Ledelse uden grænser

Det moderne arbejdsliv betegnes som grænseløst. For nogle kan det være svært at håndtere det nye grænseløse arbejde. Derfor balancerer stadig flere medarbejdere og ledere på kanten af stress. Her får du viden og gode råd til, hvordan du leder en organisation, hvor arbejdet bliver stadig mere grænseløst.

Skribentinfo

Det moderne arbejdsliv betegnes ofte som ”grænseløst”. Hvor, hvornår, hvordan og hvorfor arbejdet skal udføres, er ikke længere så entydigt som i industrisamfundets æra.

Der er ingen tvivl om, at mange medarbejdere og ledere oplever, at det grænseløse arbejde giver dem større frihedsgrader og større ansvar og indflydelse på eget arbejde.

Både danske og internationale undersøgelser viser således, at danskerne er særdeles tilfredse med deres arbejdsliv.

Medaljen har en bagside

Men medaljen har en bagside. For nogle kan det være svært at håndtere de nye grænseløse arbejdsformer. Ikke alle trives med selv at definere deres opgaver og sætte grænser for eget arbejde. Dét er efter alt at dømme en af de vigtige årsager til, at stadigt flere ledere og medarbejdere balancerer på kanten af stress.

Dette hæfte sætter fokus på, hvad man som offentlig leder kan gøre for at fremme trivsel og reducere stress i en organisation, hvor arbejdet bliver stadig mere grænseløst. God ledelse spiller nemlig en nøglerolle i enhver indsats mod stress. Sat på spidsen: Meget stress kan ledes væk.

De syv råd til lederen om at skabe trivsel

1. Gør hverdagen tilpas forudsigelig
- så medarbejderne har en ramme for deres kreativitet

2. Hold snor i ambitionerne
- så I kan brænde for sagen uden at brænde ud

3. Vær tydelig i dine signaler
- så medarbejderne kan forholde sig til klare normer

4. Træd konstruktivt ind i konflikter
- så der frigøres energi til at udvikle organisationen

5. Dosér involveringen
- så medarbejderne ikke skal tage stilling til alt

6. Vis anerkendelse løbende
- så medarbejderne ved, hvornår de har gjort det godt (nok)

7. Tag hånd om din egen trivsel
- så du undgår at smitte andre med stress

 

Rådene i hæftet er især henvendt til ledere, HR-konsulenter og SU og MED-udvalg på de kommunale og regionale arbejdspladser.

Til hæftet hører en række dialog værktøjer til at sætte trivsel og stress på dagsordenen. 

Målet er dels at give ledere ny inspiration til ledergerningen, dels at lægge op til en balanceret debat om det grænseløse arbejdes fordele og ulemper, når det gælder trivsel og stress.

Hæftet er udgivet af Det Personalepolitiske Forum – i samarbejde med Væksthus for Ledelse.

Ledelse uden grænser

Skribentinfo

Kommentarer