Lad samarbejde og kritisk sans styre din digitale satsning

Ny digital teknologi giver muligheder. Men som leder skal du tænke dig godt om, før du kaster dig ud i nye satsninger. Sådan lyder opfordringen fra direktør Anja Hoffmann, som til daglig rådgiver organisationer om innovation og digitale investeringer.

Skribentinfo

Den digitale transformation er på alles læber i disse år. I det private erhvervsliv udfordrer nye digitale forretningsmodeller som Mobilepay og Gomore hæderkronede virksomheder og etablerede brancher. Store danske virksomheder investerer nu massivt i at forstå og foregribe teknologiske forandringer, så de kan vende risici til nye muligheder. Vores velfærdssamfund og offentlige sektor skal forholde sig til massive digitale forandringer i de kommende år og sørge for, at de kommer borgerne til gode.

Udviklingen stiller krav til dig som leder. Mandag Morgen har spurgt Anja Hoffmann, hvordan du som leder bedst forholder dig til den digitale transformation. Anja Hoffmann er ejer og direktør i Sentio Lab, der rådgiver offentlige og private virksomheder om investeringer i digital teknologi.

Hvor vil I hen med digitaliseringen?

Teknologierne er allerede derude. Men det er dit mindset og din tilgang som leder, der skal drive udviklingen frem, så teknologierne kommer til at spille sammen med din organisation på bedst mulig vis. For ellers er der tale om investeringer ud i den blå luft. Man skal vide, hvad man vil med teknologien og holde hovedet koldt over for komplekse forandringer og oversætte dem til sin egen organisation.

”Meget af al snakken om digital disruption er på mange måder fuld af varm luft. Hvis vi absolut vil bruge disruption som begreb til at beskrive fremtidens velfærdssamfund, så er det mindste, vi kan forlange af os selv at spørge, hvordan udviklingen nu er anderledes fra den måde, samfundet har forandret sig på tidligere. Her mener jeg, at det afgørende nye er, at forandringerne lige nu sker meget hurtigere, end vi har oplevet før. Udviklingen er så at sige blevet eksponentiel,” uddyber Anja Hoffmann.

Behold fødderne på jorden

I eksponentielle udviklingstider, hvor smarte begreber og varm luft pryder strategiplaner mange steder, er det allervigtigste ifølge Anja Hoffmann at stå fast på sin kritiske sans, fordi et begreb som disruption i mange sammenhænge er blevet reduceret til big business og gøgl. Der er en sulten konsulentindustri derude, som godt ved, at hvis man øger kompleksiteten i sine salgstaler – så kan man samtidig sætte prisen op.

Frem for at lade sig forføre at kompleksitet, gøgl og big business, bør du som leder træde et skridt tilbage og være i stand til at hvile i de værdier, som ens organisation er rundet af.

”Som leder er det vigtigt, at man holder begge ben solidt plantet på jorden, og ikke som det første valfarter sammen med alle andre til Silicon Valley. For nok sker der mange spændende ting ovre på den amerikanske vestkyst, men USA er nu engang også et andet samfund end vores. Ledere og politikere kan hurtigt lade sig rive med strømmen og få en idé om, at alt kan lade sig gøre. De bør i stedet holde fast i det, som de er gode til i deres organisation og se på, hvad det er, som i første omgang har givet dem succes. Herfra handler det selvfølgelig om at turde tænke endnu større, men udgangspunktet bør altid være din egen organisation og jeres værdier,” siger Anja Hoffmann.

Find nye venner

For mange af de nye teknologiske muligheder gælder det, at den enkelte organisations forestillingsevne godt kan blive sat på prøve. Ifølge Anja Hoffmann er det muligt at foregribe forandringerne – også selvom du og din egen organisation måske ikke kan sætte ord på alle konsekvenser og muligheder.

Det kræver imidlertid, at du som leder etablerer stærke relationer uden for din organisation:

Den hastighed og kompleksitet, som kendetegner den digitale og teknologiske udvikling, betyder, at nye typer partnerskaber er vejen frem. Ingen kan begribe og handle på mulighederne alene. I Odense Kommune har man fx igangsat projektet Robotic Valley. Her arbejder industrien, universitetet og kommunen sammen om at udvikle og implementere robotteknologi. Det, der tegner godt i det samarbejde er, at der er en bevidsthed om, at holdbar velfærd udspringer af lange processer, hvor parterne lærer af hinanden og bruger hinandens styrker til at udvikle de rette løsninger.

”Hvis man satser stort, er der selvfølgelig også en risiko for, at alt ikke går helt som planlagt Så må du sørge for at lære af dine fejl, hvilket højst sandsynligt betyder, at du gør det bedre næste gang. Fejl opstår, når man arbejder med at navigere i nyt farvand. Det er der imidlertid ingen grund til at lade sig skræmme af,” pointerer Anja Hoffmann.

 

Læs mere:

Hvad vi kan lære af disruption

Hvad ét par støttestrømper kan lære os om god ledelse

Skribentinfo

Kommentarer