Artikler om Test

På Lederweb finder du en række tests, hvor du kan teste dine lederegenskaber, dine kompetencer som leder og din ledelsesstil. Derudover kan du læse om, hvordan du eksempelvis bruger tests i forbindelse med rekruttering.


 • Test
Viser 15 / 15
Ingen resultater.
 • Tag temperaturen på jeres sociale kapital

  Effektiv ledelse handler om at vælge de rette mål at styre efter. Og her kan det betale sig at rette fokus mod den Sociale Kapital. Sådan lyder et af budskaberne i Væksthus for Ledelses publikation ’De skjulte velfærdsreserver’. Læs, hvordan I retter fokus på den sociale kapital og tag temperaturen på, hvor høj eller lav den er i dit team eller organisationen.

  Læs mere
 • Har du psyken til at være leder?

  Uddannelse, viden og erfaring er vigtigt for at varetage et lederjob, men det kræver også personlig styrke og psykisk robusthed at være leder. Tjek, om du har psyken til at være leder.

  Læs mere
 • Test: Hvilken teori bygger din ledelse på?

  Selvom der er utallige nye teorier om, hvordan man bedst leder mennesker, er der mange ledere, derstadig sværger tilde klassiske ledelsesteorier, der blev nedfældet af blandt andre Frederick Taylor i begyndelsen af 1900'erne. Find ud af, hvilken ledelsesteori din ledelse bygger på og få genopfrisket de klassiske ledelsesteorier her.

  Læs mere
 • Personlighedstest i den moderne organisation

  Er din medarbejder introvert eller ekstrovert, kreativ eller administratortypen, og er det i virkeligheden vigtigt? Ikke altid, lyder svaret i denne artikel. Lederen skal vurdere sine medarbejdere på, hvordan de fungerer i samspil med hinanden, i organisationen og med lederen selv.

  Læs mere
 • Mål jeres relationelle koordinering

  Hvor gode er I til at samarbejde om jeres kerneopgave? Her får du et gennemtestet spørgeskema, så du kan måle, hvordan den relationelle koordinering om vigtige og komplekse opgaver fungerer.

  Læs mere
 • Brug af test i rekrutteringen

  Rigtigt anvendt kan test være et værdifuldt supplement til andre metoder, når man rekrutterer. Men testmarkedet er broget - og vælger man en dårligt dokumenteret eller direkte forkert test til formålet, bliver resultaterne også derefter.

  Læs mere
 • Test dine lederkompetencer

  Kan du læse og forstå andre mennesker? Skifter du ubesværet mellem fokus på detalje, overblik og fremsyn? Og er du tydelig og tro mod dine personlige værdier? Test dine lederkompetencer her.

  Læs mere
 • Test: Hvor god er du til at holde på dine medarbejdere?

  Springer dine medarbejdere næsten hver morgen ud af sengen for med stor begejstring at tage hul dagens opgaver, så kan du i høj grad takke dig selv. For et hold af dygtige og motiverede medarbejdere begynder med et godt lederskab. Få her ni spørgsmål, der fortæller dig, om du har knækket koden til at skabe og bevare dine medarbejderes engagement og arbejdsglæde.

  Læs mere
 • Ledelse uden grænser: Test af rammer, krav og forventninger

  Et værktøj til at vurdere stressbelastningen på arbejdsplasen. Medarbejderne bliver bedt om at vurdere en række positive udsagn om arbejdspladsen på en skala fra 0 til 10 – og derefter prioritere og drøfte resultaterne. Formålet er at få øje på ubalancer og reagere på dem.

  Læs mere
 • Offentlige ledere scorer højere end private ledere

  Med nedsættelsen af ledelseskommissionen er der kommet ekstra fokus på udveksling af erfaringer mellem offentlige og private ledere. Men hvordan afgrænser man den offentlige og den private sektor, og er der forskel på ledelse i de to typer organisationer?

  Læs mere
 • Sæt værdi på jeres sociale kapital

  Vil du gerne vide, hvordan det står til med den sociale kapital på din arbejdsplads? Så får du her et kort og enkelt spørgeskema til at måle den sociale kapital, så du sammen med medarbejderne og resten af ledelsen har et afsæt for en dialog om, hvordan I styrker jeres sociale kapital.

  Læs mere
 • Opfølgningsmodel til trivselsmålingen

  Trivselsmålingen skal følges op med dialog og handling, hvis den skal skabe værdi. Men hvordan skaber man egentligt en nærværende og meningsfuld dialog på baggrund af målingens resultater? Hvordan omsætter man dialogen til handling? Og hvordan skaber man følgeskab blandt medarbejderne? Her får du en model, der sikrer god opfølgning på trivselsmålingen.

  Læs mere
 • Værktøj: Find dine unikke lederegenskaber

  Ledelse kræver menneskekundskab – og dermed også evnen til at kende sig selv. Værktøjet her er et skema, du kan bruge til at reflektere over, hvem du er som leder. Der er ikke et facit eller nogen kåring af ”den ideelle leder”, men du kan bruge det som et spejl og derigennem producere ”en ledelsesmæssig selfie”.

  Læs mere
 • Få topledelsen med på trivselsvognen

  God trivsel smitter af – både på arbejdsglæde, omdømme og effektivitet. Læs her, hvilke faktorer der spiller ind på trivslen, og få råd om hvordan du får topledelsen med på trivselsvognen.

  Læs mere