animeret blob

Lektion 8 (bonuslektion): Vejen til god ledelse – kort fortalt

I sidste uge var du igennem lektion 7 i dette e-kursus. Den blev rundet af med at takke dig for, at du læste med hele vejen til enden. Og så var det slet ikke enden. Som et afsluttende let på hatten får du nemlig her en kort gennemgang af hovedpointerne fra e-kursets syv lektioner – eller sagt med andre ord: en opsummering af alt det, som gode ledere gør rigtigt. Nederst på siden er der en kort film, der også samler op på det hele.

Lektion 1: Relationen trumfer sagen (og hvad du skal bruge den viden til)

Vi lagde ud med en vigtig og grundlæggende sandhed om, at relationen er vigtigere end sagen. Måske husker du eksemplet om, hvilke læger der blev sagsøgt, og hvilke der ikke gjorde? De gode ledere forstår vigtigheden af at gå rigtigt ind i deres relationer – med egne chefer, med omverdenen og ikke mindst med medarbejderne.

Her fik du et værktøj til at kortlægge medarbejderne ud fra, hvad der motiverer dem hver især. Er det resultater? Social balance? Noget andet? Når du ved det, kan du afstemme din egen adfærd og kommunikation, så du giver dine relationer et befordrende og konstruktivt løft.

Lektion 2: Hvad en rejseguide kan lære dig om faglig sparring

Den gode leder holder døren åben for sine medarbejdere – både bogstaveligt og billedligt talt. For det hjælper ikke at være fysisk tilstede, hvis det samme ikke gælder mentalt.

Når det handler om sparring (og ledelse og livet generelt), er tillid et nøglebegreb. Og den opstår kun, hvis du formår at overbevise medarbejderne om, at du er til stede og tilgængelig. Det fik du fem gode råd til, og det kan i bund og grund koges ned til, at du skal være mere rejseguide og mindre filminstruktør.

Lektion 3: Den kommunikerende leder tænker som en fisk

Kommunikation er kernen i al ledelse. Du kan altså ikke komme uden om at kommunikere – sådan er det bare. For selv når du undlader at kommunikere (eller forsøger at undlade), kommunikerer du alligevel. Og det kan gå gruelig galt, når medarbejderne selv udfylder det kommunikationstomrum, som du efterlader. Det gør de nemlig helt automatisk.

I tredje lektion blev du derfor introduceret til kommunikationsfisken. Den er et simpelt, overskueligt og universelt støtteværktøj til så godt som alle typer kommunikation. Den hjælper dig med at sætte rammer for din kommunikation, at guide dine modtagere, at forebygge kritiske røster og at samle op og anvise retningen for det, der følger. Og så fik du et par enkle råd til at sikre overensstemmelse mellem dine budskaber og dit kropssprog.

Lektion 4: De 5 faktorer, der udløser konflikter

Konflikter er uundgåelige og kan opstå når som helst og tilsyneladende helt ud af det blå. Derfor er beredskabet til at håndtere dem uundværligt som leder.

Beredskabet er todelt: Det handler dels om det sprog, der bliver brugt i konflikterne, og hvordan du som leder kan tage teten til at skifte til et konstruktivt sprogbrug, der søger at løse problemerne fremfor at intensivere dem gennem beskyldninger og bebrejdelser.

Og så gælder det om at spotte konflikterne i opløbet ved at forstå de faktorer, der ligger bag dem. Medarbejderne er forskellige og vil have forskellige årsager til at føle sig truet – kernen bag enhver konflikt.

Lektion 5: 7 tips til effektiv uddelegering

Mange ledere forfalder til mantraet om, at ”det er nu engang nemmere at gøre tingene selv.” Den påstand skød lektion 5 ned ved at gennemgå de mange fordele og frynsegoder ved en effektiv og gennemtænkt uddelegering af opgaverne. Var man rigtig fræk, ville man hævde, at jo mindre du selv arbejder, jo mere effektiv er du.

Med syv gode råd til, hvad du konkret skal gøre, når du uddelegerer, klædte lektion 5 dig på til at tage fat på indsatsen. Det handler om at uddelegere opgaven i stedet for metoden, at aftale løbende afrapportering – og fem andre ting.

Lektion 6: Kend og stå fast på dine værdier som leder

Ét er at være en god leder. Noget andet er at stå fast på sine grundlæggende værdier, når din omverden kigger skeptisk på dig, borgerne brokker sig, og chefen udfordrer dine beslutninger.

Første skridt til at besidde den evne er i det hele taget at kende sine værdier. Her fik du tre historier til inspiration, en øvelse, der bringer nærmere dit personlige værdisæt – og ikke mindst et redskab, du kan tage frem og bruge, når det bliver alvor, og den svære beslutning skal træffes.

Lektion 7: Opskriften på det velfungerende lederteam

Selvom mange ledere ofte føler sig som ensomme ulve, indgår de alle i vigtige fællesskaber: Lederteams. Der er markant forskel på at være en gruppe mennesker samlet på samme tid og samme sted – og så at være et ægte team. Et team er afhængig af hinanden og skaber de sagnomspundne krukker af guld for enden af regnbuerne, som også kaldes synergieffekter.

Men hvordan løfter man sit lederteam fra kedelige pligtmøder til synergisk helhedstænkning? Det kræver fem grundlæggende ingredienser i gruppen, og i e-kursets syvende lektion fik du en metode, du kan bruge til at give dit team et servicetjek.

På den måde kom du igennem e-kurset. Du har tilbagelagt Vejen til god ledelse, og tilbage er der nu for alvor kun at takke dig for at have læst med og at ønske dig held og lykke med dit lederskab; her, nu og i fremtiden. Hvis du har feedback, ris og ros eller kommentarer, så er du velkommen til at sende en mail til info@lederweb.dk.

Til slut får du hele forløbet i én komprimeret pakke: