Værktøj: Find dine unikke lederegenskaber

Ledelse kræver menneskekundskab – og dermed også evnen til at kende sig selv. Værktøjet her er et skema, du kan bruge til at reflektere over, hvem du er som leder. Der er ikke et facit eller nogen kåring af ”den ideelle leder”, men du kan bruge det som et spejl og derigennem producere ”en ledelsesmæssig selfie”.

Skribentinfo

Dette værktøj er en selvdiagnose, der hjælper dig til at reflektere over, hvem du er som leder uden, at der sættes karakterer på vurderingen af dig.

Du skal vurdere dig selv i forhold til 30 egenskaber på en skala fra i høj grad, i betydelig grad, i middel grad, i nogen grad eller i mindre grad. Du ser de 30 egenskaber i skemaet herunder. Hver "grad" har sin egen kolonne, så der er i alt 5 kolonner. Du skal sætte 6 krydser i hver kolonne. Det betyder, at du fx ikke ud for 14 af egenskaberne kan vurdere, at du besidder egenskaberne "i høj grad". Du må vurdere, at du besidder 6 egenskaber i høj grad. Og 6 andre egenskaber skal du vurdere, at du besidder "i betydelig grad" osv. Det følger af, at der er tale om en prioritering – ikke om du totalt set besidder de 30 egenskaber i større eller mindre grad.

Derfor bliver der ikke taget stilling til, om du er ”god eller dårlig”, eller hvordan du ligger i forhold til andre mennesker. Det eneste, der spørges om, er, hvordan din relative vurdering/prioritering af de 30 egenskaber er. Hvad er med andre ord mere typisk for dig end andet? Download hele skemaet her

skema med skygge

Artiklen er baseret på bogen: Dilemmaledelse i praksis. Læs mere om den her

Skribentinfo

Kommentarer