Artikler om Innovationsledelse

At arbejde med innovation kan forekomme kaotisk, forvirrende og uhåndterbart. Og som leder af innovationsopgaver skal du besidde en vis mængde både faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Samtidig skal du evne at arbejde systematisk med innovation og forankring i organisationen.

Her kan du læse mere om innovationsledelse, lære hvordan du kan få succes med dine innovationsprojekter, samt læse om de ti forudsætninger der skal være opfyldt, hvis I vil opnå kreativitet og innovation.

Du kan også læse mere om, hvad der karakteriserer de ledere, som formår at skabe rum for medarbejdernes ideer og nye løsninger i hverdagen i en publikation fra Væksthus for Ledelse, som identificerer tre kendetegn hos ledere med en innovativ praksis.

Læs om dem i publikationen Ledere og hverdagsinnovation, og få tips til, hvordan du skaber innovation i hverdagen. • Innovationsledelse
Viser 5 / 74
Ingen resultater.
 • Hvad er innovation?

  Innovation er en idé, der omsættes til praksis og skaber værdi. Men innovation varierer i størrelse og gennemslagskraft og behøver ikke altid at være noget helt nyt. I denne artikel definerer innovationsforsker Catharina Juul Kristensen, hvad innovation i den offentlige sektor er – og hvad det ikke er.

  Læs mere
 • Kreativitet som ledelsesværktøj

  Claus Otto Scharmers Teori U har vundet stort indpas i ledelseskredse i hele verden. Dette skyldes især, at det er en klar og overskuelig model med mange dimensioner, som kan tilpasses den enkelte leders situation. Her præsenteres en model og tankegang for, hvordan Teori U kan bruges til at skabe innovative forandringer i organisationer.

  Læs mere
 • Leder, kend din kerneopgave

  Der er store gevinster at hente, hvis ledere og medarbejdere får skabt forudsætningerne for innovation i hverdagen. En væsentlig forudsætning er, at man klart ved, hvad man er ansat til – altså hvad ens kerneopgave er. For i kerneopgaven ligger nøglen til innovation. Det er en af pointerne i den nye bog ”Kend din kerneopgave”, der sætter fokus på innovation i hverdagen i det offentlige.

  Læs mere
 • Kurt Klaudi Klausen: Led strategisk med 3 F’er

  Strategi handler om, hvordan man bringer organisationen sikkert ind i fremtiden. Men, hvordan gør man det, når man ikke ved, hvad fremtiden bringer? Professor Kurt Klaudi Klausen giver sit bud på, hvordan du med de 3 F'er kan skyde dig ind på, hvad fremtiden har i vente.

  Læs mere
 • Kunsten at lede på tværs

  Skal kommunerne levere effektiv service med knappe ressourcer, må mange faggrupper arbejde bedre sammen om kerneopgaverne. Det stiller store krav til de ledere, der skal få forskellighederne i et tværgående samarbejde til at gå op i en højere enhed. For hvordan skabes fælles mening og gensidig tillid på tværs af professionernes traditioner, sprog og interesser? Det har direktører, chefer og ledere fra fem kommuner drøftet på to arbejdskonferencer – med afsæt i indsatsen for udsatte børn og unge.

  Læs mere