Publikationer

Find den rigtige leder

Find den rigtige leder

Indenfor de næste ti år vil halvdelen af de offentlige ledere stoppe – mange for at gå på pension. Væksthus for Ledelse har derfor udarbejdet en rekrutteringsguide, som skal gøre det lettere for kommunerne og regionerne at finde de rigtige personer til lederstillingerne.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.

 

En guide til rekruttering af ledere i kommuner og regioner

Indenfor de næste ti år vil halvdelen af de offentlige ledere stoppe – mange for at gå på pension. Væksthus for Ledelse har derfor udarbejdet en rekrutteringsguide, som skal gøre det lettere for kommunerne og regionerne at finde de rigtige personer til lederstillingerne.

Guidens anbefalinger i forbindelse med rekruttering

Vigtige skridt, som man skal afklare og forberede, når man ansætter en ny leder:

  1. Find jeres roller i ansættelsesudvalget
  2. Vær grundig med jobanalysen og kompetenceprofilen
  3. Forbered interviewet – gør det struktureret, og stil de rigtige spørgsmål
  4. Byg interviewets rammer godt op – sørg fx. for god tid
  5. Sørg for en god introduktion

Et godt rekrutteringsforløb består af en lang kæde af forbundne delprocesser, der alle skal håndteres professionelt. I guiden fokuseres specielt på fem af disse processer. Dels fordi de er særlig afgørende for et godt resultat. Dels fordi de erfaringsmæssigt er svære at håndtere for mange organisationer.

De fem processer er: 

  1. Ansættelsesudvalgets rolle 
  2. Jobanalyse og kompetenceprofil 
  3. Valg af interviewmetode 
  4. Gennemførelse af interview 
  5. Lederens første tid i det nye job

Guiden opfordrer ansættelsesudvalgene til at stole mindre på deres mavefornemmelse og arbejde mere systematisk og målrettet med at vælge den rigtige leder.

Både gevinster og risici i forbindelse med ansættelsesprocessen er store, så må kommunen, regionen og den enkelte arbejdsplads meget nøje overveje, hvordan man vil rekruttere den rette leder til en ledig post.

Der er udarbejdet en guide til lederrekruttering. Guiden består af en blanding af gode råd, vejledende tekster, eksempelsamlinger og redskaber, som du kan downloade som word-filer og arbejde videre med. Du finder guiden her.

Andre læser også