Sådan træder du i karakter som ny leder

Som nyudnævnt leder kan det være svært at få armene ned. Når hverdagen melder sig, kan det blive en brat opvågning, hvis du som ny leder ikke har forberedt både dig selv og organisationen på lederskiftet.

Skribentinfo

Det er altid krævende at begynde i et nyt job, og når det tilmed er ens første job som leder, er der meget at holde styr på - både praktisk og mentalt. Den nyudnævnte leder begår ofte fejl, prioriterer de forkerte ting og må gøre sig nogle erfaringer, som andre allerede har gjort. Derudover får manglende netværk og vejledning mange til at føle sig ensomme og overladt til sig selv.

Træd i karakter

De nye ledere bruger i den første tid megen mental energi på at finde sig til rette i rollen: Hvornår skal jeg være tydelig som leder – og hvor tydelig skal jeg være? Hvordan skal jeg træde i karakter – uden at træde ved siden af?

Det handler med andre ord om, hvordan man som ny leder får markeret sine holdninger og værdier hele vejen rundt i ledelseskompasset:

 • Hvad står jeg for fagligt og ledelsesmæssigt?
 • Hvad kan medarbejderne forvente af mig?
 • Hvad forventer jeg af medarbejderne?
 • Hvilken faglig og etisk standard forventer jeg i organisationen?
 • I hvilken retning skal vi udvikle os fagligt?
 • Hvordan håndterer jeg konflikter i organisationen?

Men at træde i karakter er en vanskelig balancegang mellem at slå i bordet og stikke en finger i jorden. På den ene side er det vigtigt at sondere sit nye terræn, dvs. lære medarbejderne og arbejdspladsen at kende. Så ved man nogenlunde, hvordan ens meldinger bliver modtaget, og man kan inddrage medarbejdernes erfaringer i sine overvejelser.

På den anden side er det vigtigt at have modet til at gå op imod organisationens etablerede konsensus og dårlige vaner. Ellers risikerer man at miste både sine visioner og sin troværdighed som leder.

Mange af de nye ledere synes at bruge uforholdsmæssig lang tid på at finde ud af ”om det er mig eller organisationen, der er noget i vejen med.”

Her tyder undersøgelsen på, at de debuterende ledere har en særlig udfordring. Mere erfarne ledere vil som regel tidligt kunne identificere knasterne i en organisation. Det er netop fordi, man mangler tilsvarende situationer at sammenligne med, at man hurtigt begynder at tvivle på sin egen ledelsesmæssige formåen.

"Før jeg meldte min linje klart ud, brugte jeg meget tid på at sætte mig ind i, hvad der rørte sig i afdelingen på godt og ondt. Hvorfor havde den medarbejder sagt op? Hvem var stressede – og hvorfor? etc."

Der er ofte bedre vilkår for at træde i karakter for nye ledere, der er eksternt rekrutteret. Her er problemet snarere, at der kan knytte sig nærmest messianske forventninger til den nye leders komme.

Flere af nye ledere havde valgt tidligt at arrangere en temadag om strategi, visioner etc. Det gav dem mulighed for at melde deres ”ledelsesprogram” ud og indlede en dialog mellem ledere og medarbejdere om de gensidige forventninger. Disse ledere understregede dog alle, at det er vigtigt at ”være landet”, inden man giver sig i kast med den slags processer.

Andre tog individuelle samtaler med alle medarbejdere i løbet af deres første tid som leder. Dels for at få indblik i medarbejdernes ideer og tanker om organisationens udvikling, dels for personligt at redegøre for deres egne ideer om den fremtidige kurs.

Du skal turde være selvbevidst

Som ny leder kan du forberede både dig selv og din organisation til at kunne imødekomme de typiske vanskeligheder, som nye ledere støder ind i. Det handler blandt andet om at være selvbevidst og turde stille krav. Derudover er det vigtigt, at du som ny leder definerer dit handlings- og ledelsesrum.

Det kan du gøre: 

 • Afstem dine og organisationens forventninger. Vær åben omkring dine forventninger til lederjobbet og hvilke krav du stiller til både dig selv og organisationen. Hvad er dine succeskriterier for dig som leder? Vær ærlig om dine eventuelle manglende kompetencer og klargør krav fra din side om evaluering, uddannelse eller lignende.

 • Få en mentor. Sørg for tidligt at skaffe dig en mentor, der kan give dig personlig støtte og sparring. Desuden kan du gennem en mentor lære både de skrevne og uskrevne regler for organisationen.

   
 • Indgå i netværk. Som ny leder kan du få stort udbytte af at indgå i et netværk - både med erfarne ledere og med andre nye ledere, der står i samme situation som dig.

 • Definer dit ledelsesrum & sæt grænser. Træd i karakter som leder ved at klargøre for dig selv og dine medarbejdere, hvordan du har tænkt dig at være som leder. Sæt grænser i forhold til dine arbejdsopgaver og skab rum til, at du kan sætte dig ind i dine nye arbejdsopgaver. På den måde undgår du at drukne i sagsbehandling og tunge administrative opgaver fra første dag.

Læs mere

Let vejen for de nye ledere: Læg kortene på bordet med det samme

Skribentinfo

Kommentarer