Artikler om Faglig ledelse

Faglig ledelse er til gavn for løsningen er kerneopgaven. Den er nærværende og indsigtsfuld, til forskel for almen ledelse, der handler mere om management og styring.

De faglige ledere kan stille meget konkrete krav til det faglige niveau og har forståelse for og indsigt i kerneopgaven. De bevæger sig ikke rundt oppe i de højere luftlag og taler om strategier og de store linjer. De har så tæt en føling med løsningen af kerneopgaven, at de også kan se, hvornår det er mest hensigtsmæssigt, at der er flere forskellige fagligheder, der arbejder sammen om at løse opgaverne.

Faglig ledelse kan dermed skabe mere frirum til kerneopgaven og fagligheden samtidig med, at man bevarer en intelligent styring.

På Lederweb kan du læse mere om faglig ledelse, og blandt andet lære, hvordan du bliver mester i faglig sparring, læse hvorfor du med fordel skal lede efter fagligheden. • Faglig ledelse
Viser 31 / 31
Ingen resultater.
 • 10 bud til at lede relationer

  Relationel koordinering - evnen til at samarbejde - påvirker produktivitet, kvalitet og arbejdsglæde, lyder det fra den amerikanske forsker Jody Hoffer Gittell. Læs om relationel koordinering og se de 10 bud du skal følge for at skabe relationer.

  Læs mere
 • 6 bud på god faglig ledelse

  Faglig ledelse skaber mere frirum til løsningen af kerneopgaven og fastholder en intelligent styring. Læs her seks bud på, hvad god faglig ledelse består af.

  Læs mere
 • Den genopstandne souschef

  Omstruktureringer og fusioner i den offentlige sektor har ført til store enheder med flere medarbejdere pr. leder og dermed et større ledelsesspænd. Der er blevet længere til nærmeste leder og det har kompliceret ledelsesopgaven. I en ny undersøgelse siger flere ledere, at ledelsesarbejdet kunne løftes med en sparringspartner. Det er derfor blevet tid til at genoplive souschefen.

  Læs mere
 • 3 værktøjer til ledere uden personaleansvar

  Som leder uden personaleansvar er du dig til daglig i en position, hvor arbejdsopgaverne løses afhængigt af andres indsats, input og ansvarsfølelse – uden at du har de stjerner på skulderen, der giver retten til at sige ”du skal”. Netop derfor stiller rollen som leder uden personaleansvar særlige krav til din kommunikation, gennemslagskraft og evne til at motivere. Her er tre værktøjer til ledere uden personaleansvar.

  Læs mere
 • Sådan bliver du mester i faglig sparring

  Gode ledere giver gode råd og stiller de spørgsmål, der på tilsyneladende magisk vis hjælper medarbejderen i den rigtige retning. Læs om din vigtige rolle som medarbejdernes faglig sparringspartner.

  Læs mere
 • Du er slet ikke færdig med kerneopgaven

  I taler om kerneopgaven, I kender måske kerneopgaven, men løser I den også? Ét er at definere den. Noget andet er at operationalisere og optimere kerneopgaven. To eksperter giver input til, hvordan du også lykkes med at løse den.

  Læs mere
 • Seneca: Led efter fagligheden

  Vi skal have noget mere tværfaglighed. Sådan lyder det ofte, når komplekse udfordringer skal håndteres. Men hvorfor egentlig? Måske er tiden kommet til, at vi efter år med tværfaglighed fokuserer på fagligheden? At vi bliver skarpe på, hvad vi hver især bidrager med - og hvad vi sammen skal lykkes med.

  Læs mere
 • Undgå værdiløs kompetenceudvikling med ny metode

  Hvad skal vi gøre anderledes? Hvilke hvilke kompetencer skal vi udvikle for at ændre løsningen af opgaven? Og hvordan får vi forankret den nye viden i hverdagen? Læs om en ny enkelt metode, du kan bruge til at udvikle dine medarbejderes kompetencer, så de matcher de opgaver, I skal løse nu og fremover.

  Læs mere
 • 3 tip til at lede sparring

  Når dine medarbejdere bliver frustrerede, udfordrede eller pressede, må de ofte finde en vej ud af moradset selv. Ved at sparre med hinanden kan dine medarbejdere hjælpe hinanden på en effektiv, fokuseret og læringsorienteret måde. Her er tre råd om, hvordan du understøtter dine medarbejderes sparring i hverdagen.

  Læs mere
 • E-kursus: Nærværende ledelse på afstand

  Hvordan opbygger du en tillidsfuld relation til medarbejdere, du sjældent ser, og hvad skal du være ekstra opmærksom på, når den meste af din kommunikation med medarbejderne ikke sker ansigt-til-ansigt? Det er nogle af de væsentlige spørgsmål og dilemmaer, når du leder på afstand. E-kurset giver dig hjælp, tips og inspiration til at lykkes på afstand.

  Læs mere
 • Du skal lede personer, ikke funktioner

  Fokusér på oplevelse i stedet for output. Det åbner for innovation og bedre velfærdsydelser. Læs en oplevelsesleders bud på, hvordan offentlige ledere skal tænke service på nye måder, lede personer frem for funktioner og slippe forskelskraften løs.

  Læs mere
 • Blæksprutteledelse på fuld tid

  Det er en myte, at de kommunale ledere i første geled har hænderne fulde af driftsopgaver og administration. I virkeligheden består hovedparten af deres arbejdsdag af gedigne ledelsesopgaver, og derfor bør de også ses og behandles som professionelle ledere. To nye undersøgelser stiller skarpt på førstelinjeledernes hverdag og udfordringer.

  Læs mere
 • Sådan bruger du læringsmål til at udvikle dine medarbejdere

  En af kernerne i styrkebaseret ledelse er læring, og en af midlerne til at blive klogere er at opsætte læringsmål. Læs her, hvorfor du skal bruge læringsmål, og hvordan du sætter dem og fastholder fokus på dem.

  Læs mere
 • Gør læring til et fælles ansvar

  Medarbejderne har et medansvar for at sikre, at de har de nødvendige kompetencer og at der sker læring på arbejdspladsen. Det kræver, at der er en læringskultur. Læs, hvordan du styrker jeres læringskultur.

  Læs mere
 • 6 misforståelser om uddelegering

  Uddelegering af opgaver er en situation, som giver mange ledere hovedbrud. Når du bøvler med denne del af din ledergerning resulterer det i, at du selv får alt for travlt, mens dine medarbejdere savner udfordringer. Læs her om, hvordan du bliver tryg ved at uddelegere.

  Læs mere
 • Flere muskler til faglig ledelse

  Hvad indeholder faglig ledelse, og hvordan skaber man en stærk ledelsesmæssig opbakning og støtte til faglig ledelse i hele ledelseskæden? Det er omdrejningspunktet i et igangværende projekt i Væksthus for Ledelse, som blandt andet udpeger syv generiske træk ved faglig ledelse og kommer med anbefalinger til, hvordan man styrker den.

  Læs mere
 • Sådan leder du indsatsen for børn med særlige behov

  Ny publikation fra Væksthus for Ledelse leverer indhold til kommunernes overvejelser om, hvordan de bedst leder og organiserer indsatsen for børn med særlige behov i de almene dagtilbud.

  Læs mere
 • Ledelse af en værdig omsorgskultur

  God ledelse er afgørende i arbejdet med at sikre værdighed fx i ældreplejen, botilbud og på sygehuse. Men opgaven er ikke nem, for ofte står du eller dine medarbejdere i en situation, hvor det er svært at afgøre, hvilken adfærd, der bedst sikrer borgerens værdighed. Her får du tre pejlemærker til dit arbejde med at opbygge en værdig kultur.

  Læs mere
 • Giv medarbejderne de bedste forudsætninger for at løse opgaven

  Det giver konflikter og frustration hos kollegaer og leder, når en medarbejder konsekvent ikke løser sine opgaver til tiden. Årsagen kan være travlhed eller uafstemte forventninger. Som leder er det din opgave, at sikre, at medarbejderen har de rette forudsætninger for at kunne løse sine opgaver – til tiden. Her får du råd om, hvordan du griber udfordringen an.

  Læs mere
 • Sådan får faglig ledelse højere prioritet

  De faglige udfordringer og resultater fylder for lidt i direktionslokalet, i dialogen mellem chef og faglig leder og mellem lederen og medarbejderne. Faglig ledelse bør have højere prioritet, da en stærkere faglig ledelse skaber langt bedre resultater for borgerne. Det konkluderer ny stor undersøgelse fra Væksthus for Ledelse.

  Læs mere
 • Varde: Hvor knækker ledelseskæden?

  Varde Kommune har lavet et tjek af, hvor stærk sammenhængen i deres ledelseskæde er. Det har de gjort med afsæt i anbefalinger fra Væksthus for Ledelse og ved at spørge alle ledere i Varde Kommune. Konklusionen er, at kæden er stærk, når det handler om de helhedsorienterede løsninger, men at fokus på resultater kan styrkes i hele kæden.

  Læs mere
 • 2 nye publikationer om faglig ledelse

  En stærkere faglig ledelse kan skabe bedre resultater til gavn for borgerne. Derfor skal den faglige indsigt styrkes i hele ledelseskæden - fra direktion og chefer til faglige ledere. Læs publikationerne, der sætter fokus på faglig ledelse her.

  Læs mere
 • Leder om corona: ”Det har været rigtig rart at kunne være til stede hele tiden og udøve nærværende ledelse"

  Tydelig kommunikation, strammere styring end vanligt, tilstedeværende og synlig ledelse med empati og forståelse for uro og bekymringer hos frontpersonalet. Det har styrket motivationen, øget trygheden og gjort lederskabet stærkere og mere bevidst – kvaliteter, som består coronatesten, er to ledere enige om.

  Læs mere
 • Styrk kerneopgaven med supervision

  Det er ikke nok at have en klart defineret kerneopgave og lede ud fra denne, hvis ikke medarbejdere har de rette kompetencer. Læs her, hvordan du bruger dine medarbejderes supervision som et strategisk tiltag, der styrker kerneopgaven.

  Læs mere