25.000 ledere har udfordret deres ledelsesrum - har du?

Efterspørgslen på hæftet ’Ledelsesrum’ har været enorm. En af forklaringerne er, at lederen i dag har svært ved at finde plads til egen rolle og befinder sig i en krydsild af krav og interesser fra mange parter: Politikere, borgere, virksomheder, brugere, pårørende, organisationer og andre myndigheder.

Skribentinfo

På 3 måneder har over 25.000 ledere anskaffet sig hæftet ’Ledelsesrum’, der nu er udkommet i 3. oplag.

”De offentlige ledere oplever i dag mange modsatrettede krav fra oven, neden og siden. De har derfor brug for råd til, hvordan de skaber deres eget ledelsesrum”, fortæller Søren Thorup, Formand for Væksthus for Ledelse og afdelingschef i KL.

Hæftet ’Ledelsesrum’ præsenterer i kort form erfaringer fra mere end 60 lederes hverdag og videreformidler erfaringerne, så andre ledere kan lade sig inspirere til at udnytte deres egne rammer. Lederne fortæller om deres opfattelse af ledelsesrummet og nogle af de udfordringer, der ligger i at udnytte og udvide det. Det kan bruges til at reflektere over egne handlemuligheder, og det er det, 25.000 ledere allerede har gjort.

Fokus stadig vigtigt

Ledelsesrum er blevet et centralt begreb i debatten om ledelse i det offentlige. Det skyldes blandt andet, at mange mener, deres ledelsesrum indskrænkes mere og mere af centralt fastsatte rammer, men ligeledes også af forventningerne til lederen fra medarbejdere og chef såvel som brugere og borgere, og her er .

”Refleksion og dialog om de offentlige lederes ledelsesrum en vigtig forudsætning for fortsat bedre ledelse. Det er det, som skaber grundlaget for, at den enkelte institution kan udvikle kerneydelserne”, fortæller Bodil Otto, næstformand i Væksthus for Ledelse og forbundsformand i HK/Kommunal.

Ifølge undersøgelsen, som hæftet ’Ledelsesrum’ bygger på, drømmer mange chefer rent faktisk om, at lederne tager flere dristige og selvstændige initiativer frem for blot at følge den slagne vej.
”Netop derfor er det vigtigt med et fortsat fokus på ledelsesrummet, og ikke mindst dialogen mellem ledere og chefer. Der er jo helt klart et udviklingspotentiale, hvis forventninger afstemmes mere”, fortsætter Bodil Otto.

Ledelsesrummet sætter du selv

Når ledere taler om deres ledelsesrum er det typisk fra forskellige perspektiver. Nogle hæfter sig ved de faste rammer, de er underlagt og mener deres ledelsesrum over en årrække er blevet indsnævret og mere komplekst. Andre igen ser muligheder. 

Ingen kan dog gøre sig til dommer over, hvordan lederen opfatter sine handlemuligheder. Passivitet kan dog ofte ses som en af de største barrierer for at udvide ledelsesrummet. Som leder skal man kunne og turde se muligheder frem for begrænsninger.

Ofte kan ledelsesrummet nemlig være anderledes og gøres større, end den enkelte leder forestiller sig, hvilket også er erfaringerne fra undersøgelsen.

”Der er stadig masser af dygtige ledere, der hverken har læst ’Ledelsesrum’, eller som tror, de må udfordre de rammer, de er omgivet af.  Det er ledere, der i udgangspunktet tør udfordre vanetænkningen, men kun gør det, hvis de får et tydeligere signal om, at det rent faktisk er det som ønskes”, fortæller Søren Thorup.

”Ja og hvis det lykkedes, kunne det endda gøre de kommunale arbejdspladser endnu mere attraktive for medarbejderne”, tilføjer Bodil Otto.

7 gode råd til hvordan du forbereder dig på at erobre ledelsesrummet:

  1. Indkreds dit ledelsesrum. Find begrænsningerne og de potentielle udvidelsesmuligheder.
  2. Tag en samtale med din chef om, hvor langt du kan forfølge dine ideer og om hvilke beføjelser han/hun kan give dig.
  3. Find de relationer der er vigtigst for dig at udbygge og vedligeholde, for at kunne udnytte og udbygge dit ledelsesrum.
  4. Find ud af hvilke kompetencer hos dig selv, der er vigtigst at styrke ift. at forøge ledelsesrummet til det du ønsker.
  5. Undersøg om du kan alliere dig med andre ligesindede i forhold til at søge øget råderum i din institution/organisation. F.eks. en anden lignende lederprofession i din kommune/region.
  6. Vær aktiv i forhold til at søge indflydelse, der hvor rammerne for dit lederskab opstilles. Ved at skabe relationer til dem, der fastsætter rammerne for dit arbejde, vil de bedre kunne forstå og tilgodese dine behov. 
  7. Vær synlig – både hos dine chefer, medarbejdere og brugere.

Fakta og baggrund for hæftet ’Ledelsesrum’

Sådan er projektet gennemført

Projektet bygger på en serie semi-strukturerede interview med leder og chefer om deres definition af begrebet ledelsesrum og deres erfaringer med at agere i ledelsesrummet i praksis.

Fra begyndelsen er projektet designet som en nysgerrig undersøgelse af begrebet. Formålet har været at få de enkelte lederes og chefers egne forståelser og konkrete erfaringer i spil – uden at tolke dem ind i en bestemt forhåndsopfattelse af feltet. Derfor ligger der ikke faste hypoteser, teorier eller definitioner til grund for den interviewguide, der har styret projektets mange kvalitative interview med såvel enkeltpersoner som grupper.

Der er interviewet 65 personer fra 13 forskellige kommuner spredt over hele landet. De interviewede er desuden udvalgt, så der er mange forskellige organisationsmodeller repræsenteret. Projektgruppen har tilrettelagt interviewene i samarbejde med en erhvervspsykolog og en ledelsesforsker og har selv gennemført interviewene.

Begreber og temaer i hæftet er projektgruppens sammenfatning af fællestrækkene i interviewpersonernes erfaringer og vurderinger. Citater fra interviewene er brugt som illustrative udsagn undervejs i hæftet.


Bestil eller download publikationen her

Skribentinfo

Kommentarer