Nyt værktøj: Find ud af hvordan dine medarbejdere oplever din ledelse

Ved du, hvordan dine medarbejdere oplever din ledelse? Det kan være en god ide at tjekke ind med dine medarbejdere og finde ud af, hvordan de oplever din ledelse. Læs her om et nyt ledelsesevalueringsværktøj, der kan sætte gang i udviklingen af hele organisationens ledelse, såvel som i udviklingen hos den enkelte leder, der gerne vil have en kvalificeret dialog om sin ledelse.

Skribentinfo

”Ledelsesevaluering giver også mig sommerfugle i maven”, siger kommunaldirektør i Egedal Kommune Christine Brochdorf, som selv er blevet evalueret som led i afprøvningen af et fællesoffentligt ledelsesevalueringsværktøj, som blev lanceret den 10. august 2021. Værktøjet finder du på ledelsesevaluering.dk. Her finder du også hjælp til at skræddersy det, så det passer til lige din arbejdsplads. 

Ledelse virker gennem andre, og ledelse gør en forskel for den kvalitet, offentlige organisationer leverer til samfund og borgere. Derfor er det vigtigt, at offentlige organisationer arbejder med deres ledelse, fx igennem en ledelsesevaluering.

”Politikernes succes og den service, der møder borgerne, afhænger af, hvordan vi evner at lede,” siger Christine Brochdorf. Hun fortæller, at ledelsesevalueringen har understøttet Egedal Kommune i en samtale om, hvad det vil sige at være leder i Egedal Kommune, og dermed om, hvad der giver værdi for borgere og politikere.

Jens Holmboe, vejdirektør i Vejdirektoratet, der også har pilottestet den fællesoffentlige ledelsesevaluering, er enig i, at en ledelsesevaluering ikke bare har værdi for den enkelte leder, men også for organisationen:

”Helt overordnet, så giver ledelsesevalueringen os en række resultater, som bidrager til, at vi kan vurdere den enkelte leders og den samlede ledergruppes ledelsesadfærd. Men jeg oplever egentlig, at det vigtigste for organisationen er, at ledelsesevalueringen minder os om, at det er sundt løbende at drøfte vores ledelsesadfærd og udviklingen heraf ”.

Få en bedre forståelse af, hvordan andre opfatter din ledelse

Forskningen viser, at det ikke er lederens intenderede ledelse, der gør en forskel, men den ledelse, som lederens medarbejdere oplever. Ledere, der ved hvordan andre oplever deres ledelse, er typisk også bedre ledere.

Men undersøgelser viser også, at lederne ikke altid har et helt præcist billede af, hvordan medarbejderne oplever deres ledelse. Derfor er det fornuftigt som leder en gang imellem at tjekke ind med sine medarbejdere og finde ud af, hvordan de oplever ens ledelse. En ledelsesevaluering kan være en lejlighed til at få det gjort. Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er både et værktøj til organisationer, der ønsker at sætte fokus på hele organisationens ledelse og til den enkelte leder, der gerne vil sætte gang i en kvalificeret dialog om egen ledelsesudvikling.

Ledelsesevalueringer skal afmystificeres 

En ledelsesevaluering er et godt udgangspunkt for en leders egen refleksion og for dialogen med medarbejderne. Det mener Jan Kallestrup, kommunaldirektør i Favrskov Kommune, der også har været pilotorganisation:

”Jeg ser ledelsesevalueringen som en god mulighed for den enkelte leder til at få kortlagt og perspektiveret styrker og svagheder i sit lederskab. Og det vil være ideelt, hvis vi kan koble resultaterne til vores lederudviklingssamtaler”.

Også Mette Fynbo, afdelingsleder for Planlægning og Myndighed i Vejdirektoratet, siger: ”Ledelsesevalueringen har givet mig noget ”kød” til min egen refleksion over, hvordan jeg er som leder i hverdagen – og lederrapporten, som jeg måske i første omgang syntes så lidt lang ud, har faktisk givet input til nogle gode drøftelser med mine medarbejdere”.

Men for at sommerfuglene i maven kan tæmmes, og ledelsesevalueringen kan blive en positiv og konstruktiv oplevelse, som danner afsæt for dialog mellem ledere og medarbejdere, er det vigtigt at forberede dem, som skal deltage i ledelsesevalueringen.

”Man kan ikke anerkende nok, hvor vigtigt det er at tale om, hvad det her går ud på, og hvad det skal bruges til både ift. lederne og medarbejderne. Det skal simpelthen afmystificeres. Det handler jo ikke om, at medarbejderne skal give deres leder karakter, så de kan være med til at beslutte om lederen fremadrettet skal være ansat. Det handler om, at medarbejderne skal hjælpe til, så deres leder kan blive bedre ift. ledelsesopgaven.” siger Tonny Olsen, Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering i Norddjurs Kommune, der blev evalueret som led i en pilotafprøvning.

Ledelsesevaluering kan bidrage til bedre ledelse og derigennem være med til at skabe værdi for borgerne. Men erfaringerne fra en række offentlige organisationer viser, at udviklingen er afhængig af både en grundig forberedelse og en systematisk opfølgning. Den fællesoffentlige ledelsesevaluering tilbyder materialer, der understøtter værdiskabende evalueringsprocesser.

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering – et nyt ledelsesevalueringsværktøj
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL, Danske Regioner og Kronprins Frederiks Center for Offentlige Ledelse ved Aarhus Universitet har sammen udviklet et nyt ledelsesevalueringsværktøj – den fællesoffentlige ledelsesevaluering.
Brug den fællesoffentlige ledelsesevaluering, fordi:

  • Den både er fælles og fleksibel – organisationerne, der anvender værktøjet bliver en del af den nationale samtale om ledelse, men kan vælge ledelsestemaer og spørgsmål, der passer til deres kontekst og dagsorden
  • De offentlige organisationer kan finde hjælp og inspiration til hele processen på hjemmesiden www.ledelsesevaluering.dk, så de selv kan gennemføre evalueringen fra start til slut
  • Spørgeskemaundersøgelsen er mulig at tilpasse til forskellige organisationer – man kan vælge at evaluere ledere på de samme temaer i hele organisationen eller tilpasse til lokale behov
  • Værktøjet er forskningsbaseret og udviklet og afprøvet i en dansk offentlig kontekst – materialet på hjemmesiden hjælper organisationerne til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og vælge forskningsafprøvede spørgsmål, der sætter fokus på ledelse
  • Man bidrager til forskning og til en kvalificeret dialog om offentlig ledelse, når man bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluering – data fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering bliver brugt til forskning i offentlig ledelse og kan være med til at gøre os alle sammen klogere

Du kan læse mere om den fællesoffentlige ledelsesevaluering på www.ledelsesevaluering.dk

 

Læs også: Guide til ledelsesevaluering 

 

 

 

Skribentinfo

Kommentarer