Leder: Tør du sætte en digital retning eller læner du dig tilbage oven på corona?

Kommunerne er i verdensklasse, når det gælder digitalisering og m. Med corona fik digitaliseringen af kommunernes opgaveløsning ekstra fart. Ekspert i digitalisering Thomas Terney fortæller her, hvorfor det alligevel er vigtigt, at du som leder bliver endnu skarpere til at tage teten på at sætte retning på den digitale udvikling.

Skribentinfo

Teknologien var der, medarbejderne var klar, og borgerne var parate, da Corona hjemsendte det meste af Danmark i foråret og gjorde mange møder digitale. Det betød, at den digitale forandring kunne ske uhørt hurtigt og skabe forandringer, kun få ledere turde drømme om at kunne implementere i det tempo.


Teknologien er der – omstillingen er mental


Thomas Terney, ekspert i digitalisering og kunstig intelligens, mener, at grunden til, at man kunne omstille sig så hurtigt var, at digitaliseringen allerede stod og snurrede på serverne ude i kommunerne:

”Teknologien har jo været der længe – det, der forandrede sig, var den mentale parathed til at tage teknologien i brug. Normalt skal ledere bruge årevis på at implementere denne slags forandringer og få alle med. Nu skete det ’overnight’”, siger Thomas Terney.

Det momentum skal fastholdes, hvis lederne skal være i stand til at overtage rattet på den digitale og teknologiske udvikling. For i nogle år har kommunerne kørt på skinner, når det gjaldt digitalisering – det går ikke længere.


Dygtige til digitalisering – det skal udnyttes


"Danske kommuner er dygtige til digitalisering. Vi slår hele tiden os selv i hovedet med alt det, vi ikke kan. Men vi har faktisk en i særklasse stærkt digitaliseret offentlig sektor – og det kan kommunerne udnytte meget bedre," siger Thomas Terney.

Han mener, at kommunernes rolle i den digitale udvikling nemt ender som et juridisk fægteri med de store teknologileverandører om GDPR og andre regler, fordi mange kommuner går den sikre vej og laver aftaler med store leverandører. Det skal lederne lave om på, og kigge mere på de små løsninger på deres fagområder, hvis de vil være dem, der sætter retningen for digitaliseringen og for velfærden, i samspil med borgere og politikere.


Hvor er innovationsfællesskabet?

"Kommunerne har samlet set musklerne til at gøre sig fri af dyre og lange aftaler med store leverandører og bør selv træffe beslutninger om, hvilken vej, digitaliseringen skal gå,” siger Thomas Terney.

Han mener, at lederne skal være bedre til at kigge op og ud – på alle niveauer i kommunerne. ”Der findes et indkøbsfællesskab – men hvor er innovationsfællesskabet?”, spørger han, og efterlyser en platform for små leverandører til at nå kommunerne med deres ideer.

Han peger på, at fællesskaberne om digital innovation også findes der, hvor lederne har deres daglige gang, i organisationen og hos samarbejdspartnerne, fx på de fem professionshøjskoler i landet. Partnerskaberne er en måde at sætte sig i fører sædet på, i stedet for at halse bagefter fx den private sektor.


Digitaliseringen drevet udefra

Når kommunerne har lavet store aftaler, har det også været fordi, de har været presset udefra, blandt andet fordi borgerne har oplevet banker og biografer lave selvbetjeningsløsninger, der gav forventninger om, at også kommunerne kunne tilbyde samme fleksible og brugervenlige service, med åbningstid hele døgnet og mobil adgang. Det har givet behov for at opbygge de muskler, kommunerne nu kan bygge videre på, fordi infrastrukturen er der. Teknologien findes. Nu skal den integreres og videreudvikles og det kalder på et digitalt mindset hos lederne.


Ledernes ansvar


Thomas Terney mener, at det er de faglige lederes ansvar at kigge op og ud, fordi ledelse er meget mere end personaleledelse. Men det er ikke nogen umulig opgave. Som fagchef eller skoleleder skal man ikke vide alt om teknologi, men man er nødt til at holde sig up to date med, hvad der findes på markedet og kunne tage stilling til, hvad der skal prøves af, og hvor man skal udvikle sig på fagområdet, og ikke mindst, hvad man skal vente med at hoppe ombord i. Det betyder ikke, at man skal kunne udvikle alt selv. Men man er nødt til at overveje, hvad man skal vide, og hvordan man kommer foran bølgen der, hvor man gerne vil være det.


Vær åben for muligheder


Der findes ifølge Thomas Terney en underskov af digitale muligheder og velfærdsteknologi, der fx gør brug af kunstig intelligens, som kommunerne og borgerne kunne have stor glæde af at prøve af og tage i brug:

”Tag et eksempel som intelligente skosåler til ældre og gangbesværede. De kan gøre en kæmpe forskel ved at hindre faldulykker for ældre. Men hvor skal et lille start-up firma gå hen, hvis de gerne vil sælge ideen til kommunerne? Det er en jungle at finde rundt i, og de små firmaer drukner i opgaven," siger Thomas Terney.

Thomas Terney inspirerer og kommer med redskaber til din ledelse i en digital tid på KL’s Ledertræf den 26. oktober 2020. Ledertræf er i år virtuelt. Læs mere om hvordan du kommer med og tilmeld dig her.

Thomas Terney er, udover ph.d. i kunstig intelligens og en flittigt benyttet foredragsholder om digitalisering, medlem af Djøf's TechDK kommission og Kommunernes Teknologitænketank samt forfatter til bogen "Kampen om Fremtiden. Forstå hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og markeder".

Skribentinfo

Kommentarer