Stress og ledelse

Stress rammer både ledere og medarbejdere. Hvordan forholder du dig til stress, hvordan forebygger du eller er du selv ramt af stress? Læs Lederwebs introduktion til stress.

Skribentinfo

Når vi i en kortere periode bliver udsat for øget pres, opstår det, der kaldes for akut stress. Akut stress bliver som regel kategoriseret som hensigtsmæssig, da den gør os i stand til enten at håndtere de ting, som påvirker os, eller fjerne os helt fra den stressfremkaldende situation.

Det er først, når arbejdspresset eller kravene over længere tid bliver for store eller usammenhængende, og den akutte stress går hen og bliver kronisk, at der opstår et problem. Med kronisk stress følger nemlig negative fysiske, psykiske og/eller sociale reaktioner.

Stressforebyggelse er derfor præcis det samme som trivselsfremme, og begge dele er tæt forbundet med arbejdspladsens evne til at løse sin kerneopgave effektivt. Dette gør naturligvis arbejdet med stressforebyggelse til en af de vigtigste ledelsesmæssige udfordringer af i dag.

Hvordan håndterer du stress som leder?

Enhver stressindsats består overordnet af tre faser:

 • Identifikation – er der stress og i givet fald hvor?
 • Håndtering – hvad kan man gøre, når en medarbejder eller man selv har fået stress?
 • Forebyggelse – hvad fører til stress, og hvordan kan man undgå, at stress opstår?

For dig som leder betyder det blandt andet, at du i hverdagen bør have fokus på at iagttage og spørge ind til dine medarbejderes velbefindende såvel som dit eget. Du skal give social og faglig støtte og kunne sætte ind og ændre en medarbejders jobindhold og arbejdsmængde, hvis det bliver nødvendigt. Du skal samtidig have et blik for detaljernes betydning, så du aktivt kan udvikle bedre arbejdsnormer og -rutiner.

Mere langsigtet bør du stadigt søge efter at udvikle de bedste stressforebyggende rammer. Det kan du f.eks. gøre ved at understøtte de lokale enheders arbejde med stressforebyggelse, sætte nye anti-stress-projekter i gang og sørge for en grundig arbejdstilrettelæggelse, hvor du informerer dine medarbejdere grundigt, fastlægger ressourcer og skaber balance i forhold til mål og opgaver.

Et mere konkret redskab til at forebygge stress hos medarbejderne er hele tiden at medtænke følgende seks dimensioner i din ledelse:

At forebygge stress i forhold til medarbejderne

Forudsigelighed
De store linjer i arbejdet skal være trukket klart op for de ansatte. En central ledelsesopgave bliver på denne måde at give de relevante informationer på de relevante tidspunkter.

Mening
Medarbejdernes skal opleve, at arbejdet har et formål og sammenhæng med virksomhedens samlede produkt. På denne måde bliver arbejdet mere meningsfuldt og engagerende for den ansatte.

Krav
Krav kan handle om det rent kvantitative: Hvor meget skal man nå i forhold til de ressourcer, man har til rådighed? Desuden kan krav om ting som tempo og følelser. Her handler det fra din side om at skabe klarhed og overblik.

Indflydelse
Indflydelse har at gøre med en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte: Har medarbejderen indflydelse på beslutninger om sit arbejde, hvem han/hun arbejder sammen med, og hvor meget han/hun skal lave? Her gælder det som leder om at være åben og lydhør.

Støtte
Et godt samarbejde med både ledelse og kolleger og en følelse af fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Vigtigt for den sociale støtte er også aspekter som, om støtten kommer, når der er brug for den? Og er det den rigtig form for støtte, man får?

Belønning
Ros, anerkendelse, forfremmelse, lønstigning. Belønning kan have mange ansigter og virker ved, at du som leder stimulerer medarbejderne i deres arbejdspræstationer.

Læs mere om, hvad ledere og medarbejdere kan gøre for at identificere, håndtere og forebygge stress på arbejdspladserne i kommuner og regioner i Ledelse uden grænser

Et konkret udgangspunkt i forhold til at forebygge din egen stress kan til gengæld være nedenstående huskeliste:

At forebygge din egen stress

 • Sørg for at uddelegere nogle af de opgaver, der kan uddelegeres.
 • Sørg for ikke at sidde med hele ansvaret selv.
 • Sørg for at få din nattesøvn.
 • Sørg for at få motion regelmæssigt.
 • Sørg for at holde små pauser i løbet af din arbejdsdag.
 • Sørg for at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver i løbet af dagen.
 • Vær i nuet, koncentrer dig om det, du sidder med i øjeblikket.
 • Sørg for ego-tid i løbet af dagen.

Artiklen er tidligere bragt på Lederweb i 2010

Skribentinfo

Kommentarer