Undgå at dit netværk bliver spild af tid

Som leder sidder du ofte alene med udfordringerne, og her kan et netværk være kilde til stor inspiration og hjælp. Men du skal se dig godt for, inden du vælger dit netværk. Hylderne er spækket med netværkstilbud, men de er ikke alle lige rigtige for dig. Få her fire råd om, hvordan du vælger det rigtige netværk.

Skribentinfo

Ved at vælge det rigtige netværk, kan du både blive en dygtigere leder og få adgang til ressourcer, som du ovenikøbet ikke anede, at du havde brug for i dit lederskab. Men hvad skal du sigte efter, når du vælger dit netværk, og hvad skal formålet være?

Læs også: Se kritik som en gave og bliv en bedre leder

Homogene eller heterogene netværk?

Det kan være meningsfuldt at deltage i et homogent netværk, hvor alle ligner hinanden på faglighed eller perspektiver. Det er bare ikke sikkert, at du bliver bedre klædt på til at navigere i kompleksitet, fordi du risikerer at blive blind på det ene øje ved kun at reproducere de samme forståelser af en problemstilling.

Der en selvstændig pointe i at søge sparring, der kan skubbe til dine antagelser om problemers karakter og løsningernes udfaldsrum.

Komplekse organisationer er et netværk

Som leder har du brug for heterogene netværk, der kan hjælpe dig til bedre handlekompetencer i den type af kompleksitet, der er i offentlige organisationer. Du har brug for at trampe nye stier eller gå alternative ruter.

Et heterogent netværk er et netværk af forskellighed. Her kan du mødes med ledere, der har forskellige perspektiver, organisatorisk placering, erfaringer, værdier og holdninger. I et sådant netværk har du mulighed for at lære om nye måder at anskue organisatoriske udfordringer og få indblik i andre faglige perspektiver. Et godt netværk giver dig også muligheden for sparring og en adgang til ressourcer, som du ikke vidste, at du havde brug for.

Læs også: Hvilken klub hænger du ud i? Tjek dit lederskab

Fire råd om valg af netværk:

Du skal søge efter netværk, der kan skærpe dine kompetencer til både at kigge i kalejdoskoper og kikkerter.

Du skal undersøge mønstre, fragmenter og bevægelser samtidig med, at du stiller skarpt på kerneopgaven. Du skal sætte dig selv i situationer, hvor du lytter til - og lærer - af andres faglige betragtninger på dine problemer og udfordringer, og sætte dem sammen til nye indsigter og initiativer til handling. Et godt netværk leverer den type af inspiration og bliver dit træningscenter for din ledelse af komplekse organisationer.

Hvis du vil bruge netværk som løbende kompetenceudvikling gennem sparring og metodeudvikling i dit personlige lederskab, så kommer her nogle gode råd om, hvad du skal bruge som orienteringspunkter:

 1. Vælg et heterogent netværk
  Som daginstitutionsleder vil du opleve, at salgsdirektøren i en erhvervsvirksomhed eller chefen for en grafisk virksomhed kan åbne dine øjne for nye elementer i kalejdoskopet. Din egen faglige fordybelse behøver du derimod nok ikke lede længe efter.

 2. Kig efter et netværk, som har en fast facilitator
  Netværksfacilitering er en faglig disciplin, som kræver etik, faglighed og procesforståelse. Et godt netværk er et læringsrum og fungerer kun, hvis der er tillid. Det er ofte vanskeligt at holde momentum i netværk, der drives af deltagerne selv, og der er brug for, at den magt som faciliteringsopgaven indeholder, varetages af en udenfor deltagerkredsen.

 3. Find et netværk, der indeholder et mål om gensidig sparring
  Netværk, der mere fungerer som foredragsrækker, kan være hyggelige og oplysende, men de gør dig ikke nødvendigvis dygtigere i dit personlige lederskab.

 4. Lad ikke valget handle om ledelsesniveau, sektorer og organisatorisk placering.
  Du har brug for at have fokus på kerneopgaven. Som kommunaldirektør kan du lære af daginstitutionslederens historie om kerneopgaven og af salgschefens erfaringer i nabokommunens store virksomhed. Du har brug for at skabe forbindelser og koordinere viden på tværs af alle siloer. Undgå at bremse din egen adgang til viden gennem hierarkiske hensyn – så langt det overhovedet er muligt.

Et godt netværk giver dig en højere indsigt og redskaber til procesledelse i dit eget personlige lederskab.

Skribentinfo

Kommentarer