Undgå at strategien sparkes til hjørne

Som leder kan du bidrage til, at den til tider flyvske strategi bliver mere klar og omsat til egentlige handlinger. Det kan gøres med taktisk planlægning. Her får du en guide til, hvordan du griber arbejdet an.

Skribentinfo

I offentlige organisationer er det ofte de politiske holdninger, retninger og værdier, som sætter den overordnede ramme for lederens og medarbejdernes fælles opgaveløsning. Men det er ikke altid lige let som leder at få omsat det overordnede niveau til konkrete handlinger i hverdagen. Det er her, du som leder kan benytte dig af taktisk ledelse.  

Taktisk ledelse

Taktisk ledelse er en betegnelse for processen, hvor du som leder bevidst udarbejder klare mål og omsætter dem til handlinger. Det gør du ved at prioritere, hvordan ressourcerne fordeles, og ved at planlægge samarbejdet og engagementet i din afdeling. Kort sagt handler det om at påvirke dine medarbejdere ved at skabe en struktur, der konstant sætter fokus på, hvordan man omsætter organisationens strategiske mål til konkrete handlinger i den enkelte afdeling og hos den enkelte medarbejder. Den taktiske planlægning beskriver hvordan, hvornår og hvem, der gør hvad.

Skab overblik

Som leder skal du altid lede med fagligt overblik og personligt engagement. Ledelse er meget personligt, og for at danne dig et overblik over arbejdet, er det nødvendigt at investere en del af både dig selv og dine faglige kompetencer. Det er her ud fra, du kan lægge en realistisk plan og drive en proces i gang, når og hvor det er nødvendigt. For at danne dig overblikket, kan det være en god ide at tage en timeout, hvor du kan få hurtigt et overblik, rette til og sætte i gang igen med mod og styrke.

I arbejdet med at få omsat den overordnede strategi til egentlig handling for dig og dine medarbejdere, er der tre fokusområder, du som leder kan tage fat på:  

1) Forventningsafstem med medarbejderne  

En vigtig del af ledelse på det taktiske niveau er at lede medarbejdernes daglige handlinger og sikre, at det går fremad mod de aftalte mål. Som leder skal du derfor være i stand til at forventningsafstemme med dine medarbejdere. Fortæl, hvad dine forventninger er. På den måde sikrer du, at I får en fælles forståelse for indhold, kvalitet og deadline, samt at medarbejderen ved, hvor meget tid der skal bruges på opgaven. Noget af det, der kan virke mest motiverende for en medarbejders arbejdsindsats, er at vide, hvordan man er med til at skabe resultater.

Når medarbejderne forstår din taktik, kan de lettere tage ansvar og føle ejerskab. Når de forstår, hvad der forventes af dem, og hvilke rammer de skal arbejde ud fra, kan de også bedre selv være med til at planlægge og tage ansvar for, hvordan de udfører opgaven.

Læs også: Afstem forventninger, når du uddelegerer


2) Nytænk opgavefordelingen

Som leder er det en del af dit job at lede og fordele arbejdsopgaver og ressourcer mellem enkeltpersoner og grupper i organisationen. Det giver dig en unik mulighed for at skabe de bedst mulige betingelser og rammer for løsning af opgaverne. Og du skal ikke være bange for at gå utraditionelle veje, når det handler om at etablere de bedste rammer og ressourcer. Som leder skal du turde gå forrest og bane vejen, hvor og når det er nødvendigt. Du kan fx sætte afdelingens opgaver op på en tavle med post-it lapper, og så lade medarbejdere tage opgaverne til sig på skift. Sørg for, at opgaverne bliver ligeligt fordelt, og gentag eventuelt øvelsen efter nogle måneder, med et skift i rækkefølgen for medarbejdernes valg. På denne måde får I et større kendskab til både arbejdsopgaverne og hinanden.

En anden mulighed er, at du fortæller dine medarbejdere, at du vil holde fast i at opgaverne løses med disciplin og respekt, men at du er helt åben og imødekommende overfor alle nye tanker for fordeling og udførelsen af opgaven, når bare målet for opgaven respekteres.

Læs også: Mange tak Frederik W. Tayler, og farvel


3) Gør forskel på dine medarbejdere

Som leder skal du være bevidsthed om, hvilken lederadfærd og lederstil, der er mest motiverende og effektiv i din organisation. Din adfærd og tilgang til tingene påvirker nemlig dine medarbejderes adfærd og deres vej til at opnå mål og skabe resultater. Du skal kende dine medarbejdere, så du ved, hvad der motiverer lige nøjagtigt ham eller hende. Hanne skal måske udfordres, mens Søren skal roses i sit daglige arbejde.

Generelt er tillid, respekt og engagement elementer, der virker motivende for de fleste, ligesom ligeværd og anerkendelse i dagligdagen også er vigtig. Men mennesker er forskellige og motiveres forskelligt, og derfor skal du som leder også behandle dem forskelligt.

Læs også: 10 motivationsdræbere 

Læs mere om strategiarbejdet i praksis i bogen Lederskab i praksisnært perspektiv som Berit Weise er medforfatter til.

Læs mere:

Guide til god ledelse

Skribentinfo

Kommentarer