Talentforløb gav mig retning

Lotte Ramsdahl, der er projektleder i Borgerservice i Ringsted Kommune, deltog i talentforløbet ’fra medarbejder til leder’ for at blive klogere på, hvilken vej hun skal gå i sit arbejdsliv. Nu ved jeg, at jeg skal være leder, siger hun.

Skribentinfo

Lotte Ramsdahl er på papiret en oplagt kandidat til en fremtid som leder. Hun er projektleder i Borgerservice i Ringsted Kommune og har taget modul 1 og 2 på diplomuddannelsen i ledelse. Hun var dog ikke hundred procent sikker på, at lederjobbet var noget for hende. Derfor takkede hun ja, da hendes chef spurgte hende, om hun ville deltage i KL og KTO’s talentforløb ’fra medarbejder til leder’.

”Jeg ville gerne have hjælp til at få sat ord på, hvilken vej jeg skal med mit arbejdsliv, og det hjalp forløbet mig med. Coachingforløbet gjorde for eksempel, at jeg fik sat ord på den udviklingsproces, jeg er i gang med og bekræftede mig i, at jeg skal fortsætte studiet og blive leder,” forklarer hun.

Lederjobbet trækker

Forløbet, der bestod af samtaler med henholdsvis en coach og en mentor, et modul på diplomniveau og deltagelse i et netværk, har givet mod på at forfølge sine ambitioner, fordi hun er blevet klogere på, hvad lederjobbet indebærer.

”Det gav mig meget som menneske, og jeg har opdaget, at jeg kan gøre en forskel, når jeg kobler teori og praksis i forbindelse med den forandringsproces, som vi arbejder med i Borgerservice. Jeg er blevet mere bevidst om min ledelsesstil, mine styrker og værdier, og hvordan jeg tilgår andre mennesker, og jeg er blevet klogere på selve ledelsesopgaven,” siger hun og fortsætter:

”Mentor- og coachingforløbene har virkelig sat tingene i perspektiv. Jeg er i fuld gang med de øvrige moduler på lederuddannelsen, så ledertalentforløbet har bare givet mig mere blod på tanden.”

Teorien hjælper

Lotte Ramsdahl har godt nok ikke en lederstilling lige nu, men hun er alligevel overbevist om, at hun kan bruge sin læring fra forløbet i hverdagen.

”Jeg arbejder normalt som projektleder, men har fået ledelsesansvaret for vores forandringsproces, og det har også givet mig en god indsigt i, hvad lederjobbet indebærer. Jeg har lært, at teorien kan åbne døre til forskellige måder at tackle udfordringerne i min hverdag, og det vil jeg tage med videre i min hverdag, siger hun.

Vil ikke slippe mentoren

Selv om talentforløbet er slut, vil Lotte Ramsdahl ikke give helt slip. Hun mødes nemlig stadig med sin mentor cirka en gang hver anden måned.

”Jeg er super glad for min mentor. Hun har inspireret mig til at prøve kræfter af med positiv psykologi som fundament for forandringsprocessen, og hun har givet mig inspiration til, hvordan jeg kan gribe processen an,” forklarer hun.

Nu er Lotte Ramsdahl ikke længere i tvivl om, at hun skal være leder. Lige nu koncentrerer hun sig dog om at blive færdig med diplomuddannelsen i ledelse.

Lotte Ramsdahl er 40 år, bor i Ringsted og arbejder som projektleder i Ringsted Kommune. Hun arbejder med digitalisering, velfærdsteknologier og Borgerservice samt kompetenceudvikling for medarbejdergruppen.

Uddannelse

1989 - 1990 Handel og Kontor, Næstved handelsskole

1990 - 1992 Elevuddannelse

1993 - 1994 Dansk Kommunalkursus 1

1994 - 1995 Dansk Kommunalkursus 2

1999 Psykologi Kommunomuddannelse

2004 - 2005 Engelsk HF enkeltfag

2007 - Borgerservicefag Kommunom

2010 Grundlæggende projektlederuddannelse i Grenå

2010 1. del af Prince 2 Foundation

2011 Brainbuilding for ledere

2012 3 fag I Diplomuddannelsen i ledelse

2013 2 fag i Diplomuddannelsen i ledelse

Det fik ledertalenterne i forløbet ’Fra medarbejdet til leder’:

  • 4 individuelle mentorsamtaler á én time,

  • 3 netværksmøder á to timer mellem kommunens ledertalenter,

  • 3 individuelle coachsamtaler á 1½ time,

  • 1 modul på diplomlederuddannelsen (Ledelse, kommunikation og organisation) over fem dage,

  • en samtale om talentets fremtidige karriereudvikling i forlængelse af forløbet.

  • diplommodulet blev afsluttet med opgaveskrivning og eksamen.

Skribentinfo

Kommentarer