Kom godt i gang med dit ledernetværk

Et fortroligt rum at vende dilemmaer og tanker med andre ledere, inspiration til det strategiske felt eller en mulighed for at se på sig selv og sin ledelse med friske øjne. Mange ledere får værdifuld sparring og udvikler sig som ledere i netværk sammen med andre ledere. Læs, hvordan I kommer godt i gang med ledernetværket.

Skribentinfo

Ledelse er komplekst, og derfor kan det være en god ide at søge sparring i et netværk med andre ledere, hvor man kan blive udfordret til at reflektere over sin egen ledelse.

For at understøtte gode netværk for ledere har BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA) i samarbejde med erhvervspsykolog Lill Palmblad udviklet inspirationsmaterialet: ”Sparring i netværk for ledere” til dig, der overvejer eller allerede er i et ledernetværk. Materialet bygger på erfaringer fra et netværk med 12 ledere, hvor der er afprøvet forskellige metoder.

I artiklen kan du læse nogle af hovedpointerne fra inspirationsmaterialet.

Tre trin til et godt netværk

Der er spørgsmål du bør have afklaret, inden du går ind i et netværk og spørgsmål I kan stille til hinanden, når netværket skal godt fra start.

1. Hvad vil du gerne have ud af netværket?

Er netværk noget for mig? Hvad vil jeg bruge det til? Og hvem vil jeg gerne netværke med?

Det er nogle af de spørgsmål, du skal stille dig selv på forhånd. Det er vigtigt, at du har gjort dig overvejelser om, hvad du håber på at få ud af et netværk. Vil du blive dygtigere til personaleledelse, har du brug for inspiration på det strategiske felt, trænger du til at vende dilemmaer og tanker i et fortroligt ledelsesfagligt rum med andre ledere?

Din motivation har betydning for, hvilket netværk du vælger, og hvad du fokuserer på.

Derudover skal du afklare, hvem du gerne vil være sammen med. Skal det fx være ledere fra samme sektor, erfaring, i samme organisation? Mange ønsker at være i netværk med andre ledere, der ligner dem selv, men sørg for at finde en god balance med fællestræk og forskellighed i gruppen.

2. Sådan kommer netværket godt fra start

Når I er samlet i en gruppe, der gerne vil netværke, skal I gøre jer nogle vigtige overvejelser:

  • Hvor ofte vil I være samlet, hvor længe og hvor skal I være?
    Vil I mødes hver, hver anden eller hver tredje måned? Er det i dagtimerne, om aftenen eller i weekender? Er der lokaler I kan være i? Skal det være online?

    Det er en god ide at vælge en model og afprøve den på 3-4 møder, så I kan se, hvordan det fungerer og herefter tage stilling til, om I skal vælge en anden form eller fortsætte med den nuværende form på netværksmøderne
  • Er der brug for en til at lede netværket?
    Det er vigtigt at få aftalt, hvem der gør hvad for at få netværksgruppen til at fungere: koordinere datoer, mødested, agenda mv. Det behøver ikke være den samme person hver gang, og det kan også være en udefra. Det vigtige er at få aftalt, hvordan I gør.

3 forudsætninger for et velfungerende netværk

#1: Udbytte
Alle skal have noget ud af at være i netværket. Hvis nogle oplever, at de ’arbejder’ mere for andre end for sig selv – og derfor ikke får noget ud af netværket – vil de trække sig. Det er en god ide, at du på forhånd har gjort dig klart, hvad du forventer at få ud af at deltage i netværket.

#2: Målsætning
Du og de andre deltagere i netværket skal have en oplevelse af at have fået energi, når I går fra et netværksmøde. Skal det lykkes, er det vigtigt, at I er enige om formålet, som med fordel kan formuleres i en ’kontrakt’. Formålet skal altid være mere end socialt. Omvendt overlever et netværk kun, hvis relationerne fungerer.

#3: Løbende evaluering
For at vurdere, at I er på rette spor og holder fokus, bør I løbende evaluere netværkets fremdrift. Der kan opstå nye idéer og mål, men det er vigtigt, at I hele tiden er enige om, hvad I vil med netværket. Er der mange afbud, kan det være tegn på, at I er på vildspor.

I hæftet: ”Sparring i netværk for ledere” kan du få mere inspiration til forberedelsen og et konkret forslag til et forløb i ledernetværket. Læs mere her.

 

Om BFA

Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejdsmiljø nu og i fremtiden. Derfor samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere i BFA om at udvikle information, inspiration og vejledning. De udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan handle og forebygge lokalt. Læs mere her

 

Skribentinfo

Kommentarer