Sig nej - uden at få dårlig samvittighed

Ja-hatten kan føre til stress og træthedssyndrom, og du kan ende med at miste dig selv ved ikke at kunne sige fra over for din chef eller medarbejdere, advarer erhvervspsykologisk rådgiver. Få her en guide til at lære at sige nej på en god måde.

Skribentinfo

At blive afhængig af andre menneskers anerkendelse er, som når en narkoman bliver afhængig af sit stof. Hvad enten de rosende ord kommer fra din chef, kolleger eller medarbejdere, så kan du komme til at sige ja til alt for meget, fordi du gerne vil fremstå kompetent, handlekraftig eller sød.

Hvorfor siger du ja til for meget?

Man siger ja af forskellige bevæggrunde afhængig af personlighedstype.

De fire personlighedstyper

Handleren er den ’resolutte jæger’, der går op i enhver opgave med dødsforagt. Begreber som ære, stolthed og styrke er helt centrale. Handleren taler ofte højt og er ikke bange for noget. Handleren er drevet af vilje og har mottoet: Der er kun en vej: Fremad.

Føleren er den omsorgsfulde, der gerne vil have, at alle skal have det godt. For en føler er begreber som fællesskab, tålmodighed og tilgivelse helt centrale. Føleren taler ofte afdæmpet og vil for alt i verden undgå konflikt. En føler er drevet af følelser og lever efter mottoet: Jeg er her for at hjælpe – alle.

Tænkeren er den grundige analytiker, der går metodisk til enhver opgave. For en tænker er det begreber som faglighed, validitet og objektivitet helt afgørende. Tænkeren taler kun om det, det handler om – og gerne længe. Tænkeren er drevet af mentale betragtninger, og mottoet er: Hvis det kan måles, eksisterer det (måske).

Forandreren er den innovative og visionære, der går til enhver opgave med uanet tillid. For denne type er de centrale begreber nyskabende, kreativ og forunderlig. Forandreren taler brændende om sine ideer og er drevet af det kreative med mottoet: I morgen – bare vent og se.

Alle fire typer kan have svært ved at sige nej, men årsagerne er forskellige.

Handlerne siger ja af angst for at tabe status.
Følerne siger ja af angst for konflikt og for at miste relationen.
Tænkerne siger ja af angst for at fremstå inkompetente.
Forandrerne siger ja, fordi de overvurderer deres ressourcer.

Klassiske grunde til at sige ja i stedet for nej

For at blive bedre til at sige nej, skal du tænke over, hvorfor du ofte ender med at sige ja, når du egentlig mener nej.

Vane-ja’et
Du siger ja, fordi det forventes af dig, eller du forventer det af dig selv. Det kræver opmærksomhed og lydhørhed over for dit indre sansesystem ikke at snuble ind i et ja til noget, blot fordi andre synes, du bør påtage dig opgaven.

Begejstrings-ja’et
Måske bliver du så begejstret, at du kommer til at sige ja til en opgave, som du slet ikke har tid til, fordi den lyder spændende. Men du har ikke energi til at klare alt og skal derfor huske at prioritere.

Overrumplings-ja’et
Du var ikke forberedt på, at din chef ville spørge, om du kunne stå for den fælles interne lederdag og kommer i bar befippelse til at svare, om du ikke også skal finde en god oplægsholder til dagen. Det er vigtigt at vinde tid, så du ikke kaster dig ud i noget, du siden fortryder. Svar i stedet ”tak for forespørgslen. Jeg skal lige undersøge, om jeg kan nå det, jeg giver dig besked senere.”

Jeg bør jo – ja’et
Det kan være svært at modstå presset fra omgivelserne, hvis du har den ekspertise eller faglighed, der er brug for i den konkrete opgave. Men du hjælper ikke nogen ved at tage en opgave, som du ikke har tid til at løse. Pas på, at din ekspertise ikke kommer til at dræne dig for meget.

Du skal sgu sige ja – ja’et
Nogen gange kan din chef spørge, om du kan påtage dig en ekstra opgave, uden at det faktisk er op til dig at vurdere, om du kan eller ej. Det er dårligt ledelseshåndværk at fremlægge noget som en mulighed, hvis det i virkeligheden er en ordre. Her må du bede din chef om at kommunikere tydeligere i fremtiden, hvad der er tilbud, og hvad der er påbud. Formulér dig venligt, men bestemt.

Brug det rigtige nej

Et nej er ikke bare et nej. Det kan opdeles i fire undergrupper:

 1. Det Kompetente NEJ
  Det er det faglige nej og bygger på en faktuel vurdering af konkrete, målbare ressourcer som tid, mængde, kvalitetsniveau og kompetence. Det kompetente nej bruges ofte på jobbet eller i faglige sammenhænge.

  En måde at bruge det kompetente nej på er fx ved at sige ”med de opgaver jeg allerede skal nå i dag, så kan jeg ikke nå at løse flere i den kvalitet, du ønsker. Skal det være i dag, skal vi udskyde en eller flere andre opgaver.”

  Det behøver ikke nødvendigvis at være et nej, men et spørgsmål om prioritering og afstemning.

  Du kan godt gå endnu mere ind i sagen, hvis det er påkrævet, når du taler med din chef ”hvis jeg skal tage mere ind end de opgaver, jeg allerede har, så vil kvaliteten falde – eller hvad skal jeg prioritere først?”

  Det er ikke nemt at fremkomme med det kompetente nej, slet ikke hvis du står over for en autoritet fx din chef, som forventer, at du påtager dig en ekstra opgave.

  Hvis din chef mener, at du bør kunne påtage dig en ekstra opgave og stadig levere samme høje kvalitet over hele linjen, bør du rådføre dig med dine lederkolleger for at se, om de alle ville kunne klare samme mængde. På den måde får du hurtigt kortlagt, om du selv skal stramme op eller om du skal fastholde dit nej over for din chef.

 2. Det Kærlige NEJ
  Det kærlige nej er det relationsmæssige eller det emotionelle nej, der bygger på en subjektiv oplevelse, hvor tidligere erfaringer og forventninger – positive såvel som negative – er centrale. Det er et nej, der er effektivt, hvis du står overfor fx en medarbejder, der er sårbar efter en sygemelding, hvor du ikke bare kan sige ”nej, jeg har ikke tid til at tale med dig i dag.”

  Det kan være svært at sige nej til en medarbejder i krise, men det skal du lære, for du har ikke uanede ressourcer. Start med at anerkende medarbejderens forespørgsel, og sig fx ”tak, fordi du spørger mig. Jeg vil gerne hjælpe dig, men jeg kan ikke nå det i dag. Kan vi vende det i næste uge?”

 3. Det Forunderlige NEJ
  Det er et nej, der er forklædt som et ja og derfor den mest konfliktnedtrappende måde at sige nej på. På en måde kommer det til at fungere som buffer, når man skal sige nej til meget viljestærke eller ligefrem dominerende mennesker.

  Hvis din chef stiller dig en opgave, som ligger uden for dine normale arbejdsområder kan du fx sige: ”Tak for din tillid til, at jeg kan løse opgaven. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg ellers har af opgaver, og så vender jeg tilbage til dig.” På den måde får du tid til at finde ud af, om du kan henvise din chef til en anden og mere relevant lederkollega eller tid til at finde en god måde at komme med det kompetente nej på.

  Det forunderlige nej handler i bund og grund om at undgå en konflikt og samtidig få skabt tid til at begrunde og blødgøre det efterfølgende nej. Men denne type nej skal altid bruges med omtanke, så du ikke fremstår som lederen, der hele tiden skifter mening.

 4. Det Resolutte NEJ
  Det resolutte nej er et værdibaseret nej, der bygger på en intuitiv etisk grundforståelse for, hvad der ultimativt er rigtigt og forkert. Det er det nej, du bruger uanset konsekvenserne.

  Det resolutte nej kan godt være begyndt som et kompetent, kærligt eller forunderligt nej, der ikke blev respekteret. Det skal kun bruges i ekstreme sammenhænge som fx uansvarlig adfærd og lovbrud. Det kunne være, hvis det grundet besparelser foreslås, at børnehavebørn gerne må være uden opsyn, når de leger udenfor.

  Du skal bruge det resolutte nej, når der ingen tvivl er og hvor du kan sige ”jeg ved, at det her er uetisk, så jeg bliver stående lige meget hvad.” Det er et nej, som du forhåbentligt sjældent får brug for, men når du gør, skal du være parat til at lade det runge.

Kunsten at sige nej: De seks trin

 1. Mærk dine egne behov
  Læg mærke til de situationer, hvor du bliver presset til noget, du ikke har tid og lyst til, eller når du bliver irriteret på dig selv over alle de ting, du ikke når. Vær opmærksom på de automatiske overbevisninger som ”jeg bør jo…”

 2. Hvornår har du typisk svært ved at sige nej?
  Måske er det altid i den samme type situation, at du gerne vil sige nej, men ikke tør. Overvej, hvilke situationer det er, så du kan forberede dig på dem.

 3. Find modet til at sige nej
  Når du ikke siger nej, undergraver du dit eget selvværd og fortæller din omverden, at du ikke har grænser. Men din chef kan ikke gætte dine grænser, så du må kommunikere dem klart og tydeligt.

 4. Træn dig på forhånd
  ”Det er så svært at sige nej i situationen,” siger mange. Derfor skal du øve dig i at sige nej. Tænk på situationer, hvor du gerne vil kunne sige nej, og hvordan du kan sige det på en respektfuld måde. Husk, at der ikke er noget galt i at være undskyldende eller banke i bordet, hvis du selv er tilfreds med din opførsel. Men hvis du bagefter ærgrer dig, så har du brug for at ændre din måde at sætte grænser på.

 5. Stå fast – også når du mærker modstand
  Når du mærker en ubehagelig følelse af, at den anden bliver vred, skuffet eller ked af at du siger nej, så anerkend det, hvad enten det er din chef eller dine medarbejdere. Det ændrer ikke dit nej, men du anerkender, at den anden har ret til sin oplevelse.

 6. En ommer
  Husk, at hvis du fik sagt ja, men mente nej, så kan du altid vende tilbage og ændre det. Du kan fx sige ”Det, vi talte om i går, har jeg brug for at vende tilbage til. Jeg har tænkt over det, og jeg kan ikke nå det.” Fremover så sørg for at købe dig tid, inden du svarer, hvis du er usikker. Det kan du fx gør ved at sige ”jeg skal lige tjekke min kalender, og så vender jeg tilbage til dig”.
Læs meget mere om at sige nej i bogen ”Kunsten at sige NEJ", som udkom den 4. april 2017 på FADL´s Forlag. Den kan købes i alle boghandler – både fysiske og online. Hvis du gerne vil haven et signeret eksemplar ,så skal du købe den via forfatternes egen webshop her.

 

Læs også:

Sig nej med god samvittighed

7 tips til dig der har travlt

Er du drevet af pligt, lyst eller vilje?

Skribentinfo

Kommentarer