Sådan kommer du en hård tone til livs

Har sladder og rygter først slået rod på arbejdspladsen, og er medarbejderne begyndt at bide ad hinanden, kan det virke uoverskueligt, hvordan I kommer problemet til livs. For en god tone kræver konstant vedligeholdelse, og du er jo langt fra altid til stede i skyllerummet, ved kaffemaskinen eller i krogene, hvor de hårde kommentarer falder mellem medarbejderne. Få her råd om, hvordan du fremmer den gode tone.

Skribentinfo

"Hvordan i alverden har du tænkt dig, at børnene skal nå at komme på legepladsen inden frokosten i dag? Det er da helt gak-gak, at du forestiller dig, at 15 børn skal nå ind og ud af flyverdragter og støvler på så kort tid", siger Camilla til sin kollega Britta, mens hun himler med øjnene.

Oplever du ofte, at medarbejderne bider ad hinanden, går over grænsen for godmodigt drilleri eller bagtaler hinanden ved kaffemaskinen og i skyllerummet?

En undersøgelse fra VIVE fra 2021 viser, at 41,1 procent har været involveret i skænderier eller konflikter på jobbet i løbet af et år. Så der er god grund til at være opmærksom på tonen på arbejdspladsen.

Du har bedre chancer for at lykkes med opgaven, hvis du kender medarbejdernes forventninger til, hvad du gør for at sikre en ordentlig kommunikation på arbejdspladsen. Og hvis du samtidig formår at gøre medarbejderne til aktive medspillere, er du nået langt.

Det forventer medarbejderne af dig

Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvad medarbejderne forventer af deres leder, når det handler om den gode tone. Du kan læse mere om undersøgelsen i publikationen ”Kære leder! Dialog mellem medarbejdere og ledere om forventninger til god ledelse”.

Medarbejderne værdsætter når du:

1. Går efter bolden og ikke efter medarbejderen

Det er når du undlader at rette kritik mod medarbejderen, når der er udfordringer i arbejdet, men i stedet holde fokus på opgaven, og hvad I kan gøre for at komme videre og få den løst godt. Når du ikke er enig med en medarbejder, argumenterer du sagligt for dit standpunkt, for eksempel ved at henvise til retningslinjer eller til fælles viden fra et personalemøde eller kursus. Og så bærer du ikke nag oven på en uenighed.

2. Giver ærlig og konstruktiv feedback

Når du giver feedback, er dit fokus på, hvad der er brug for, at I gør anderledes fremadrettet og hvorfor. Du siger fx: "Der er brug for, at vi skifter håndklæder hver uge, så beboerne ikke bliver syge."

3. Tager initiativ til fælles regler for, hvordan I taler til hinanden

Du arbejder for, at I har et fælles regelsæt om, hvordan I taler til hinanden, og at regelsættet er en naturlig del af jeres kultur. 

4. Går forrest 

Du taler selv respektfuldt og direkte til medarbejderne. Du siger fx: ”Jeg kan forstå, at der har været lidt udfordringer med at få de ældre i seng om aftenen. Hvordan har du oplevet det?"

Du undgår at tale med en medarbejder om en anden medarbejder bag hans ryg.

Når sladderen slår rod

Det er ikke nemt at lave et quick fix, når det gælder den gode tone. Sladder og rygter er sejlivet ukrudt. Inden du opdager det, kan det have spredt sig og slået rod, og så er det sværere at udrydde. Samtidig er ordentlig kommunikation som en bygning, der aldrig bliver færdig. Den kræver konstant vedligeholdelse. Så hvordan sikrer du, at kulturen bliver tømret godt fast i det daglige?

Sådan får du medarbejderne på banen

Det kan kun lade sig gøre, hvis medarbejderne også bidrager. Derfor kan du med fordel gøre det klart for dem, at det er en opgave, I skal løfte sammen og tydeliggøre dine forventninger til, hvordan de kan hjælpe. Du kan fx bede dem om:

  • At de ikke tager saglig feedback som et angreb – hverken når den kommer fra dig eller fra en kollega
  • At de selv taler åbent og respektfuldt sammen ansigt til ansigt i hverdagen
  • At de går til dig, når en konflikt er gået i hårdknude, og de har brug for hjælp til at redde trådene ud. Eller når de oplever uhensigtsmæssig adfærd hos en kollega og forgæves har forsøgt at påtale det over for personen selv.

Hvad er en god tone hos jer?

Brug jeres personalemøder til at drøfte hvordan I holder den gode tone og kommer en for hård tone til livs. Her kan du forklare, hvad I gør fra ledelsens side og tydeliggøre dine forventninger til, hvordan medarbejderne bidrager. Her kan du også skabe dialog i grupper om, hvad en god tone er på jeres arbejdsplads. Hæng gerne efterfølgende de bedste eksempler op synlige steder på arbejdspladsen, så medarbejderne i det daglige bliver mindet om de drøftelser, I har haft om, hvad der kendetegner den gode tone.

Forklar, hvorfor I tager emnet op netop nu: Er det fordi den seneste APV viser udfordringer med omgangstonen? Er det fordi du selv har hørt for mange eksempler på hård tone? Er der nogen medarbejdere, der har gjort dig opmærksom på problemet? Eller er det forebyggende?

Øvelse:

Inddel medarbejderne i mindre grupper og bed dem drøfte, hvad der kendetegner en god tone. Hæng evt. de efterfølgende bedste eksempler op synlige steder på arbejdspladsen. 

 

Kilder

Artiklen er inspireret af Væksthus for Ledelses publikation ’Kære leder!’ fra 2019, som bygger på en undersøgelse af, hvad medarbejdere i kommuner og regioner oplever som god ledelse. Øvrige kilder: Rapport fra VIVE, 2021: ’En undersøgelse af omfanget af krænkende handlinger og konflikter på det danske arbejdsmarked’Skribentinfo

Kommentarer