Værktøj: Kur mod 4 former for stress

Vi har endnu ikke fundet en kur mod stress. Men i bogen ”En farlig stresscocktail” introducerer forsker Helle Hedegaard Hein stresscocktailmodellen, som er et seriøst bud på en effektiv kur mod stress.

Skribentinfo

Tallene taler sit tydelige sprog. Flere og flere danskere rammes af stress og flere medier har kaldt det en "stressepidemi". Men det har desværre stadig ikke været muligt for os at finde en effektiv løsning på problemet. I bogen "En farlig stresscocktail" kommer Helle Hedegaard Hein, forsker, forfatter og cand. merc., med forslag til, hvordan vi kan bekæmpe stressepidemien.

Ifølge bogen er der fire antagelser om stress:

4 antagelser om stress:

 1. Stress skyldes ubalance mellem krav og ressourcer
 2. Stress skyldes overbelastning
 3. Stress er noget der bor hos individet
 4. Stress rammer ikke-robuste mennesker

Disse antagelser holder ikke altid stik. Nogle mennesker finder mere motivation i spænding end hvis der er balance mellem krav og ressourcer. Og for nogle kan det at bruge mange timer på arbejde uden at føle, at det har nogen mening, føre til stress. Kontekstuelle faktorer kan også påvirke og forårsage stress, hvis man ikke har de optimale rammer for at udføre sit arbejde. Og sidst men ikke mindst, kan stress ramme alle.

Læs også: Stressforsker afliver de 3 største myter om stress

Ifølge Helle Hedegaard Hein bliver mennesker motiveret af enten ”ligevægtsparadigmet” eller ”spændingsparadigmet”. Ud fra dem, kan man komme nærmere på de fire stressformer, der bliver nævnt i bogen.

Ligevægtsparadigmet:

 • Ligevægt er optimal tilstand
 • Uligevægt / spænding skaber mental og fysisk sygdom
 • Mennesket er spændingsreducerende
 • Ligevægt er betegnelsen for motivation og mening

Spændingsparadigmet:

 • Spænding er optimal tilstand
 • Stræben efter ligevægt skaber mental og fysisk sygdom
 • Mennesket er spændingssøgende
 • Spænding er betegnelse for motivation og mening.

Kilde: Helle Hedegaard Hein

4 stressformer:

Burnout:

Personer, der har ønsker at opretholde en balance i deres liv og ser ligevægt som optimal, kan opleve stress som følge af langvarige arbejdsbelastninger. Disse personer ønsker at have tid til både arbejde og andre aspekter af deres liv, og hvis de ikke kan opretholde denne balance, kan det føre til stress og udmattelse.

Giftige ingredienser:

 • Manglende mestringsfølelse
 • For få arbejdsrelaterede ressourcer
 • For høje krav
 • For meget autonomi/selvbestemmelse

Mulige modgifte:

 • Konkretiser arbejdsopgaver
 • Øg arbejdsrelaterede ressourcer
 • Sørg for kompetenceudvikling
 • Sørg for work-life balance

Læs også: Stresstrappen: 5 trin du ikke bør gå ned af

Boreout:

Man keder sig ihjel. Når man oplever en mangel på udfordring og engagement i ens dagligdag, kan dette føre til en følelse af kedelig monotoni. Dette kan især påvirke personer, der søger spænding og udfordringer i deres liv, da de kan opleve en følelse af manglende mulighed for at udfolde sig og udvikle sig i den retning, de ønsker.

Giftige ingredienser:

 • Mangel på faglige udfordringer
 • Begrænsninger for fokusarbejde (Støj, storrumskontor, gruppearbejde)
 • Manglende autonomi
 • Nulfejlskultur og præsentationer

Mulige modgifte:

 • Større / flere faglige udfordringer
 • Skab tid og rum til fokusarbejde
 • Autonomi og metodefrihed
 • Fejl er okay

Læs mere om kedsomhed og stress: Advarsel - kedsomhed stresser

Eksistentiel stress:

Når en person oplever eksistentiel stress, kan det skyldes manglende mening og formål i deres liv. Dette kan komme af, at personen ikke er sikker på, hvad der er vigtigt og meningsfuldt for dem eller, at de har mistet forbindelsen til det, der tidligere har givet dem en følelse af formål og glæde.

Giftige ingredienser:

 • Manglende autencitet
 • Adoption af succeskriterier (forsøge at få dem til at leve op til noget bestemt)
 • Crowding out (At tilbyde højere løn)
 • For stærke kulturelle normer til hvordan man skal opføre sig
 • Dårlig match mellem personlighed og opgavekrav

Mulige modgifte:

 • Skab bevidsthed om, hvad der er meningsfuldt
 • Skab meningsfulde relationer
 • Understøt den indre motivation
 • Skab oaser af autencitet
 • Vær varsom med succesopskrifter og gode råd

Moralsk stress:

At stå over for et moralsk dilemma kan skabe en følelse af at være fanget i en vanskelig situation, hvor eksterne faktorer forhindrer én i at opfylde ens opfattelse af en moralsk forpligtelse. Dette er en udfordring, der især kan opstå i omsorgsfagene, hvor begrænsede ressourcer kan gøre det svært at give borgerne den ønskede omsorg og støtte.

Giftige ingredienser:

 • Følelsesmæssig krævende arbejde
 • Ressourcemæssige begrænsninger
 • Organisatoriske begrænsninger
 • Manglende autonomi
 • Håbløse løsninger (fx pytknapper og ligevægtsråd)

Mulige modgifte:

 • Forsøg at fjerne det moralske dilemma
 • Skab et refleksionsrum (refleksion over moralske dilemmaer)
 • Anerkend det moralske dilemma
 • Skab et bekymringsrum (spørg ind til svigtfølelsen)
 • Undgå håbløse løsninger

Vær stresscocktailbartender

En dygtig leder skal kunne håndtere stress som en erfaren bartender, der forstår de kemiske forbindelser mellem ingredienserne i en stresscocktail. Kun ved at have en grundig forståelse af både opgavens karakter og individets karakter, er det muligt at identificere stressformen, samt de udløsende giftige ingredienser og mulige modgifte.

Du kan bestille "En giftig stresscocktail" af Helle Hedegaard Hein her. 

Læs også: 3 ting du ikke skal sige til en stresset medarbejder

Skribentinfo

Kommentarer