Lektion 3: Kortlæg dine relationer

I dag skal du bevise, at du ikke er typen, der gør tingene halvt. At du har ægte leder-DNA og følger opgaver til dørs.

Du skal nemlig færdiggøre den kortlægning af dit ledelsesrum, som du begyndte på i sidste lektion. Her fik du rammerne på plads. Dem, du kan påvirke, fortolke og udfordre. Nu er tiden kommet til at tage fat på ledelsesrummets anden dimension: Relationerne.

Og lige som i lektion 2 får du nu i denne lektion en guide til at kortlægge dine relationer.

Men først skal relations-begrebet have et par ord med på vejen. Det fortjener de, fordi de har en meget stor indflydelse på de handlemuligheder, du har i dit ledelsesrum.

Hvad er en relation?

Blandt de eksempler på relationer, der ligger lige for, er dine medarbejdere, eventuelle lederkollegaer og din egen chef. Men de fleste ledere har også en lang række andre relationer.

Relationer er defineret som de ressourcer og udfordringer, der ligger i forholdet til alle de personer og grupper, som har at gøre med din ledelsesopgave.

Ofte hænger relationerne sammen med ledelsesrummets rammer, og derfor kan du ikke selv vælge eller udskifte dine relationer. På den måde er de uden for din direkte indflydelse. Det er arbejdsvilkårene for dig som leder i din organisation. Modellen viser, hvem en leders relationer fx kan være:

Der findes to kategorier af relationer: Interne og eksterne.

1. De interne relationer:
Dine nærmeste relationer er dine medarbejdere, chefer og eventuelle lederkollegaer. De fleste ledere bliver konfronteret med dem hver eneste dag og kan mærke, hvordan relationer enten er ressourcer eller udfordringer i ledelsesrummet.

Udfordringerne kan fx komme til udtryk, hvis din chef typisk reagerer med skepsis eller støtte, når du præsenterer en idé til optimering. Eller hvis du ofte møder modspil fra dit personale, når du indfører nye arbejdsmetoder.

2. De eksterne relationer:
Du har også relationer, der ligger uden for din egen organisations rammer. Det gælder fx brugere, borgere, samarbejdspartnere og den brede offentlighed.

Du skal overveje, om de har indflydelse på dine handlemuligheder som leder. Har de det, er de værd at være ekstra opmærksom på som relation. Og hvordan du så kan gøre det, vender vi tilbage til. Nu skal du nemlig kortlægge dine relationer.

Sådan kortlægger du dine relationer

Præcis som i lektion 2 med rammerne skal du nu se en kort video med Charlotte Ibsen, som er leder af Hvidovre Kommunes familierådgivning. Hun vil demonstrere, hvordan kortlægningen af ledelsesrummets relationer foregår i praksis.

Og igen er det afgørende, at du rent faktisk griber pen og papir og laver øvelsen. Så derfor skal du gøre sådan her:

  1. Hent en tom relationer-model her
  2. Hav en blyant klar.
  3. Se videoen og begynd at kortlægge dine relationer.

Se nu videoen, og læg især mærke til Charlottes skelnen mellem to udvalgte relationer – og hvad denne skelnen betyder.

Læs videre, når du har set videoen…

Nu skal du notere dine relationer, ligesom Charlotte gjorde det, så du har et retvisende billede af dit ledelsesrum. Og ligesom med rammerne er selve kortlægningen ret enkel – det er det videre arbejde, der er nøglen.

Måske bed du mærke i, at Charlotte sagde, at ”alle relationer er vigtige” i hendes dagligdag som leder. Alligevel har hun grunde til at have særlig fokus på et par af dem. Din opgave er nu den samme: Du skal udvælge og prioritere de relationer, der sidder med nøglen og indflydelsen til, at du kan øge dit ledelsesrum.

Du skal altså fokusere dine ressourcer på de rigtige relationer – selvfølgelig uden at misligholde relationen til resten af dit netværk.

Sådan arbejder du med dine relationer

Hvis du vil have succes, må du gøre noget for dine relationer – for du er total afhængig af dem. I al sin enkelhed går det ud på at skabe positive relationer. Spørgsmålet er så blot, hvad den enkelte relation har brug for fra dit perspektiv.

Kig på dit ledelsesrum og gennemgå relationerne igen. For hver af dem er der fire muligheder: Skal relationen afklares, etableres, udbygges og/eller vedligeholdes?

  • Afklare relationer: Er rollefordelingen uklar? Er der tvivl om, hvilke forventninger du og modparten har til hinanden? Det kan fx være i relationen leder-chef og leder-brugerrepræsentanter. Tag snakken.
  • Etablere relationer: Er der brug for, at du tager initiativ til mere faste forbindelser? Er der lederkollegaer, du har forsømt i et stykke tid, fordi du har haft travlt? Eller er der andre relationer med potentialer, du ikke tidligere har dyrket? Det kan fx være lederkolleger, interesseorganisationer eller lokale medier.
  • Udbygge relationer: Har du relationen på plads, men trænger den til en ekstra skrue? De bærende relationer til eksempelvis dine egne medarbejdere kan du løbende styrke og udvide til jeres fælles bedste.
  • Vedligeholde relationer: Måske havde en medarbejder slidt for at planlægge et tiltag, der aldrig blev til noget. Måske blev en lederkollega forbigået i en nylig omstrukturering. Skuffelser, nederlag og frustrationer er vilkår på enhver arbejdsplads, og derfor skal du løbende vedligeholde dine relationer ved at tage hånd om de små og store konflikter og modsætninger, der opstår.

Du kan jo passende lade Charlotte bruge blot 4 minutter på at inspirere dig til denne del af kortlægningen. Her forklarer hun fx, hvordan hun er nødt til at have to forskellige tilgange til to relationstyper, der ellers minder meget om hinanden.

Hvad så nu?

Nu er du igennem kortlægningen af dit ledelsesrum. Og du ved, at du blot skal afklare, etablere, udbygge eller vedligeholde dine relationer.

Lyder det lettere sagt end gjort?

Bare rolig – i næste lektion får du 23 konkrete taktikker og tips, du kan bruge til at udfordre dit ledelsesrum.

Et sidste tip: Inden du lukker ned for denne lektion og smækker benene op og venter på lektion 4, så sørg lige for at gemme dit kortlagte ledelsesrum et sikkert sted. Tag eventuelt et billede af det med mobilen. Du skal nemlig bruge det igen senere.