Artikler om Innovationsledelse

At arbejde med innovation kan forekomme kaotisk, forvirrende og uhåndterbart. Og som leder af innovationsopgaver skal du besidde en vis mængde både faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer. Samtidig skal du evne at arbejde systematisk med innovation og forankring i organisationen.

Her kan du læse mere om innovationsledelse, lære hvordan du kan få succes med dine innovationsprojekter, samt læse om de ti forudsætninger der skal være opfyldt, hvis I vil opnå kreativitet og innovation.

Du kan også læse mere om, hvad der karakteriserer de ledere, som formår at skabe rum for medarbejdernes ideer og nye løsninger i hverdagen i en publikation fra Væksthus for Ledelse, som identificerer tre kendetegn hos ledere med en innovativ praksis.

Læs om dem i publikationen Ledere og hverdagsinnovation, og få tips til, hvordan du skaber innovation i hverdagen. • Innovationsledelse
Viser 50 / 73
Ingen resultater.
 • Hvad er innovation?

  Innovation er en idé, der omsættes til praksis og skaber værdi. Men innovation varierer i størrelse og gennemslagskraft og behøver ikke altid at være noget helt nyt. I denne artikel definerer innovationsforsker Catharina Juul Kristensen, hvad innovation i den offentlige sektor er – og hvad det ikke er.

  Læs mere
 • Kreativitet som ledelsesværktøj

  Claus Otto Scharmers Teori U har vundet stort indpas i ledelseskredse i hele verden. Dette skyldes især, at det er en klar og overskuelig model med mange dimensioner, som kan tilpasses den enkelte leders situation. Her præsenteres en model og tankegang for, hvordan Teori U kan bruges til at skabe innovative forandringer i organisationer.

  Læs mere
 • Leder, kend din kerneopgave

  Der er store gevinster at hente, hvis ledere og medarbejdere får skabt forudsætningerne for innovation i hverdagen. En væsentlig forudsætning er, at man klart ved, hvad man er ansat til – altså hvad ens kerneopgave er. For i kerneopgaven ligger nøglen til innovation. Det er en af pointerne i den nye bog ”Kend din kerneopgave”, der sætter fokus på innovation i hverdagen i det offentlige.

  Læs mere
 • Kurt Klaudi Klausen: Led strategisk med 3 F’er

  Strategi handler om, hvordan man bringer organisationen sikkert ind i fremtiden. Men, hvordan gør man det, når man ikke ved, hvad fremtiden bringer? Professor Kurt Klaudi Klausen giver sit bud på, hvordan du med de 3 F'er kan skyde dig ind på, hvad fremtiden har i vente.

  Læs mere
 • Kunsten at lede på tværs

  Skal kommunerne levere effektiv service med knappe ressourcer, må mange faggrupper arbejde bedre sammen om kerneopgaverne. Det stiller store krav til de ledere, der skal få forskellighederne i et tværgående samarbejde til at gå op i en højere enhed. For hvordan skabes fælles mening og gensidig tillid på tværs af professionernes traditioner, sprog og interesser? Det har direktører, chefer og ledere fra fem kommuner drøftet på to arbejdskonferencer – med afsæt i indsatsen for udsatte børn og unge.

  Læs mere
 • Kreativ mødeledelse

  Mødeformen har betydning for udbyttet af mødet. Eksperimenter med alternativ mødeledelse har givet gode resultater for tre deltagere på Væksthusets projekt: ”Innovative ledere”.

  Læs mere
 • 4 trin til succesfuld samskabelse

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i fire trin.

  Læs mere
 • Vælg den rigtige hat

  En lang række udfordringer i dag kalder på innovationsledelse frem for bureaukratisk eller strategisk ledelse. Men det er ikke ensbetydende med, at lederne kun skal lave innovationsledelse. Derimod skal ledere reflektere over, hvad det er for en hat, de skal have på i en given situation. Læs, hvornår du skal bruge de forskellige ledelseshatte.

  Læs mere
 • Offentlig ledelse er i et vadested

  Professor Jacob Torfing giver her sit bud på den største udfordring for offentlige ledere de kommende år: Innovation og overgangen fra New Public Management til New Public Governance. En ledelsesudfordring, som er uløseligt forbundet med det igangværende paradigmeskift i den offentlige sektor.

  Læs mere
 • Danske ledere har nøglen til innovation

  Ledere kan ikke løse tidens fundamentale problemer med løsninger, der hører en anden tid til. Vi skal, mener den tysk-amerikanske forsker og manden bag Teori U, Otto Scharmer, individuelt og kollektivt finde modet til at genfinde vores autentiske jeg, og lade innovation og forandringer udspringe af en dybere og mere personlig kilde. I den proces har skandinaviske ledere et forspring, mener Otto Scharmer.

  Læs mere
 • Kend de 4 grundsten for innovation

  Der er brug for et endeligt opgør med myten om, at det private erhvervsliv er bedre gearet til innovation og nytænkning end det offentlige. Det skal ske igennem integrationen af fire innovative grundsten, som du kan læse om her.

  Læs mere
 • Kreativitetsteori og kreative tænkeredskaber

  Alle kan lære at få gode idéer, men et grundigt kendskab til teorier og tilgange inden for kreativ tænkning er en fordel, hvis man vil arbejde med at bryde vanetænkning. Lær at tænke ”out of the box” gennem en teoretisk indføring i viden og teknikker inden for kreativ tænkning.

  Læs mere
 • 6 principper for opfindsomhed

  Alle er opfindsomme under de rette rammer. Det kræver, at lederen anviser retning og styring af opfindsomheden, så det ikke bliver ufokuseret og meningsløst. Læs om de seks principper for opfindsomhed, og få inspiration til, hvordan du som leder kan blive bedre til at få dine medarbejders opfindsomhed til at blomstre.

  Læs mere
 • 10 forudsætninger for kreativitet og innovation

  Innovation og kreativitet kræver ledelse. I denne artikel kan du læse, hvordan du som leder kan fremme innovation og kreativitet i din organisation. Test også hvordan det kreative klima er hos jer.

  Læs mere
 • Innovation på tværs

  Den bedste innovation opstår som oftest på tværs. Mellem det offentlige og private såvel som på tværs af faggrene. Det kræver dog ikke så lidt at få samarbejdet til at fungere. Læs, hvilke roller, du som leder, skal udfylde, når du leder samarbejdsdrevet og tværgående innovation.

  Læs mere
 • 5 råd når merværdien af innovation skal dokumenteres

  Ønsker I inspiration til jeres måder at dokumentere merværdien af innovation, så er her fem råd, der kan hjælpe jer i gang.

  Læs mere
 • Sådan vinder du guld i idegymnastik

  Det kan være svært at vælge og vrage mellem alle de kreative metoder, når nye idéer skal på bordet. Ifølge ny ph.d.-afhandling er det heldigvis ligegyldigt, hvilken model, du som leder vælger, så længe den indeholder fem bestemte elementer. Læs her hvilke fem elementer, der fremmer jeres idéudvikling.

  Læs mere
 • Ni aktuelle udfordringer inden for ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

  Udfordringen består i at erkende, at ledelse er situationsbestemt, og at vi derfor må vælge, hvor lederen skal lægge sine talenter, sin opmærksomhed og sin tid, frem for at leve i en illusion om, at ledere kan være kompetente på alle ledelsesområder.

  Læs mere
 • Brugerinnovation i den offentlige sektor

  Brugerinnovationer er en opfindelse, der er gjort med henblik på at blive brugt af opfinderen selv. Her præsenteres du for de væsentligste indsigter fra innovationslitteraturen om brugerinnovation og får bud på, hvordan de kan kobles til brugerinnovation i den offentlige sektor.

  Læs mere
 • Få 4 simple råd til innovationsprojektet

  Innovation er efterhånden blevet et vilkår for alle ledere i den offentlige sektor, men det kræver sin leder at stå i spidsen for et innovationsprojekt. Man skal blandt andet være stædig og have is i maven. Her får du fire vigtige erfaringer fra andre om, hvordan du leder et innovationsprojekt.

  Læs mere
 • Forandringer er spild af tid

  Den offentlige sektor er ikke dygtig nok til forandringer. Konsekvensen er, ifølge en dansk undersøgelse, et unødigt tidsspild svarende til et tab på 10.000 arbejdspladser. Læs om undersøgelsen, og få værktøjer til, hvordan I får succes med jeres forandringer.

  Læs mere
 • Sådan dræber du kreativiteten

  Hvis du googler ’creative thinking’, kommer der 45 mio. hits frem, og størstedelen kan formentlig hjælpe dig til at blive mere kreativ. Nogle gange er det dog tilstrækkeligt med en påmindelse om de dårlige vaner, der dræber kreativiteten. Få listen over, hvad du skal blive ved med at gøre, hvis du vil dræbe enhver kreativ ide.

  Læs mere
 • Har I en innovationskultur?

  Ét af de centrale omdrejningspunkter i diskussionen af offentlig innovation er spørgsmålet om ”nulfejlskultur” versus ”innovationskultur”. Men behøver sikker drift og innovation være modsætninger?

  Læs mere
 • Her er den bedste ide til forandring

  Væksthus for Ledelse har efterlyst gode ideer fra hverdagen, der gør begreber som ”innovation” og ”forandring” mere praktiske. Den bedste ide er nu blevet kåret. Læs mere om projektet og tag en ide med på vejen her.

  Læs mere
 • Ikke mindre NPM - bedre Public Management

  Debatten om resultatstyring i den offentlige sektor er kørt i en rille for og imod NPM. NPMs fokus på systemerne har fjernet fokus fra kernen i et velfungerende bureaukrati. Dvs. opgaveformulering, optimering af arbejdsbetingelser, og delegering af handlerum mellem leder og medarbejder. Læs her om et værktøj til at fastholde fokus på ledelsesarbejdet inden i NPM.

  Læs mere
 • Er du en modig leder?

  Det kræver mod at vise sin sårbarhed. Men det er vejen frem, hvis du vil have dine medarbejdere til også at turde tvivle, stille spørgsmål og afprøve nye veje. Læs her, hvorfor det også kræver mod at være leder.

  Læs mere
 • Problemløsning med designattitude

  Offentlige chefers attitude – overfor problemer - kan være afgørende for, om der finder innovation sted på arbejdspladsen. Innovationschef Christian Bason peger her på fire forskellige tilgange til problemløsning, der fremmer de innovative løsninger.

  Læs mere
 • Work out louder

  Videndeling og innovation på tværs af afdelinger er vanskelig, når fokus udelukkende er på at løse sine egne opgaver og arbejdspladserne er inddelt i teams, arbejdsområder og stillinger. En måde at øge videndelingen på, er, at ”work out louder” og samtidig holde fast i den måde, organisationen fungerer på i dag. Få her råd om hvordan.

  Læs mere
 • 10 råd om innovation i hverdagen

  10 praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

  Læs mere
 • 7 trin der giver medarbejderne succes

  Det nye år indledes af de fleste med mindst et nytårsfortsæt. Nu starter noget nyt, og det giver anledning til at gøre status. Måske ønsker I at føre flere af jeres ideer ud i livet? Læs her om syv måder, der hjælper dig og dine medarbejdere med at nå de mål, I sætter jer for.

  Læs mere
 • 4 forudsætninger for innovative medarbejdere

  Innovation er ikke forbeholdt de kreative. Det er et fag eller et sæt kompetencer, alle kan lære. Men for at medarbejderne kan skabe innovation, kræver det, at lederne er modige, kan lede på tværs af siloer og inddrage bredt. Og så skal innovation gøres til en del af driften.

  Læs mere
 • 5 kendetegn: Sådan leder du digital innovation

  Mangler du inspiration til, hvordan du kan styrke den digitale innovation i hverdagen? Så er der hjælp at hente i ny publikation fra Væksthus for Ledelse, hvor du kan læse om gode erfaringer med digital innovation og få fem greb, der styrker digitale forbedringer.

  Læs mere
 • Din lynguide til nye ledelsesbegreber

  Disruption, samskabelse og onboarding. Mange taler om det, men få ved, hvad det egentlig er. Her får du en kort beskrivelse af nye begreber og tendenser på ledelsesområdet.

  Læs mere
 • Lederwebs introduktion til innovation

  Innovation handler om at få nye ideer, der skaber værdi, når de er gennemført. Det lyder enkelt, men er ofte svært at arbejde med i praksis. For det indebærer, at I kan bryde med traditioner og formår at tænke ud over de rammer, I opererer inden for til daglig.

  Læs mere
 • Disruption – kort fortalt

  Disruption. Alle taler om det. Men hvad er det egentlig? Er det varm luft, eller noget du som offentlig leder bør forholde dig til? Lederweb har sat sig for at blive klogere på begrebet. Læs med her.

  Læs mere
 • Stjæl og del - 7 genveje til innovation

  Lad andre gøre noget af arbejdet for dig, næste gang din organisation skal tænke nyt. Samskabelse og videndeling er de stærkeste drivkræfter til innovation i den offentlige sektor, viser en undersøgelse. Her får du syv genveje til at skabe innovation i din organisation.

  Læs mere
 • Medarbejderne er stærkt undervurderede i innovation

  Lederen af innovationsprocesser fremhæves ofte som både kreativ og visionær. Det er lederen, der er afgørende. Men hvad nu, hvis det i virkeligheden er medarbejderne, der er afgørende og lederen, der blot skal sikre, at medarbejderne træder i karakter? Sådan spørger eksperter, som her giver seks bud på, hvordan du skaber innovation og forandring blandt medarbejderne.

  Læs mere
 • 1. Beskriv det, du drømmer om

  Ingen tænder på tomme visioner.

  Læs mere
 • Velfærdssamfundets overlevelse kræver forandringsledelse

  Vi står midt i en forandring af velfærdssamfundet, hvor vi skal definere fremtidens version. Der er mange dagsordener på spil. Alle ansatte i kommuner og regioner, der leverer velfærden, bliver mere og mere afhængige af hinanden. Det kræver blandt andet ledere, der kan spille sammen, se sig selv i en helhed og lede i forandringer.

  Læs mere
 • Sæt gang i de store tanker med små glimt

  Innovation kommer ikke af sig selv, men med glimtglimt.dk får du et værktøj fra Væksthus for Ledelse, der er perfekt som fødselshjælper til de nye ideer. Kig på siden og lad dig inspirere af alverdens smarte løsninger.

  Læs mere
 • Fastlåst eller innovativ?

  Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi selv har svært ved at komme ud af ”boksen”. Hent inspiration til, hvordan du gør.

  Læs mere
 • Ledelse som buzzword

  Offentlige ledere italesætter, anerkender og ser udfordringer frem for problemer. Vi arbejder innovativt, brander, tror på mangfoldige synergieffekter og har fokus på værdibaserede oplevelser.Vi kender dem godt, disse ord, der pludselig er en fast del af vores ordforråd, uden vi helt ved hvorfra de kommer - og hvad de skal bruges til?

  Læs mere
 • 2. Opdag din egen organisation

  Lad forandring føre til forandring

  Læs mere
 • 9 råd der styrker innovation i offentlige organisationer

  Identificér jeres mål med innovation. Anerkend medarbejderne for innovation og bekæmp nulfejlkulturen, hvor det er muligt. Sådan lyder nogle af anbefalingerne til, hvordan offentlige organisationer kan blive mere innovative.

  Læs mere
 • Innovation er et nødvendigt supplement til grønthøsteren

  Kan du høre det? Det brummer. Og nej, det er ikke din computer, kaffemaskinen eller kopimaskinen, du kan høre. Det er grønthøsteren, der er startet – og den er på vej til at køre ind over de fleste områder og ydelser i den offentlige sektor. Det kommer til at gøre ondt. Det kan der ikke være tvivl om. Morten Christensen, projektleder hos Mandag Morgen, analyserer i dette essay, hvad det kræver at arbejde med innovation i den offentlige sektor – også i en tid med besparelser og nedskæringer.

  Læs mere
 • 13 råd om dit digitale lederskab

  Du skal ikke genopfinde den dybe tallerken, men hente inspiration fra andre og spejle inspirationen i din egen virkelighed. Sådan lyder budskabet fra to kommunaldirektører, der her giver deres 13 gode råd til ledere, der vil styrke deres digitale lederskab.

  Læs mere
 • Jubii - vi tog fejl!

  Men vi blev klogere og prøvede så en anden vej. Det er essensen af innovation. Og det kræver mål, mod og handlekraft at tænke i helt nye baner, mener eksperter.

  Læs mere
 • 7. Giv andre lyst og mod til at tænke nyt

  Innovation kommer efter tillid.

  Læs mere
 • 3 greb til et kreativt arbejdsmiljø

  Nye indtryk, input og informationer sætter gang i vores tanker og får os til at komme på nye idéer. De idéer kan forblive flyvske strøtanker i den enkeltes hoved, eller de kan få retning og blive til innovation, der skaber en reel organisatorisk værdi. Det afhænger af dig som leder. Læs med her og bliv inspireret.

  Læs mere