Sådan leder du på tværs i dit stabsunivers

Verdensfjerne, for store og dominerende. Sådan omtaler medarbejdere i front stabsfunktionerne på rådhuset. Og medarbejdere i stabsfunktioner taler om linjefunktionerne som udisciplinerede og med manglende helhedsperspektiv. Få inspiration til, hvordandu lukker spændingsfeltet mellem de to og derigennem skaber bedre sammenhængende forløb for borgerne.

Skribentinfo

Ledelseskommissionen anbefaler, at ledere på alle niveauer skaber klare og sammenhængende forløb på tværs af relevante enheder, fordi det gavner borgerne. Det gælder både driftsledelsen (fx ledelse af skole eller børnehaver) og ledelsen af de traditionelle stabsfunktioner (fx HR, IT og kommunikation).

Hvis de traditionelle stabsfunktioner ikke skaber en klar og sammenhængende rådgivning, er det svært for driftsledelsen, at lykkes med deres kerneopgave. I mange organisationer er der et spændingsfelt mellem linjefunktioner og stabsfunktioner.

Hør også: Podcast: Hvad hvis der ingen ledelse var?

Det siger og tænker de om hinanden:

 • Medarbejdere i linjen taler om stabsfunktioner som verdensfjerne, for store og dominerende.
 • Medarbejdere i stabsfunktioner taler om linjefunktioner som udisciplinerede og med manglende helhedsperspektiv.

Det er derfor nødvendigt at lukke spændingsfeltet og i stedet skabe nye gensidigt anerkendende og værdiskabende handlingsmønstre.

Her får du nogle bud på, hvad du som leder i en stabsfunktion kan gøre for at styrke samarbejdet med linjefunktionerne.

Råd om at lede på tværs i dit stabsunivers

 • Rådgivning i øjenhøjde

  HR- og Økonomiafdelingen skal rykke helt tæt på linjeledere, og indtage en rolle som intern partnerfunktion. Målet er at rådgive med udgangspunkt i en tæt relation til linjeledelsen i stedet for uartikuleret budgetdisciplin og en binær, juridisk rådgivning. Uanset hvor og hvordan mødet mellem stabs- og linjefunktioner finder sted, skal der altid være fokus på at lytte og skabe brugbare løsninger. Dvs. mere samtale og mindre kommando fra stabsfunktionens side.

  Rollen som partnerfunktion er ikke en ny tanke, men det er en betingelse for, at de traditionelle stabsfunktioner, begynder at få øjnene op for behovet og potentialet i at levere klar og sammenhængende rådgivning/opgaveløsning til linjefunktionerne og driftsledelsen. Den øgede kompleksitet i den offentlige sektor betyder, at det er nødvendigt at nedbryde forvaltningssiloerne. Stabsfunktionernes siloer skal nedbrydes først for, at driftsledelsen kan lykkedes.

  Læs også: Seneca: Led efter fagligheden

 • Styrket tværfagligt samarbejde mellem stabene

  Det hele begynder med en tættere integration mellem stabsfunktionerne. Det er slut med at møde linjefunktionerne som selvstændige stabsfunktioner.

  Det betyder fx, at når økonomikonsulenterne møder linjeledere med tematiske analyser eller standardiserede budgetprocedurer, så skal HR-partnerne være koblet på. HR-partnerne skal være på omgangshøjde med det økonomiske kredsløb i linjefunktionen, og være i stand til at gribe eventuelle HR-relaterede udfald fra økonomiske processer uden tøven og tvivl om baggrund og situation.

  Når HR-partnere arbejder med identifikation, strukturering og præsentation af data til alle ledelsesniveauer, skal det ske i samarbejde med økonomikonsulenter, fordi data om eksempelvis sygefravær, personaleomsætning og trivsel er tæt relateret til økonomisk data.

  Stabsfunktionerne er tæt forbundne. Når de for alvor får åbnet for de tværgående sluser, og finder ind i samarbejdet som et stabsfællesskab ud mod linjefunktionerne, vil de lykkes på et højere niveau. Og det er ikke blot HR og økonomi. Det drejer sig også om løn, kommunikation, digitalisering og borgmestersekretariatet. Det er svært, men der er ingen vej udenom, når mere skal leveres for mindre i et stadigt mere komplekst borger- og service-billede.

  Det handler om ledelse med:

 • Fokus på at møde linjefunktionen i øjenhøjde, i et samarbejde der smager mere af rådgivning og mindre af kontrollør.
 • Fokus på et styrket samarbejde i den tværgående værdikæde i stabsregi.

Skribentinfo

Kommentarer