Ledelse af samskabelse – fra vision til effekt

Hvad er den største udfordring, som din organisation står overfor lige nu? Er det en udfordring, som I kan løse alene, eller kræver det, at I bringer forskellige aktører sammen? Få her seks råd om, hvordan du mobiliserer kræfterne til samskabelse, understøtter visionerne og omsætter dem i praksis.

Skribentinfo

Samskabelse kræver et udefra-ind perspektiv. Det vil sige, at borgere, brugere, foreninger, virksomheder eller andre samarbejdspartnere deltager som ligeværdige medskabere af velfærd og vækst eller i løsningen af komplekse udfordringer. Det er ikke kommunen eller regionen, der alene definerer afsættet. Det sker i en åben proces, hvor de mange aktører sammen folder problemer og potentialer ud. Tværgående samarbejde er ikke det samme som samskabelse, men derimod en afgørende forudsætning for at få samskabelse til at lykkes, da udfordringerne typisk går på tværs af fagligheder.

6 råd om, hvordan du lykkes med samskabelse i praksis

1. Find erfaringerne og dyrk styrkerne

Overvej, hvornår I er lykkedes med samskabelse, og hvorfor I lykkedes. Hvordan kan I træne jeres samskabelsesmuskler gennem de gode eksempler? Overvej også, hvornår I ikke lykkedes med samskabelse, og hvad det så skyldtes. Og hvordan I kan bruge jeres styrker på de områder, hvor I er udfordrede.

2. Mobilisér ressourcer

Som leder er du allerede stærk i at mobilisere dine medarbejderes ressourcer. Når du leder samskabelse, skal du kunne mobilsere en bredere kreds af ressourcer og interesser.

Hvis du fx er leder af en børnehave eller skole, så skal du være nysgerrig på hvilke skjulte skatte, der er i dit nærområde. Skjulte skatte, som kan være medspillere i arbejdet med jeres kerneopgave. Der er typisk masser af muligheder for læring og udvikling for børnene på en lokal restaurant med madlavning, hygiejne og det at drive forretning, eller om lokalhistorie på det lokale bibliotek og plejecenter, hvor generationsmøderne samtidig giver livsglæde for både børn og ældre.

Derudover er der store potentialer for folkeskolen i at invitere erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og foreninger ind og åbne skolen. Det sikrer både interesse for og fornyelse af fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

3. Skab forstyrrelser udefra og ind

De erfaringer, som du har med innovation, er guld værd til at forstærke samskabelsen. Det at forstyrre gennem et udefra-ind-blik fx via interviews med borgere, brugere og samarbejdspartnere er en forudsætning for en samskabelsesproces, da udfordringer og potentialer pludselig bliver meget synlige og konkrete for hele organisationen. Som leder af en samskabelsesproces skal du understøtte en ny og fælles problemforståelse, så I ikke blot inviterer ind til udvikling om et tema, der allerede er defineret.

4. Forbind kræfterne og facilitér igangsættelsen

Du skal ikke styre selve processen. Du skal derimod understøtte, at de mange ressourcer og lokale kræfter bliver forbundet. Ledelse af samskabelse er i høj grad et spørgsmål om facilitering af en åben proces, hvor mange aktører skal have mulighed for at deltage, definere og realisere. Du skal bruge dine evner til at stille spørgsmål og motivere fællesskabet til at tage ansvar.

5. Fokusér på det tværgående og udfordrende

Det er vigtigt, at du sætter din viden i spil fx om jeres strategiske og faglige udfordringer, så du er med til at fokusere og prioritere der, hvor samskabelse er relevant. Samskabelse er ikke svaret på alt. Men kan være en del af svaret på de udfordringer som går på tværs, er komplekse og som ikke allerede løses eksemplarisk gennem hverdagens drift.

6. Tænk stort og start småt – og vurdér effekten

Det er vigtigt at tænke stort og starte småt, så processen ikke kommer til at skygge for det, I ønsker at opnå. Effekten af det I ønsker at opnå, skal være i centrum fra start. Drag læring ud af afgrænsede handlinger, hvor I prøver samskabelse af. Effekten eller værdien vurderes og måles på forskellige niveauer og for forskellige interessenter ved både at have fokus på den oplevede effekt blandt borgerne og de tilsigtede og utilsigtede virkninger.

 

Manifest for samskabelse

Læs mere i Manifest for samskabelse, som RUC og Resonans har taget initiativ til at udvikle sammen med 40 organisationer. Manifestet blev lanceret i Folketingets Fællessal i forbindelse med åbningen af den nationale samskabelsesbevægelse d. 3. februar 2017.

Den nationale samskabelsesbevægelses syv hovedpunkter er:

  1. Vær med til at medskabe nye veje til velfærd på tværs af sektorer
  2. Vær med til at løse samfundsproblemer og udfordre vanetænkningen i nye fællesskaber
  3. Vær med i et ligeværdigt samarbejde, hvor alle bringer viden og ideer ind
  4. Vær med til at øge den kollektive handlekraft gennem aktiv deltagelse
  5. Vær med til at skabe offentlig værdi gennem mobilisering af en mangfoldighed af ideer og ressourcer
  6. Vær med til at skabe målbare effekter gennem konkrete samhandlinger
  7. Vær ambassadør for samskabelse ved at dele viden og erfaringer

 

Læs mere:

Fem trin til at lede samskabelse

Sådan leder du samskabelse

Hvad er ledelse af samskabelse?

Skribentinfo

Kommentarer