst om sit ledelsesrum og den politiske kontekst, som han/hun er en del af
 3. Har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg er en del af
 4. Skaber en organisation, der møder borgeren i øjenhøjde
 5. Kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger
 6. Udøver meningsfuld styring for at skabe bedre resultater
 7. Skaber fællesskab på arbejdspladsen og profilerer arbejdspladsen i omverdenen 
 8. Skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte
 9. Skaber rum for refleksion og innovation
 10. Reflekterer over og udvikler sit lederskab
 11. Jeg ser min organisation som en del af en mangfoldig verden

Kodekspunkterne er et værktøj for lederne

Kodeks for god ledelse er et ideal, de færreste ledere kan leve fuldt op til. Det er heller ikke meningen. Kodeks er ikke tænkt som en facitliste, men som et redskab til udvikling gennem selvrefleksion og en anledning til at sætte god ledelse på den fælles dagsorden.

Kodeks skal give mening i den enkelte leders hverdag og sammenhæng. Derfor lægger kodekspunkterne op til, at man lokalt konkretiserer, hvad de indebærer, og beslutter, hvordan de skal forankres.

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner er udarbejdet for at støtte de kommunale og regionale ledere i denne ledelsesopgave. Kodeks er skrevet til ledere i kommuner og regioner uanset sektor eller niveau.

Målet med kodeks er at give ledere anledning til at reflektere over deres egen ledelsesrolle og -praksis. Kodeks kan dermed blive afsæt både for den enkelte leders egen udvikling og for bedre ledelse i kommuner og regioner.

Sådan bruger du kodeks

1. Refeksion og overvejelse

 • Hvor er jeg tydelig og mindre tydelig i min ledelse?
 • Hvad er særlig vigtigt for mig at sætte fokus på?
 • Hvad kan de enkelte kodekspunkter helt konkret
  og praktisk betyde i hverdagen?
 • Hvilke dilemmaer står jeg overfor, og hvad er mine
  handlemuligheder?
 • Hvor og hvordan kan jeg med fordel styrke min
  ledelseskompetence?
 • Hvem er det vigtigt, at jeg deler mine overvejelser
  med?

2. Dialog med medarbejderne

 • Kodeks som referenceramme for mit ledelsesgrundlag?
 • Hvilke krav og forventninger er der til god ledelse
  her hos os?
 • Hvad skal der til, og hvordan kan medarbejderne
  understøtte lederen i at udøve god ledelse?

3. Dialog med overordnet chef

 • Hvordan understøtter kodekspunkterne vores
  samarbejde?
 • Hvad er vore gensidige forventninger til værdier,
  roller og ansvar?
 • Hvilke udviklingsmål kan opstilles?

4. Lederen i dialog med andre ledere

 • Hvad betyder kodekspunkterne i vores hverdag?
 • Hvordan kan vi blive tydeligere i vores ledelse?
 • Hvordan kan vi inspirere hinanden og følge op?

Vil du vide mere

Vil du vide mere om Kodeks, kan du  kontakte Lars Daugaard, KTO, 33470616, [email protected], Hans Jessen, Sundhedskartellet, 46934061 [email protected], , Pia Jørgensen, Danske Regioner, 35 29 83 27, [email protected], Lise Balslev, KL, 3370 3317, [email protected]

Download og bestil kodeks

Download hæftet: ”Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner"

Hæftet er gratis og kan rekvireres via mail [email protected], eller tlf. 33703849.

 

 

  kodeksforsiden

Skribentinfo

Kommentarer