Ledelse af digital innovation - erfaringer fra fem frontløbere

Mangler du inspiration til, hvordan du kan styrke den digitale innovation i hverdagen? Hvordan skaber du en arbejdsplads, der bedst muligt udnytter de nye digitale muligheder til gavn for opgaveløsningen? Det undersøger Væksthus for Ledelse i publikationen ”Ledelse af digital innovation – erfaringer fra fem frontløbere”.

Internal error
Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Ofte forbindes “digitalisering” med centralt styrede processer, hvor fælles løsninger udrulles på et helt område. Men digitalisering findes også i en mere decentral variant, hvor den enkelte arbejdsplads tager ny digital teknologi til sig på eget initiativ og egne præmisser. Og måske selv udvikler nye løsninger og anvendelsesmuligheder. Det er ledelsen af denne digitale innovation i hverdagen, som denne publikation dykker ned i.

Fem kendetegn ved succesfuld ledelse af digital innovation

I publikationen kan du læse om fem udvalgte arbejdspladser, som hver især har haft succes med digital innovation i hverdagen. På baggrund af deres erfaringer præsenteres fem kendetegn ved succesfuld ledelse af digital innovation:

1. Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven
2. Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling
3. Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation
4. Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer
5. Lederne er også dygtige forandringsledere

Publikationen præsenterer også en række gode råd og er tænkt som inspiration og hjælp til førstelinjelederen. Men den kan også bringes i spil i dialogen i ledergruppen, MED-udvalg og andre fora, hvor digitalisering og innovation er på dagsordenen. Ledere kan også bruge publikationen i deres dialog med resten af ledelsessystemet om rammer og vilkår for lokal digitalisering.