Artikler om Samskabelse

Samskabelse er en bevægelse der er skabt nedefra, hvor kommuner og regioner mobiliserer både medarbejdernes, borgernes, de lokale virksomheder samt foreningers kompetencer, ideer, engagement og virkelyst for at løse målsætninger og opgaver, der defineres i fællesskab.

Samskabelse bryder med den klassiske forestilling om, at den offentlige sektor har færdigpakkede løsninger til borgere, der enten opfattes som rettighedsbærende klienter eller krævende kunder. Borgere og andre samfundsaktører ses som en del af løsningen.

Samskabelse kalder på mobiliseringsledelse. Som leder skal du ikke kun sikre en effektiv udnyttelse af ens givne ressourcer, men også mobilisere samfundets ressourcer i form af viden, erfaringer, ideer, kreativitet og engagement. De offentlige institutioners egne ressourcer er startkapital, som skal investeres i for at aktivere samfundets ressourcer.

Mobiliseringsledelse betyder, at du bliver stillet overfor at skulle lede aktører, som du ikke har ledelsesansvar for, og derfor bliver udøvelsen af ”soft power” særlig vigtig. Soft power handler om at motivere, overtale, inspirere og skabe engagement. På Lederweb kan du læse mere om, hvordan du leder samskabelse. • Samskabelse
Viser 47 / 47
Ingen resultater.
 • Hvad er en organisationskultur?

  En organisation består af mennesker, processer, systemer og strukturer, og organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur er udtryk for den måde, vi gør tingene på. En organisationskultur kan forstås som den optik eller linse som virksomhedens medarbejdere ser virksomhedens aktiviteter igennem.

  Læs mere
 • Weick: Sådan skaber du mening med fusionen

  Et halvt år efter fusionen opfører medarbejderne sig stadig som to adskilte enheder. Alt var nøje planlagt, medarbejderne var inddraget, der var lavet en strategi. Men fusioner går sjældent som planlagt. Læs, hvordan du kan forstå udfordringerne ved fusioner med inspiration fra Karl Weick og sensemakingteori.

  Læs mere
 • Når kollegaen spænder ben for dig

  Fungerer samarbejdet med kollegaen ikke, kan det ud over at frustrere dig i hverdagen, skade din karriere og i værste fald føre til stress og udbrændthed. Men hvad gør du, hvis du pludselig finder dig selv i gang med at lave din kollegas arbejde, eller hvis kollegaen løber med æren for dit arbejde?

  Læs mere
 • 10 råd til at styrke sammenhængskraften i en fusioneret organisation

  Kulturen er vigtig, men også svær at håndtere under fusioner. Læs om, hvordan du som leder fremmer sammenhængskraften i en fusioneret organisation ved at få de gamle kulture til at spille sammen med den nye.

  Læs mere
 • Hvad er ledelse af samskabelse?

  Samskabelse er betegnelsen for en ny måde at løse tidens samfundsproblemer. Forestillingen om den offentlige sektor som bureaukratisk myndighed og en konkurrenceudsat serviceleverandør viger for et ønske om at gøre den til et mødested, hvor politikere, administratorer, medarbejdere, borgere, frivillige og virksomheder samarbejder om at sætte mål, klare fælles opgaver og løse komplekse samfundsproblemer. Læs mere om, hvad samskabelse er, og hvad det betyder for dig som leder.

  Læs mere
 • Fri os fra kerneopgaven

  At få defineret kerneopgaven skulle give retning og være et grundlag for at prioritere opgaverne. Men hvis du er leder af fagprofessionelle, duer det ikke at tale om kerneopgaven. Læs her, hvorfor og få råd om, hvad du i stedet skal gøre.

  Læs mere
 • Borgeren skal i centrum - ikke i førersædet

  Der knytter sig en hel del forvirring til forestillingen om brugerdreven innovation i den offentlige sektor. Modsat hvad mange tror, drejer det sig ikke om, at borgerne nu skal opfinde den offentlige service. Det drejer sig om, at offentligt ansatte skal blive langt, langt bedre til at forstå, hvordan borgerne oplever det, vi gør ved dem.

  Læs mere
 • Kritik til chefen - hvordan?

  Ser du forbedringspotentiale i din chefs præstationer, synes du til tider hendes mails er uklare eller savner du, at hun siger godmorgen? Uanset hvad din kritik drejer sig om, kan den være svær at give. Men hvis du giver kritikken korrekt og eftertænksomt, kan den ikke kun gavne din leder, men også forbedre jeres samarbejde og forhold.

  Læs mere
 • 4 trin til succesfuld samskabelse

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i fire trin.

  Læs mere
 • Drop pseudo-demokrati på arbejdspladsen

  Lederen indkalder til et møde om en forandringsproces, men beslutningen er allerede taget. Sådan noget er gift for samarbejdet. “Gør beslutninger og arbejdsgange gennemsigtige, og styrk dermed jeres sociale kapital,” lyder opfordringen fra seniorforsker Peter Hasle.

  Læs mere
 • 6 råd om at lede samskabelse

  Samskabelse kræver nye samarbejdsfærdigheder af dig som leder. Du bevæger dig uden for organisationens grænser og skal derfor mestre en anden lederrolle. I denne artikel kan du læse om, hvordan du skaber et godt samarbejde med dine eksterne aktører.

  Læs mere
 • Organisationen skal være robust – ikke medarbejderne

  Hypotesen om at robuste medarbejdere giver en robust organisation, får dumpekarakter ifølge international forskning og praksis. Men hvad er alternativet? Svaret er at lede, så organisationen bliver robust frem for, at medarbejderne skal være det. Læs her, hvordan du griber det an.

  Læs mere
 • 7 måder du styrker den relationelle koordinering

  Fælles mål, gensidig respekt og konstruktiv kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. I en ny publikation om relationel koordinering giver Væksthus for Ledelse anvisninger til, hvordan du styrker samarbejdet i egen organisation til gavn for kerneopgaven.

  Læs mere
 • Skab excellente lederteam med drivkraft

  Konflikter og uenighed er ikke farlige for en ledergruppe. Tværtimod. De allermest velfungerende lederteams har netop evnen til at blive dybt uenige, men de forstår at bruge konflikterne konstruktivt, så diskussionerne fører dem frem til endnu mere gennemtænkte beslutninger og dermed bedre resultater. Konflikt er den allervigtigste drivkraft fremad og den eneste faktor, som kan modne og udvikle et menneske - og en gruppe.

  Læs mere
 • Afliv brainstorming og få bedre ideer

  Pinlig tavshed, medarbejdere der kigger væk og det whiteboard, hvor du med store bogstaver har skrevet ”Gode ideer:” er tomt. Brainstorming er ikke altid den bedste metode til at få ideer i spil. Læs her, hvad du ellers kan gøre for at få medarbejdernes ideer på banen.

  Læs mere
 • 4 fokusområder for ledere i en kompleks verden

  Balanceret ledelse er vigtigt, når reformer og omstillinger er hverdag. Det handler ikke kun om at fokusere på at skabe mere for mindre, for så risikerer du at skabe den samme virkelighed, bare mere effektivt. Det er nødvendigt at skabe noget nyt og gøre organisationen mere robust. Her får du en forskers bud på, hvordan du gør.

  Læs mere
 • Hvordan motiverer og engagerer du dine medarbejdere?

  Du øger dine medarbejderes motivation og engagement, når du dialogisk involverer dem i meningen med det, I laver. Vejen til fælles meningen med arbejdet opnår du gennem gensidigt ansvar, indflydelse og ejerskab. Få her en metode til hvordan du kan gøre det.

  Læs mere
 • Tal om forventninger - der skal to til god ledelse

  Medarbejderne ønsker tydelige rammer, at du inddrager dem i beslutningerne og viser dem tillid. Men det er ikke altid muligt at honorere alles ønsker til god ledelse, for der er andre end medarbejderne, der har forventninger til dig. Ved at fortælle hvordan verden ser ud fra din stol, så øger I den gensidige forståelse for hinandens verdener.

  Læs mere
 • Lidt om jazz, meget om ledelse

  Forestil dig, at der blev sat musikalsk lyd på din organisation. Hvordan ville musikken lyde? Som harmonisk samspil? I dur eller mol? Sandsynligvis rummer din organisation flere stykker musik i sig. Spørgsmålet er blot, om I spiller efter samme partitur og noder, og hvordan I øver jer i samspil, timing, koordination og lytning. Læs mere om hvordan jazzmusik og forandringsledelse kan kobles sammen.

  Læs mere
 • Sådan leder du samskabelse

  Samskabelse er på dagsordenen i den offentlige sektor. Ressourcerne er knappe og potentialet stort, hvis borgere og interessenter kan bringes i spil som ressourcer frem for problemer, der skal løses. Men hvordan sikrer du, at det hele ikke blot ender som smarte buzzwords og en stor konsulentregning? Få et bud på det her.

  Læs mere
 • 4 råd: Genstart arbejdspladsen oven på coronakrisen

  Du skal have alle godt ombord igen oven på coronakrisen. Derfor skal du have en plan, der sikrer dine medarbejderes motivation og effektivitet. Og redskaber til at designe en god proces, så I får skabt et nyt arbejdsliv, der inkluderer det, I har lært under coronakrisen. Her får du fire anbefalinger.

  Læs mere
 • Det lederløse samfund

  Hvis det offentlige ikke stopper med brugerdreven innovation og begynder at fokusere på visionsdreven innovation, vil vi se en udvikling uden klare prioriteringer, ingen spidskompetencer, og medarbejdere der prøver at være noget for alle. Det har vi ikke råd til. De offentlige ledere må derfor tage magten tilbage fra borgerne, og begynde at gøre, hvad de er sat i verden for, nemlig at lede.

  Læs mere
 • 5 ting der spænder ben for samskabelse

  Selvom samskabelse altid er tænkt i den bedste mening, går det ofte galt undervejs. Læs her om fem faktorer, der spænder ben for samskabelse, og få råd om, hvordan du lykkes i processen.

  Læs mere
 • Hvorfor går du på arbejde?

  Du ved godt, hvad du laver, når du går på arbejde. Og du ved for det meste, hvordan du skal gøre det.Men ved du og dine medarbejdere også, hvorforI gør det? Hvorfor findes jeres arbejdsplads overhovedet? Hvem er I til for? Læs her, hvordan I sætter fokus på det vigtige hvorfor.

  Læs mere
 • Fem trin til at lede samskabelse

  Ledere skal kunne lede på tværs – både internt i organisationen og med forskellige eksterne parter. Men det er ikke altid en let opgave. Med fem trin kan du få succes med at lede samskabelse om den nære velfærd, så alle parter får noget ud af samarbejdet.

  Læs mere
 • Når teamet swinger og arbejder improviserende

  Hvad enten det er ledelses- eller selvstyrende team, så kan udviklingen og ledelsen af disse hente megen inspiration fra jazzmusikken. Grundvilkåret er det samme: de er levende, dynamiske og uforudsigelige størrelser.

  Læs mere
 • Hvad vi kan lære af disruption

  Skal velfærdssamfundet gøres langtidslevedygtigt gennem udvikling, eller skal der lige så stille tyndes ud i det, vi værdsætter? Og er der råd til at overkomme udfordringerne med uddannelse, integration, inklusion, livsstilssygdomme for at nævne nogle få? Artiklen retter blikket mod den offentlige sektors potentiale. Et potentiale der kan skabe et Bæredygtigt Velfærdssamfund. Potentialet er inspireret af begrebet disruption.

  Læs mere
 • Sådan danner du et ledernetværk

  Du kan høste en række fordele ved at indgå i et ledernetværk. Er du ikke allerede med i et netværk, kan du her få gode råd om, hvordan du i fire trin danner et ledernetværk.

  Læs mere
 • Hvad et par støttestrømper kan lære os om god ledelse

  Hvor mange instanser tror du, at en borger skal igennem for at få udleveret et par støttestrømper? Og hvor mange penge kan kommunen spare, hvis svaret kun er én? Det spørgsmål stiller skribenten, der her slår til lyd for, at samskabelse og øgede bevillinger ikke er den eneste vej til flere ressourcer. Ved at tage udgangspunkt i borgerens behov og finde ”systemfejl”, er der også et stort potentiale, for når arbejdet er indrettet forkert, er det dyrt.

  Læs mere
 • Ledelse af samskabelse – fra vision til effekt

  Hvad er den største udfordring, som din organisation står overfor lige nu? Er det en udfordring, som I kan løse alene, eller kræver det, at I bringer forskellige aktører sammen? Få her seks råd om, hvordan du mobiliserer kræfterne til samskabelse, understøtter visionerne og omsætter dem i praksis.

  Læs mere
 • Ny rapport: Lederen skal lede grænseoverskridende

  En borgers sygdom kan både blive forlænget og forværret, når behandlingsforløbene ikke hænger godt nok sammen. Mislykkes sundhedsvæsenets samarbejde på tværs af sektorerne, skaber det utryghed, og er usundt for samfundsøkonomien. Ifølge en ny rapport er en del af løsningen netværksledelse. Læs, hvad der kendetegner den dygtige netværksleder her.

  Læs mere
 • Ledelse er (også) en holdsport

  Sig farvel til myten om lederen som karismatisk individualist. Ledelse er en holdindsats, og fremtidens velfærd bygger på ledere, der har viljen og evnerne til at udrette noget sammen i stedet for at konkurrere indbyrdes. En ny undersøgelse tegner et detaljeret portræt af det velfungerende offentlige ledelsesteam.

  Læs mere
 • Er du dirigent eller marionetdukke, når du leder?

  Du kan vælge mellem en proaktiv eller reaktiv strategi, når du tilpasser din organisation til de nye mål og vilkår, der følger med de reformer, som skiftende regeringer gennemfører. Derfor opstår et centralt spørgsmål for ledere i reformstaten: Hvordan bliver jeg dirigent frem for marionetdukke?

  Læs mere
 • Hvad middelalderen kan lære dig om ledelse

  Offentlige ledere opfordres til at indtage en række metaforiske roller i jagten på det nye lederskab. Roller der er inspireret af middelalderens ledelse. Du skal kunne skifte mellem fyrsten, diplomaten, den opdagelsesrejsende, skjalden, gartneren og alkymisten. Læs om, hvordan du veksler mellem de seks lederroller.

  Læs mere
 • Leder: Flyt dig fra bordenden og skab nye løsninger

  Fremtidens velfærdsopgaver vil i stigende grad blive løst i et samspil mellem den offentlige sektor og ikke-offentlige aktører. Det kræver, at den offentlige sektor træder ind i en ny rolle og åbner for et ligeværdigt samarbejde. Artiklen giver seks råd om, hvordan du fremmer social innovation.

  Læs mere
 • 7 råd du skal huske når du samskaber

  For at samskabelse kan lykkedes skal lederne give plads til initiativer, de ikke selv havde forestillet sig. Hvordan du gør dette i praksis, får du her syv bud på.

  Læs mere
 • Humor er godt, men…

  Humor er vigtigt på en arbejdsplads, men det kan også have negative konsekvenser, hvis nogle føler sig grinet af. Læs indlæg fra ekspert i danskernes humor eller mangel på samme 😉

  Læs mere
 • Skab mere sammenhæng for borgerne ved at styrke det tværgående samarbejde

  Viborg Kommune er frontløbere, når det kommer til tværgående samarbejde. En agil arbejdsmetode er løftestang til at skabe nye resultater i relation til det strategiske mål om at skabe mere sammenhæng for borgerne. Læs med og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med agile metoder og styrke det tværgående samarbejde i din organisation.

  Læs mere
 • Stop stress - skab trivsel i fællesskab

  Stresshåndbogen giver bud på, hvordan man som leder og medarbejdergruppe systematisk kan arbejde med forebyggelse af stress og samtidig skabe mere trivsel på de kommunale og regionale arbejdspladser.

  Læs mere
 • På Lederweb holder vi Black Friday året rundt…

  I disse dage sidder mange klar bag skærmen for at få fingre i et godt Black Friday tilbud. Det behøver du ikke på Lederweb. Vores publikationer, podcast og artikler er nemlig gratis året rundt. Vi har her samlet et overblik over de nyeste udgivelser og de mest populære artikler, som du kan kaste dig over helt uden regning.

  Læs mere
 • 6 råd der sikrer bred deltagelse, når du samskaber og inddrager

  Borgermøder som redskab bør nytænkes og erstattes af et langt mere repræsentativt format, når det bruges til samskabelse og involvering. Få her nogle redskaber og metoder til at bedre kunne involvere borgere og virksomheder.

  Læs mere
 • Sådan sikrer I en succesfuld medarbejderinvolvering

  Medarbejderinvolvering sikrer en bedre implementering og gennemføring af forandringer. Men hvad skal der til for, at medarbejderne bliver modige, kreative og løsningsorienterede på vegne af den organisation, som de er en vigtig ressource for? Få her fire bud på, hvad der skal til.

  Læs mere