Når kollegaen spænder ben for dig

Fungerer samarbejdet med kollegaen ikke, kan det ud over at frustrere dig i hverdagen, skade din karriere og i værste fald føre til stress og udbrændthed. Men hvad gør du, hvis du pludselig finder dig selv i gang med at lave din kollegas arbejde, eller hvis kollegaen løber med æren for dit arbejde?

Skribentinfo

Arbejdspladser og arbejdslivet er blevet mere og mere komplekst. Det skyldes ikke mindst, at resultater skabes gennem samarbejde, og at gode resultater skabes gennem et godt samarbejde. Gør din kollega ikke som aftalt, eller snyder på vægtskålen, vil det ofte have konsekvenser for dig.

Ifølge Harvard Business Review kan du overvinde samarbejdsproblemerne, og samtidig hjælpe din kollega.

Diagnosticer problemet og gå direkte til kollegaen

Samarbejdsproblemer kan opstå af mange forskellige årsager: måske overholder din kollega ikke deadlines, producerer ikke nok, laver bevidste fejl eller giver dig forkerte oplysninger. Der kan være mange grunde til at samarbejdet ikke fungerer. Find ud af hvad, problemet bunder i. Er det faglige eller personlige årsager?

Find ud af om problemet fx skyldes problemer på hjemmefronten, manglende evner, mangel på støtte eller en anderledes opfattelse af organisationens kultur. Måske ser din kollega slet ikke noget problem eller ser ikke det samme problem som dig.

Tag en uformel snak, hvor du forklarer, hvordan du oplever jeres samarbejdsrelation.  Under samtalen er det vigtigt, at du:

 • Bliver klogere på, hvordan kollegaen opfatter problemet. Du kender ikke nødvendigvis hele sandheden
 • Ikke anklager eller bebrejder din kollega
 • At I er fremadrettede i forhold til hvordan I gerne vil samarbejde fremover? Hvad kan I hver især gøre?

Hjælp kollegaen – men overtag ikke dennes arbejde

Skyldes problemerne private forhold, så tilbyd hjælp eller støtte. Tilbyd eventuelt  kollegaen aflastning ved at tage noget af hans arbejde. Men kun på den korte bane. Sørg for at aftale aflastningen som en midlertidig løsning.

Hvis problemet er mere grundlæggende, og din kollega fx mangler viden eller erfaring, kan du eventuelt foreslå, at I hjælper hinanden med at udveksle ideer.

Hvad enten problemet skyldes noget privat eller manglende evner, skal du ikke acceptere, at samarbejdet med din kollega ikke fungerer.

Beskyt dig selv

Forsøger en kollega at underminere dig eller tage æren for dit arbejde, vil det ikke være første gang i verdenshistorien det sker. Men sker det, er der grund til at have antennerne ude og være forberedt på at beskytte dig selv. Igen er det bedste råd at konfrontere personen med din oplevelse af situationen.

Hvis det ikke virker, kan du:

 • Sørge for at din arbejdsindsats bliver synlig. Gøre det synligt, at det er dig, der står bag X, Y og Z
 • Tilbyde at præsentere jeres fælles arbejde. Præsenterer du arbejdet, opfattes du som den person, der står bag arbejdet
 • Tag æren, når du fortjener æren. Pral ikke, men vis engagement og sørg for at sikre dig æren – for din indsats 

Det næste skridt

Selv om du forsøger at ændre samarbejdssituationen, er det ikke sikkert det hjælper. I værste fald kan det ødelægge din karriere. Eksperterne i Harvard Business Review giver så dette tilfælde følgende råd:

 • Hvis det er muligt, så undgå at arbejde sammen med kollegaen
 • Overvej om du vil udvide nogle af de nævnte taktikker, der synliggør kollegaens måde at samarbejde på
 • Overvej at inddrage din chef
 • Kun i de allerværste tilfælde skal du opsøge din kollegas chef. Der er nemlig en stor risiko for at det vil skade jeres samarbejde endnu mere, da du i så fald  ikke længere  bliver opfattet som en ”team player”.

Huskeregler:

 • Relationer og samarbejde er essentielt i arbejdslivet. Derfor skal de fungere
 • Vær direkte og ærlig overfor dine kollegaer omkring ”samarbejdsproblemerne”
 • Tilbyd hjælp til en kollaga, der fx er ramt af for meget arbejde eller problemer på hjemmefronten 
 • Tal ikke dårligt om kollegaer i jeres organisation
 • Tag ikke udgangspunkt i at kollegaen opfatter samarbejdsproblemerne på samme måde, som dig

Artiklen er tidligere bragt på Lederweb i 2010.

Skribentinfo

Kommentarer