Værktøj: Kortlæg dine styrker

Fordelingen af tid du bruger på dine stærke kontra svage sider, er ofte skævvredet. Svaghederne får alt for meget opmærksomhed. Her får du et værktøj, der hjælper dig med at bringe dine og medarbejdernes styrker i spil.

Skribentinfo

Når du udvikler dine særlige styrker, er du drevet af energi og lyst. Du kan blive rigtig god indenfor de områder, hvor du i forvejen er stærk. Ved hjælp af en Energidagbog kan du finde frem til dine styrker og få bragt dem i spil, så dine bedste egenskaber også er dem, du bruger mest tid på i din ledelsespraksis.

Energidagbogen

Når du skal kortlægge dine styrker, skal du over en længere periode (mindst to uger) notere, hvor højt dit energiniveau er i forskellige dagligdags situationer. Du gennemgår i alt tre faser, før du får ord på, hvilke styrker du har og hvordan du kan bringe dem bedre i spil. Først indfanger du styrkerne, så kvalificerer du styrkerne og til slut skal du bekræfte styrkerne.

1. Indfang styrkerne

Et grundlæggende kendetegn for en styrke er den energi, der knytter sig til de aktiviteter, hvor styrken bliver bragt i spil. Styrken driver os og kommer i spil i de situationer, hvor vi virkelig er motiverede. Når du skal indfange dine styrker, må du derfor begynde med at finde ud af, hvad dit indre energi- og motivationsbarometer viser i forskellige situationer.

Forestil dig en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du er fuldstændig drænet for energi og engagement, eller at aktiviteten/situationen overhovedet ikke giver nogen glæde. I den modsatte ende af skalaen betyder 10, at du er fyldt med energi, glæde og engagement. Du er højt motiveret, og dit bidrag er udelukkende drevet af lyst.

Tanken er nu, at du begynder at holde øje med dit eget energibarometer og noterer, hvonår du er fyldt med energi, og hvornår du er mere drænet. Det skriver du ned i en dagbog. Du kan tage noter i løbet af dagen eller sætte et kvarter af hver aften til at ajourføre dagbogen. Du får dog mest ud af øvelsen, hvis du tager noter flere gange om dagen. Ellers kan du nemlig glemme, hvor højt eller lavt dit energiniveau egentlig var, da du følte dig drænet under et møde, eller da du var fyldt med energi. Noterne skal være detaljerede, hvis øvelsen skal fungere.

Øvelse: Indfang dine styrker

De første to uger: Før dagbog over dit energibarometer. Notér, hvad dit energiniveau var på en skala fra 0 til 10 i en bestemt situation, hvor du følte dig stærk, motiveret og engageret. Var du helt oppe på 10 eller nærmere 5?

Ved siden af tallene kan du skrive udsagn som:

- Jeg var fyldt med energi, da...

- Tiden fløj i forbindelse med…

- Jeg opdagede, at jeg følte mig virkelig stærk da…

- Jeg blev meget engageret og begejstret, da... 

Skriv ned, præcis hvad du lavede, hvad opgaven gik ud på, hvem der var til stede, og hvilken del af situationen eller aktiviteten der især antændte din indre gnist.

Jo mere præcis og konkret du er, desto nemmere bliver det at finde mønstre i dagbogen.


For at lægge mærke til, hvordan du har det i forskellige situationer, skal du være opmærksom på dig selv. Det kan måske virke en anelse navlebeskuende, men ved at rette blikket indad og mærke efter, hvornår du føler dig stærk, kan du med bevidst opmærksomhed bedre bringe disse sider af dig selv i spil fremover. Hvis du retter din opmærksomhed mod dine styrker, får det en positiv indvirkning på dine aktiviteter som leder, og på dem du leder i det daglige. 

2. Kvalificer styrkerne

Når du har taget notater i to uger, er du klar til næste skridt.

Øvelse: Mønstre i styrkedagbogen – kvalificer dine styrker

Efter to uger: Sæt dig ned med dine dagbogsnotater, og læs dem igennem. Se, om der er en tendens for, hvilke situationer og opgaver der giver dig energi. Led efter mønstre og sammenhænge. Det kan være, at du opdager, at du bliver fyldt med energi af at være på og fremlægge noget i større forsamlinger eller af at planlægge omfattende projekter. Vær så konkret som muligt, og formuler så tre styrkeudtalelser, der beskriver de situationer, hvor du føler dig stærk:

Jeg føler mig stærk, når: ______________________

Jeg føler mig stærk, når: ______________________

Jeg føler mig stærk, når: ______________________

Udtalelserne kunne eksempelvis lyde sådan her:

- Jeg føler mig stærk, når jeg præsenterer fagligt stof foran en større gruppe, der er nysgerrige og har en vis viden i forvejen. 

- Jeg føler mig stærk, når jeg har en-til-en samtale med en medarbejder. 

- Jeg føler mig stærk, når jeg løser konflikter mellem forskellige parter, der ikke selv var i stand til at finde en fælles løsning

Når du har skrevet dine tre udtalelser ned, skal du stille dig selv følgende spørgsmål:

Hvem er involveret i de situationer, hvor jeg føler mig stærk?

Føler du dig stærk, når du omgås mennesker, du kender godt? Eller er det lige omvendt? Føler du dig stærk, når der er mange eller få mennesker indblandet? Når de kender til dit fag i forvejen, er eksperter, eller når de starter helt fra ny, og du derfor skal forklare noget svært på en enklere måde? Kort sagt, hvilke slags mennesker indgår i de situationer, hvor du føler dig stærk? Skriv det ned.

Hvad handler aktiviteten helt konkret om?

Føler du dig eksempelvis stærk, når du underviser? Føler du dig stærk, når du har en dialog? Og i hvilken slags dialoger føler du dig i så fald stærkest? Vær konkret.

Nu er dine styrkeudtalelser formentlig mere konkrete og tydelige. Det kan være, at du nu har skrevet noget i retning af:

- Jeg føler mig stærk, når jeg fremlægger inden for emnet x for en større gruppe af mennesker (flere end 50), og det er tydeligt, at jeg ved mere om emnet end dem. 

- Jeg føler mig stærk, når jeg har en-til-en dialoger med medarbejdere, der er kørt fast og har behov for motivation og konkret rådgivning for at komme videre. 

- Jeg føler mig stærk, når jeg løser en konflikt mellem to parter udenfor min egen organisation, som havde brug for en mægler for at kunne komme videre, og hvor det var vigtigt også for vores egen organisation, at de fandt en god løsning. 

Hvad er iøjnefaldende, når du kigger på de situationer, hvor dine styrker kommer i spil? Er de velkendte? Er der nogen overraskelser? Hvad fortæller det dig om dig selv som leder?


3. Bekræft styrkerne

Sidste del af styrke-kortlægningen handler om, at du sikrer dig, at det, du har identificeret som en styrke, nu også i virkeligheden er det.

Øvelse: Bekræft styrkerne

Når du har skrevet dine tre styrkeudtalelser ned og kvalificeret dem, skal du efterprøve dem for at finde ud af, om de rent faktisk er udtryk for dine styrker eller ej.

Stil dig selv følgende spørgsmål med udgangspunkt i SIGN-modellen:

1. Success: Har jeg haft succes med denne form for aktivitet? Mener andre også det? 

2. Instinct: Falder aktiviteterne, hvor jeg bruger mine styrker, mig let? Er det instinktivt for mig at bruge mig selv indenfor dette område? Lærer jeg hurtigt nye ting indenfor området, og har jeg fået feedback på, at jeg er dygtig til netop dette?

3. Growth: Har jeg lyst til at lære mere om, hvordan jeg kunne forbedre mine kompetencer inden for aktiviteten? Tiltrækker kurser indenfor området mig? Har jeg lyst til at udvikle denne side af mig selv og blive endnu bedre?

4. Needs: Har jeg behov for at beskæftige mig med aktiviteten? Opsøger jeg aktiviteter, hvor jeg kan bruge denne min stærke side? Giver den mig stor tilfredsstillelse? Glæder jeg mig til den? Føler jeg det som en straf, hvis jeg ikke får mulighed for at beskæftige mig med den?

Hvis du kan svare ja til de ovenstående spørgsmål, har du sandsynligvis fundet dine styrker, som her er blevet belyst ved hjælp af eksempler på ting, du gør i konkrete situationer. Nu handler det om aktivt at bruge denne bevidsthed til at bringe styrkerne endnu mere i spil, ved aktivt at opsøge situationer, hvor du har noget at bidrage med, ved at fortælle andre om styrkerne og ved at planlægge aktivt at bringe dem i spil i den kommende uge i de situationer, der allerede er planlagt. 


Se også en video om, hvordan du kan spotte dine styrker.

Artiklen er baseret på bogen Styrkebaseret ledelse, 2. udgave. Du kan læse mere om bogen og den styrkebaserede ledelsestilgang her.

Skribentinfo

Kommentarer