Leder: Flyt dig fra bordenden og skab nye løsninger

Fremtidens velfærdsopgaver vil i stigende grad blive løst i et samspil mellem den offentlige sektor og ikke-offentlige aktører. Det kræver, at den offentlige sektor træder ind i en ny rolle og åbner for et ligeværdigt samarbejde. Artiklen giver seks råd om, hvordan du fremmer social innovation.

Skribentinfo

De, der skal forsørges, bliver flere, og samtidig bliver der færre til at forsørge. Social innovation kan være en måde at løse dette komplekse problem. 

Social innovation er nye og bedre samfundsløsninger, som er skabt af eller med samfundets aktører - ikke for dem. 

Aktørerne kan både være virksomheder, foreninger, frivillige, pårørende og forældre. Det kan være den socialøkonomiske virksomhed, der sætter etniske minoritetskvinder sammen med en professionel designer for at skabe tekstilprodukter af høj kvalitet – og samtidig skaber jobs og mening for en marginaliseret minoritetsgruppe. Eller det kan være pensionerede medborgere, som mobiliseres som skoletanter til at give en ekstra hånd med på folkeskolerne som lektiehjælpere, som gårdvagter eller som omsorgspersoner for børn og lærere.

Seks råd om ledelse af social innovation

I fremtidens velfærdssamfund bliver det din rolle at fremme social innovation. Men det kan være svært at afgive kontrol og invitere nye aktører ind i opgaveløsningen. Her kan der være hjælp at hente ved at følge disse seks råd.

1. Motivér samarbejdspartnerne

Involveringen af andre aktører i løsningen af velfærdsopgaver starter med, at du henvender dig til dem. Det handler om at prikke den enkelte borger, virksomhed eller organisation på skulderen og opfordre dem til at engagere sig.

Én ting er at spørge, noget andet er at gøre det attraktivt at sige ja. Incitamentsskabelse er vigtig. Aktørerne skal kunne se det attraktive i at involvere sig, hvis de skal bevæge sig fra det traditionelle frivillige bidrag til at tage decideret ejerskab over løsningerne.

Som leder skal du arbejde systematisk med at skabe attraktive rammer for social innovation. En mulighed er at give samarbejdspartnerne adgang til netværk, lokaler, rådgivning eller udstyr. Det er samtidig vigtigt at anerkende samarbejdspartnernes indsats, så de føler sig værdsatte og motiverede.

2. Fra fikser til facilitator

I stedet for at være den, der fikser alle problemerne, bør lederen være facilitator for nye velfærdsalliancer i forbindelse med udvikling, implementering og skalering af velfærdsydelser. Det handler om at identificere de velfærdsområder, der er velegnede til social innovation; kortlægge de aktører, der vil kunne bidrage med nye løsninger og endelig invitere og bringe disse aktørers innovationskraft i spil.

3. Tag chancer

Når man prøver noget nyt, er der en risiko for at fejle, men hvis det lykkes er gevinsten stor. Du skal have modet til at finansiere og afprøve alternative løsninger. Og samtidig være klar til at håndtere avisoverskrifterne, hvis tingene mislykkes.

4. Væk fra bordenden

Det er en svær balancegang at tage lederskab og samtidig turde slippe kontrollen.

Du skal ikke nødvendigvis sidde for bordenden, når du inddrager andre aktører i et samarbejde. Det handler om at indgå i et ligeværdigt samarbejde. Det betyder, at du skal være i øjenhøjde med samarbejdspartnerne for i fællesskab at definere udfordringerne og løsningerne. På den måde bliver partnerne villige til at bidrage til nye løsninger og villige til at tage ejerskab over dem.

5. Fokusér på effekten

I stedet for at fokusere på hvem, der udfører en given opgave, eller hvordan den udføres, bør du fokusere på effekten af social innovation. Hvordan plejes ældre borgere, og hvordan øges den ældres livskvalitet bedst muligt? Selvfølgelig spiller hjemmeplejen en vigtig rolle i svarene på dette spørgsmål, men det udgør ikke hele løsningen. Det nuværende system er ikke altid det optimale til at løse aktuelle velfærdsudfordringer. Der skal måske nye tilgange og andre aktører til.

6. Slip kontrollen men ikke kvalitetssikringen

Selvom den offentlige sektor og du som leder mister noget af kontrollen med udførelsen, så kan der i vid udstrækning kompenseres for det gennem effektiv kvalitetssikring. Fordi du udvælger, hvem du vil samarbejde med, og hvordan det formelt skal udføres, gennem udformningen af aftalen, men også gennem kvalitetssikring og fx tilsyn. 

Artiklen er skrevet på baggrund af bogen Sammen om velfærd - bedre løsninger med social innovation af Karsten Frøhlich Hougaard og John René Keller Lauritzen.

Skribentinfo

Kommentarer