Kulturdannelse under fusioner

Værktøj til at opbygge en ny kultur, således at man kan sikre en vellykket fusion.

Skribentinfo

I en fusioneret organisation er der behov for at bygge et nyt fællesskab op med respekt for de kulturer, medarbejderne kommer fra og bærer med sig.

En måde at arbejde med dette på kan være at skabe fortællinger om de ”gamle” organisationer, som medarbejderne kommer fra og den nye organisation, som skal bygges op.

Dermed skabes der også ofte plads til, at fordomme og myter om ”de andre” kan udfordres, og plads til ideer og forventninger til fremtiden. Nedenstående øvelser kan fx bruges.

Sådan gør I:

Øvelse 1: ”Dem og Os”

Medarbejderne organiseres i grupper ud fra hvilken arbejdsplads, de kommer fra. Opgaven til gruppen består i at forberede en lille fortælling ”Om Os” på 5-10 minutter som fortælles i plenum.

Beskriv kort jeres ”gamle” arbejdsplads.

 • Hvad er I gode til?
 • Hvad er I særligt stolte af?
 • Hvilke værdier karakteriserede jeres gamle arbejdsplads?
 • Hvad vil I gerne være bedre til?
 • Hvilke træk fra den gamle arbejdsplads vil I gerne tage med til jeres nye arbejdsplads?
 • Hvad vil I særligt gerne bidrage med på jeres nye arbejdsplads?
 • Hvad tror I de andre siger om jer?
 • Hvad hæfter de sig særligt ved hos jer?
 • Hvad vil de måske blive overrasket over?

Dernæst forberedes en lille fortælling på 5-10 minutter ”Om Dem”, som også fortælles i plenum. Den kan fx tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Beskriv den arbejdsplads I er blevet fusioneret med.

 • Hvad har I hæftet jer særligt ved på den nye arbejdsplads?
 • Hvad tror I, de er gode til?
 • Hvad synes I, de kan være særligt stolte af?
 • Hvad tror I, de kan blive bedre til?
 • Hvilke træk fra deres gamle arbejdsplads håber I, at medarbejderne fra den anden arbejdsplads vil tage med til jeres nye arbejdsplads?
 • Hvad håber I, at medarbejderne fra den anden arbejdsplads vil bidrage med på jeres nye arbejdsplads?

Efter fremlæggelserne af fortællingerne ”Om Dem” og ”Om Os” drøftes forskelle og ligheder i fællesskab.

Øvelse 2: Fremtidsbilleder med fokus på kultur

Kan gennemføres som interview to og to, hvor man interviewer hinanden på skift – udfra følgende spørgsmål:

 • Hvordan ser den gode arbejdsdag ud på vores nye arbejdsplads?
 • Hvad præger den gode arbejdsdag?
 • Hvordan er arbejdet organiseret?
 • Hvordan er stemningen?
 • Hvem og hvad er med til at skabe denne stemning?
 • Hvordan er kontakten til borgerne?
 • Hvem og hvad er med til at skabe kontakten til borgerne?
 • Hvad siger borgerne om os?
 • Hvad har vi særligt udviklet (af kompetencer, strukturer, værdier eller
  lign.) i forhold til i dag?
 • Hvad laver du?
 • Hvem samarbejder du med?
 • Hvad har du særligt udviklet (af kompetencer, strukturer, værdier eller
  lign.) i forhold til i dag?
 • Hvordan er samarbejdet mellem leder(e) og medarbejdere på arbejdspladsen?
 • Hvad gør leder(e) og medarbejdere for at bidrage til dette samarbejde?

Efter interviewene samles medarbejderne og drøfter i fællesskab, hvad de har hæftet sig ved i interviewene med hinanden på en række punkter.

Der kan fx produceres en række flip-overs med temaer som ”Relationer til borgerne”, ”Samarbejdet mellem ledere og medarbejder” og fx ”Den gode arbejdsdag” – hvor medarbejdernes kommentarer fra interviewene deles og drøftes.

Skribentinfo

Kommentarer