10 bud til at lede relationer

Relationel koordinering - evnen til at samarbejde - påvirker produktivitet, kvalitet og arbejdsglæde, lyder det fra den amerikanske forsker Jody Hoffer Gittell. Læs om relationel koordinering og se de 10 bud du skal følge for at skabe relationer.

Skribentinfo

Jody Hoffer Gittell står bag teorien om relationel koordinering, som er et vigtigt element af social kapital. Relationel koordinering sætter fokus på relationerne mellem medarbejderne i en afdeling, mellem ledere og medarbejdere og relationerne på tværs af afdelinger.
En stærk relationel koordinering er vigtig på de fleste arbejdspladser, men ifølge Jody Hoffer Gittell er den særligt afgørende, når mange informationer skal bearbejdes og deles.

Effekten gælder ikke mindst på arbejdspladser og situationer, hvor:

 • forskellige grupper har hver deres specialviden
 • faggrupperne er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde
 • vigtige elementer i opgaveløsningen ikke kan forudsiges
 • opgaverne skal løses under tidspres

Jody Hoffer Gittells undersøgelser viser, at den relationelle koordinering har det sværest, når det er professioner med en stærk fagidentitet, der skal samarbejde, og når der skal koordineres på tværs af grupper med meget forskellig løn og prestige. Begge dele har hun konstateret i sine studier i sygehusvæsenet.

Inspirationen til hendes forskning i det amerikanske sygehusvæsen fik hun, da hun selv var indlagt på hospitalet efter en fødsel. Her kunne hun ved selvsyn observere, hvordan arbejdet var organiseret – og ikke mindst, hvordan kommunikationen fungerede.

Kendetegn for den gode relationelle koordinering

Jody Hoffer Gittell opdeler relationel koordinering i to hovedkomponenter: Relationer og kommunikation. Fundamentet for de gode relationer er fælles mål, fælles sprog og viden samt gensidig respekt. Når en proces er afhængig af mange forskellige arbejdsfunktioner, kan fokus på de fælles mål være med til at brede opmærksomheden ud fra eget ansvarsområde. Relationerne understøttes af en kommunikation, der er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende.

På samme måde er det vigtigt, at få en fælles viden om arbejdspladsen og andre ansattes funktioner. Hvis medarbejderne kender hinandens arbejdsopgaver og kommunikerer jævnligt, kan de mere effektivt koordinere arbejdet.

Hvis det skal virke i praksis, skal medarbejderne have en gensidig respekt for hinandens arbejde, og sætte pris på hinandens kompetencer. Når de har respekt for hinandens arbejde, tænker de mere over, hvilken betydning og konsekvens deres handling har for andre.

10 bud til relationel koordinering

Flyselskabet Southwest Airlines, som Jody Hoffer Gittell undersøgte, fulgte 10 principper, som hver især havde til formål at skabe relationer med fælles værdier, mål og gensidig tillid.  

De 10 bud

Du skal;

 1. lede med troværdighed og omsorg.
 2. investere i frontlinjeelederskab
 3. ansætte og træne til relationel koordinering
 4. bruge konflikter til at bygge relationer
 5. bygge bro mellem arbejde og familielivet
 6. skabe brobyggere
 7. måle præstationerne bredt
 8. sikre jobfleksibiliteten i grænseområder
 9. gøre fagforeningerne til dine partnere
 10. bygge relationer til dine leverandører

 

Gladere medarbejdere

Gittels undersøgelser viser, at relationel koordinering reducerer udbrændthed og følelsesmæssig udmattelse hos medarbejderne, og det skaber større arbejdsglæde, samtidig med at den professionelle kvalitet øges, og medarbejderne kan blive mere modstandsdygtige i svære situationer.

Om Jody Hoffer Gittell

Politolog og professor i management ved The Heller School for Social Policy and Management ved Brandeis University i Boston.

Ph.d. i management fra Massachusetts Institute of Technology og har undervist en årrække ved Harvard Business School. 

Formand i sundhedssektorens industriråd.

Forfatter til flere bøger, blandt andre ”High Performance Healtcare”, "The Southwest Airlines Way: Using the Power of Relationships to Achieve High Performance".

Artiklen er baseret på Jody Hoffer Gittell foredrag ved Væksthus for Ledelses konference om social kapital d. 26. januar 2011, debatoplægget: ”De skjulte velfærdsreserver” samt hendes bog "The Southwest Airlines Way" og hendes hjemmeside: www.jodyhoffergittell.info/content/rc.html. Her kan du også læse mere om hendes forskning og udgivelser samt surveys og metoder, du kan anvende, hvis du vil måle den relationelle koordinering i din organisation.

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver

5 råd om at øge den sociale kapital

Social kapital er nøglen til bedre velfærd

Skribentinfo

Kommentarer