Publikationer

Ledere og hverdagsinnovation

Hvordan fremmer du gode idéer og praktiske løsninger, der styrker kerneopgaven? Det giver denne publikation viden og inspiration til.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Hverdagsinnovationer bliver skabt af medarbejdere og ledere, der er tæt på borgerne, og som finder nye løsninger på problemer i hverdagen. I denne publikation kan du læse om tre fællestræk hos de ledere, som skaber rammer for innovation i hverdagen.

Væksthus for Ledelse har sammen med forskere fulgt syv ledere og deres arbejdspladser i godt et år for at undersøge, hvordan ledere skaber rum for medarbejdernes innovation i hverdagen. Undersøgelsen identificerer tre fællestræk hos de ledere, som formår at skabe rum for innovation:

1. De er faglige ledere, som har fokus på kerneopgaven.
2. De er tydelige og nærværende.
3. De kan oversætte og skabe mening i tiltag, ideer og strategier, så de virker i hverdagen.

Andre læser også