Leder, din integritet er din livline

Troværdighed og integritet er afgørende for god ledelse. De tider er forbi, hvor en leders integritet godt kunne være flosset i kanten, hvis bare han var dygtig nok og havde styr på budgetterne. Læs, hvordan du med et etisk kompas kan bane vejen for velfunderede beslutninger og god ledelse.

Skribentinfo

Der var engang, hvor integritet og etik kunne betragtes som et privat anliggende for en leder. Engang, hvor en leders integritet godt kunne være flosset i kanten, hvis bare han var dygtig nok, havde styr på budgetterne og tilfredse borgere. Så var det ikke så væsentligt, om der blev set gennem fingre med uønskede befamlinger til julefrokosten, diskriminerende adfærd, management-by-fear eller forråelse i organisationen.

Men den går ikke længere. Fremtidens udfordringer og kriser for organisationerne er af en karakter, hvor det vil have afgørende værdi, at du som leder har integritet, der ikke bare er fernis, men som er et reelt fundament, du står på.

Din integritet er din livslinje

Troværdig ledelse og professionel integritet er væsentlige elementer, når du skal holde i lang tid som leder. Men hverken de bedste ledere eller de stærkeste organisationer kan beslutte sig for at have troværdighed og professionel integritet fra den ene dag til den anden. Nogle gange følges de heller ikke ad. Nogle gange vil du som leder være nødsaget til at forlade en organisation, fordi den ikke giver dig mulighed for at fastholde din troværdighed og bevare din integritet.

Men du SKAL kunne se dig selv i øjnene, hver aften. Alt andet har alt for store omkostninger, både for dig selv og for tilliden til vores offentlige sektor.

Din integritet er din livline i et langt ledelsesliv.

Men hvordan gør du det?

Gør ikke dig selv til en medløber

Det første og væsentligste råd er; hold op med kun at være en medløber. De etiske dagsordener kan ikke håndteres ved bare at prøve at løbe med.

Selvom alle ledere skal være loyale opad, er der også en grænse. Lederen er også nødt til at være etikkens vogter.

Lige præcis der, hvor du oplever, at organisationen agerer etisk uforsvarligt, skal du handle. For det vil før eller siden falde tilbage på dig som leder, når det etisk uforsvarlige bliver afdækket. Nogle gange sker dette med flere års forskydning. Nogle gange sker det for rullende kameraer. Nogle gange stille og roligt. Men uanset vil ansvaret blive opfattet som dit, fordi du er leder. Derfor er du nødt til at have et etisk ståsted. Et solidt fundament, hvor du har taget stilling til holdninger, værdighed og ansvar. Du skal have integritet, og den opbygger du af dine beslutninger og handlinger.

3 trin til opbygning af integritet

Skal du så til at studere Sokrates, Kierkegaard eller Løgstrup? Det kan du da godt. Det er inspirerende og opbyggeligt, men det er dog meget svært at omsætte direkte til moderne ledelse. De tre trin frem mod en stærkere integritet er at bruge organisationsetik som et styringsredskab.

Anbefalingen vil være at gå mere praktisk til opgaven. Her er tre skridt i retningen af en organisation med integritet:

1. Find det etiske ståsted for dig selv.

Hvilke holdninger og antagelser ligger latent eller på rygraden? Få dine bias ud i det åbne og gør dine holdninger tydelige. Det første trin er en væsentlig forudsætning for både at undgå medløberi og at dagsordner bliver overset.

Med et etisk ståsted bliver du skarp på dine holdninger, værdier og kardinalpunkter, som ikke er til forhandling. Du skal vide, hvornår din grænse er nået. En leder, der har et tydeligt etisk ståsted, er både en leder, der er tydelig i sin ledelse overfor medarbejdere, en leder der kan bidrage konstruktivt kritisk til organisationens drift og udvikling og en leder, der kan se sig selv i øjnene hver aften.

Det kunne fx være afdelingslederen Hanne, der kom tilbage fra barsel og havde fået både ny chef og flere nye medarbejdere. Alt var næsten som før og så alligevel ikke. Holdningerne til små prioriteringer i hverdagen var nemlig anderledes. Hanne fulgte med så godt hun kunne og prøvede at forstå og tilpasse sig, nu skulle hun jo heller ikke lægge sig ud med alle. Tre måneder senere dukkede tilsynet op og rapporten var hård ved Hannes afdeling og Hanne var helt enig, kritikken var berettiget. Hun var flov og skuffet over sig selv, for egentlig vidste hun godt det var skævt, men hun havde ikke holdt fast i de holdninger, der var hendes.

2. Integrer et etisk kompas i din beslutningsmodel.

Et etisk kompas er en væsentlig del af din professionalisering af, hvordan I håndterer de etiske dagsordener. Det er et redskab, der skal sikre, at mange holdninger bliver afprøvet, og at sager belyses fra mange vinkler. Det etiske kompas skal du dele med alle dine medarbejdere, så du sikrer, at de alle har en skarp etisk bevidsthed i de beslutninger, de træffer i hverdagen.

Etiske dilemmaer kan ikke alene løses ud fra påvirkninger fra mange private holdninger og antagelser. Handlinger skal ikke kun bestemmes af hvad de to, der tilfældigvis sidder rundt om bordet den dag, beslutningen skal træffes lige synes. Eller af hvilke egeninteresser, der påvirker dem. Det skal ske ud fra en beslutningsmodel, der sikrer at dem, der skal træffe beslutninger, gør det på et professionelt etisk forsvarligt grundlag.

Er du leder af et plejecenter, eller på et botilbud, kunne et kompas se sådan ud:


Hent et tomt kompas, som du selv kan udfylde her 

Et kompas bruges i flere sammenhænge. Det kan være i en situation, hvor professionelle skal træffe en beslutning om en handling hos borgeren. Det kan være en ny rutine, det kan være en ny indsats. Et kompas kan også bruges til at vurdere hverdagen for borgeren. Hvordan ser borgerens hverdag ud, set gennem det etiske kompas. Kompasset bliver altså et perspektiv, der hjælper med at kvalificere både beslutninger, vaner, rutiner og borgerens vilkår i livet.

3. Bliv skarp på dit ledelsesformål og de holdninger, der skal bære det frem.

Hvorfor er du leder, og hvilken forskel vil du gerne gøre med din ledelse? Det handler om at kunne sætte meningsgivende retning i din ledelse. Dit formål skal udtrykke en holdning og et ansvar, som du er villig til at strække dig langt for at leve op til. Formålet skal også kunne give andre beslutningstagere, som du er leder for, retning i forhold til at træffe valg i etiske dilemmaer. Er du en del af en ledergruppe, er det en stor fordel at netop jeres formål er afstemt, så I opnår et fælles mål med jeres ledelse.

Er du leder af et plejecenter, kunne dit formål måske være; ”Jeg leder jer, fordi jeg vil skabe rammerne for, at de sidste år af et menneskes liv bliver gode og værdige”.

At være leder er også bare et arbejde, men det har det med at æde din sjæl, hvis du ikke passer på din integritet, så giv dig selv et langt liv som leder og følg de tre skridt.

 

 

Skribentinfo

Kommentarer