Lederen skal være en hjælper

Lederen og ledelse baseret på magt og autoritet er ifølge Edgar H. Schein fortid. For at lykkes skal lederen skabe en tillidsrelation til medarbejderne, der ikke kan opnås gennem magt. Derfor skal ledere ophæve deres formelle position og autoritet og genopfinde deres rolle som leder. For fremtidens ledere er hjælpere.

Skribentinfo

At hjælpe er ikke så ligetil

De fleste ledere kender den situation, hvor deres hjælp var forfejlet, blev afvist eller misforstået af modtageren. Når du hjælper andre er det nemlig langt fra sikkert, at hjælpen rent faktisk bliver opfattet som en hjælp.

Men som leder er evnen til at tage imod og evnen til at give hjælp til andre i organisationen vigtig. Schein forklarer i sin nye bog ”Hjælp – om at tilbyde og modtage hjælp:”

"Det at hjælpe er en almindelig, men alligevel kompleks proces. Det er kernen i det vi kalder teamwork, og et uundværligt element i en organisations effektivitet. Det er en af ledernes allervigtigste opgaver, og det er hele kernen i forandringsprocesser."

Lederen som hjælper

Skal lederen være en hjælper, skal der ses bort fra den formelle position og autoritet. Faktorer, der ofte betyder, at lederen griber til en hurtig løsning. I stedet skal lederen først forstå gruppens og organisationens kultur - og herefter medarbejderens behov for hjælp.

Lederrollen som hjælper kan på en måde siges at samle mange af de moderne ledelsesredskaber. Fx kan lederen skabe forandring som hjælper ved at opbygge tillid til medarbejderen (social kapital), gennem udspørgen (coaching) osv.
At hjælpe er dog ikke ligetil, men i nedenstående kan du læse 7 gode principper til, hvordan du bliver en god hjælper.

De 7 principper der gør dig til en god hjælper

Princip 1: Der er tale om effektiv hjælp, når begge parter er parate til henholdsvis at give og tage imod hjælp

 • Mærk efter, hvad du føler og hvilke intentioner du har, før du tilbyder, giver eller tager imod hjælp
 • Undersøg dine egne motiver for at give og tage imod hjælp
 • Undgå at blive fornærmet, hvis dine bestræbelser på at hjælpe ikke bliver taget godt imod

Princip 2: Hjælpen er effektiv, hvis hjælperelationen opleves som ligeværdig

 • Husk, at den person der beder om hjælp, måske føler sig utilpas ved det. Sørg derfor for at spørge, hvad det er, modtageren egentligt ønsker, og hvordan du bedst kan hjælpe

Princip 3: Hjælpen er effektiv, når hjælperen indtager den rette hjælperrolle

 • Tag aldrig for givet, at du ved, hvilken konkret form for hjælp, der er brug for – uden først at tjekke
 • I en vedvarende hjælpesituation skal du regelmæssigt tjekke, om den rolle du spiller, fortsat er til hjælp

Princip 4: Alt, hvad du siger eller gør, er en indgriben, der påvirker relationen

 • I din rolle som hjælper, skal du vurdere alt, hvad du siger eller gør, ud fra, hvordan det påvirker relationen. Både på kort og langt sigt
 • Når du giver feedback, skal du forsøge at være beskrivende og så ikke dømmende.
 • Minimer upassende ros, hvis du skal lære fra dig
 • Minimer upassende rettelser, da det er bedre at lære af egne fejl

Princip 5: Effektiv hjælp begynder med udspørgen

 • Uanset hvor velkendt en anmodning om hjælp kan lyde, skal du prøve at opfatte den som en helt ny anmodning, du aldrig før har hørt.
 • Det er en god ide at spørge ind til, hvad du kan hjælpe med, så I har gensidige forventninger til din hjælp

Princip 6: Det er modtageren, der ejer problemet

 • Bliv ved med at minde dig selv om, at uanset hvor meget et problem ligner et problem, som du føler, du ved alt om, så er det den andens problem og ikke dit

Princip 7: Du har aldrig alle svarene

 • Hvis du ikke kan hjælpe, eller ikke kender svaret, skal du fortælle din medarbejder, at du ikke er sikker i din sag. Din ærlighed vil styrke din troværdighed og dermed relationen.

Artiklen er baseret på Edgar J. Scheins bog ” ”Hjælp – om at tilbyde og modtage hjælp”. I artiklen er bogens benævnelse ”klienten” ændret til ”medarbejderen/modtageren.”

Læs mere:

Ledere der lykkes

Succecfulde ledere i sygehusvæsenet

Skribentinfo

Kommentarer