Mintzbergs 10 lederroller

En leder varetager ti forskellige roller ifølge professor Henry Mintzberg. Rollerne er fælles for alle ledere på tværs af område og niveau. Læs her om de ti lederroller.

Skribentinfo

Henry Mintzberg beskæftiger sig med ledernes faktiske adfærd. På baggrund af undersøgelser fandt han, at alle ledere ligner hinanden på tværs af områder og niveau mere end de er forskellige. Han fandt frem til ti forskellige roller, som ledere varetager.

De forskellige lederroller er kategoriseret under tre overordnede kategorier; den interpersonelle, den informative og beslutningstagerrollen.

De interpersonelle roller

De interpersonelle roller beskriver formelle lederopgaver, der involverer mange forskellige beslutninger, men det er primært dagligdagsbeslutninger. Det er ganske få, som er større strategiske beslutninger. Den interpersonelle rolle er opdelt i tre forskellige lederroller:

1) Personaleledelse

Rollen indebærer, at lederen står i spidsen for en organisation og har det overordnede ansvar for, at organisationen fungerer, og at alle medarbejdere er i stand til at passe deres job. Lederen er ansvarlig for at motivere medarbejderne, for at ansætte og afskedige personale, og træffe de nødvendige beslutninger, så organisationen fungerer i det daglige.

2) Forbindelsesrolle

Med forbindelsesrolle mener der, at lederen plejer kontakter udenfor egen organisation. Det kan for eksempel være borgere eller andre samarbejdspartnere. Lederen bruger i nogen grad kontakterne til at skaffe nødvendige informationer til organisationen. Den indsamlede information skal bruges i informationsrollen.

3) Frontfigur

En leder har i kraft af sin stilling en række opgaver af formel og ceremoniel karakter. Fx skal en leder til tider deltage i middage med vigtige interessenter, som har betydning for organisationen. Det sker også, at lederen bliver inviteret til sine medarbejderes private arrangementer, som bryllupper og fødselsdage.

Informationsrollen

Gennem sine kontakter er det en del af lederens job at skaffe nyttige informationer til organisationen både via medarbejderne og kontakter udenfor organisationen. Lederen er den, der har de bedste muligheder for at skaffe informationer, og har oftest det bedste kendskab til organisationen og medarbejderne. Informationsrollen er også opdelt i tre forskellige lederroller.

4) Overvåger

Lederen skal benytte sit netværk udenfor organisationen til at få information, der kan have betydning for organisationen. Gennem netværket bliver lederen opmærksom på ændringer i omgivelserne og skiftende forventninger til organisationen.

5) Vidensdeler

Lederen skal videreformidle meget af informationen til sine medarbejdere, da det har stor betydning for medarbejderne. Medarbejderne har typisk kun adgang til informationen via lederen.

6) Talsmand

Rollen som talsmand indebærer, at lederen viderebringer noget af den indsamlede information til kontakter udenfor sin egen organisation. I denne rolle ligger også, at lederen giver informationer til sine overordnede, der fx har behov for information om økonomi og om organisationen kan opfylde sine målsætninger.

Ifølge Mintzberg er information ikke slutproduktet, men udgør fundamentet for de beslutninger, der skal træffes.

Beslutningstagerrollen

En vigtig del af en leders job er at træffe beslutninger. Det skyldes, at lederen fungerer som en autoritet, og at lederen har de nødvendige informationer, der kræves, for at træffe beslutninger. Der er ifølge Mintzberg fire roller, der beskriver lederens rolle som beslutningstager.

7) Entreprenør

Rollen som entreprenør indebærer, at lederen tilpasser og forandrer organisationen, så den stemmer overens med omgivelsernes forventninger og krav. Dette hænger sammen med rollen som overvåger, hvor lederen altid er på udkig efter nye ideer, der kan styrke organisationen. Her skal ideerne forvandles til handling, og lederen kan selv implementere ideen eller uddelegere opgaven til en medarbejder.

8) Problemløser

En leder forandrer og tilpasser organisationen og håndterer kriser. Også kriser som lederen ikke selv har indflydelse på. Ifølge Mintzberg er sådanne situationer uundgåelige.

9) Ressourcefordeler

Lederen skal fordele ressourcerne internt i organisationen og koordinere og fordele arbejdet, så opgaverne løses bedst muligt. Samtidig skal lederen fastholde sin egen position som beslutningstager.


10) Forhandler

En væsentlig del af ledelsesopgaven er også at forhandle med såvel nye som nuværende medarbejdere eller personer uden for organisationen.

De ti forskellige lederroller kan ikke adskilles; de hænger alle sammen. Fjernes en enkelt af disse roller vil arbejdet i organisationen ikke blive udført, som det skal. Flere personer kan heller ikke dele rollerne mellem sig, medmindre de sammen kan fungere som en helhed.

Henry Mintzberg er professor i ledelse på McGill universitet i Montreal og har periodevis arbejdet i USA, Frankrig og Storbritannien. Han er dedikeret til at skrive og forske i ledelse, strategi og organisationsformer. Mintzberg har udgivet adskillige artikler og ledelsesbøger herunder Managers not MBAs i 2004, Tracking Strategies i 2007, og Simply Managing in 2013. I øjeblikket arbejder han på udgivelsen Managing the Myths of Health Care, og på en serie elektroniske foldere med titlen
Rebalancing Society… radical renewal beyond left, right, and center.

 

Referencer:
Mintzberg, Henry (1989) Henry Mintzberg on Management inside our strange world of organizations.

 

Artiklen er skrevet på baggrund af en længere artikel om Mintzbergs syn på ledelsesroller, der har været bragt på samfundsviden.dk. Læs hele artiklen her. 

Læs også:

Offentlige ledere skal mestre 5 nye roller

Machiavelli: Få mestermanipulatørens vigtigste ledelsesråd

Træd i karakter som leder

Strategi ifølge Mintzberg

Skribentinfo

Kommentarer