MBTI - et værktøj til udvikling

Artiklen beskriver de forskellige menneskelige personligheder som indgår i Meyers Briggs Type Indikator

Skribentinfo

Myers-Briggs Type Indikator er en psykologisk test, som først og fremmest handler om menneskers værdifulde forskelligheder, der afhænger af:

  • hvorhen den enkelte retter sin opmærksomhed
  • hvorledes den enkelte foretrækker at modtage indtryk eller informationer
  • hvordan den enkelte foretrækker at træffe afgørelser
  • hvordan man orienterer sig mod den ydre verden, eller hvilken livsstil man har antaget

Udbyttet af at bruge MBTI kan f.eks. være selvindsigt, opmærksomhed for forskelligheder, forståelse og tolerance eller personlig udvikling.

Otte præferencer

Hvad du foretrækker at rette din opmærksomhed mod:

E Ekstrovert (udadvendt)

Mennesker, som foretrækker ekstroversion, foretrækker at rette deres opmærksomhed mod mennesker og ting i den ydre verden. Ekstroverte mennesker får energi fra, hvad der sker i verden omkring dem og er tilbøjelige til at rette deres egen energi mod denne ydre verden. Ekstroverte foretrækker i reglen at tale frem for at skrive, når de skal kommunikere. De har behov for at opleve verden for at forstå den og kan derfor lide handling og afveksling.

I Introvert (indadvendt)

Mennesker, som foretrækker introversion, retter deres opmærksomhed mod deres indre verden. Introverte får energi fra, hvad der foregår i deres indre verden, og foretrækker derfor at rette deres energi indad. Introverte er mest interesserede og veltilpas, når de kan arbejde i fred og ro uden afbrydelse. De vil helst forstå verden, før de oplever den, og behøver derfor tid til at overveje, før de handler.

Hvordan du tilegner dig information eller finder ud af ting:

S Sansning

Sansning fokuserer på en situations realitet. Sansetyper er tilbøjelige til at acceptere og arbejde med, hvad der er “givet” her og nu, og bliver derfor realistiske og praktiske. De er gode til at huske og arbejde med mange facts. De foretrækker at bruge afprøvede metoder og er omhyggelige med detaljer.

N Intuition

Intuition viser dig mening, sammenhænge og muligheder, der ligger ud over, hvad du opfatter med dine sanser. Intuitive typer ser på helheden og søger at fatte de overordnede mønstre. De bliver eksperter i at se nye muligheder, og de værdsætter fantasi og inspiration.

Hvordan du træffer afgørelser:

T Tænkning

Tænketyper beslutter objektivt, idet de tænker i årsag og virkning og analyserer og overvejer, hvad der taler for og imod. Tænkning fokuserer på de logiske konsekvenser af valg og handling. Tænketyper søger en objektiv norm for sandhed. De er gode til at analysere, hvad der er galt med tingene.

F Følen

Føletyper beslutter på baggrund af personlige værdinormer. Når de træffer en afgørelse, overvejer de, hvad valget betyder for dem selv og andre. De kan lide at have med mennesker at gøre og vil ofte udvikle sig til medfølende, opmærksomme og taktfulde mennesker. De lægger vægt på harmoni og arbejder selv for at skabe harmonien.

Hvordan du orienterer dig mod den ydre verden:

J Vurdering

Mennesker med vurdering som præference foretrækker at leve på en planlagt, velordnet måde, idet de ønsker at styre og regulere deres tilværelse. De ønsker spørgsmål afgjort og afsluttet for dernæst at komme videre. De befinder sig bedst med strukturerede og velorganiserede forhold og vil have, at tingene skal være i orden.

P Opfattelse

Mennesker med opfattelse som præference foretrækker at leve på en fleksibel, spontan måde, idet de samler intryk og informationer og holder mulighederne åbne. De søger at forstå livet frem for at kontrollere det. De foretrækker at forblive åbne for nye erfaringer, idet de nyder og stoler på deres evne til at tilpasse sig nuet.

Artiklen har tidligere været bragt i 2004 

Skribentinfo

Kommentarer