3 råd når du bliver leder for dine kollegaer

En god ven på jobbet er vigtig. Men hvad sker der med dine venskaber, når du går fra at være kollega til at være leder for dine tidligere venner og kollegaer? Her er tre, ting du skal være opmærksom på.

Skribentinfo

Vi har brug for venner på jobbet. En vi kan søge råd hos, en vi kan fejre successer med, og en vi kan tale med om arbejdspresset eller om, hvor uretfærdig lederen er. En undersøgelse fra Gallup viser, at nære venskaber på jobbet gør, at medarbejdere er mere engagerede.

Men hvis du er gået fra at være kollega til at være leder for dine tidligere kollegaer, så ved du, at venskaber på jobbet også kan være komplicerede. Før brokkede I jer til hinanden. Nu er du lederen, og dine tidligere nære kollegaer brokker sig stadig til hinanden - men bag din ryg. De forventer måske også særbehandling og andre kollegaer kan frygte, at du favoriserer dine tidligere venner.

En undersøgelse af ledelsesudfordringer blandt ca. 300 førstegangsledere, foretaget af professor Scott Tonidandel og forsker Bill Genty viser, at overgangen fra ven til leder, var en af de største barrierer for omkring 60 pct. af de førstegangsledere, der deltog i undersøgelsen. 

I en artikel på Harvard Business Review giver Bill Genty giver følgende råd til dig, der går fra at være kollega til at være leder:

Vær tydelig. Du kan stadig være venner med dine medarbejdere. Men det skal være tydeligt for alle, at jeres arbejdsrelation er forandret. Afstem forventninger, og lav klare rammer. Tal fx med dine venner om de nye ansvarsområder, du skal have. Forklar, at det nu er dit ansvar at sikre resultater fra dem og de øvrige medarbejdere. For at være en effektiv leder for en hel gruppe medarbejdere, så vil den tid, du kan bruge sammen med dem, derfor også blive mindre.

Vær opmærksom. Når du har ”ledertrøjen” på, så kigger medarbejderne mod dig. Så vær opmærksom på de signaler, du sender. Hvor meget tid, energi eller ressourcer giver du dine tidligere nære kollegaer sammenlignet med de andre medarbejdere? Bed eventuelt din egen leder eller en lederkollega om at observere og give dig feedback.

Vær forberedt. Venskaber gennemgår fire faser: valg, begyndelse, uddybelse og slutning. Når du går fra at være ven til at være leder, så slutter venskabet, som I kendte det. Du og din nære kollega/ven må vælge om venskabet skal genpåstå på ny. Hvis du eller din ven ikke kan tilpasse sig, så skal I afslutte venskabet.

 

5 fejl du ikke må begå, når du går fra at være kollega til at være leder

  1. Du forventer du den samme loyalitet af dine medarbejdere, som da I var kollegaer.

  2. Du fortsætter med at være ven – eller uven med mine tidligere kolleger, selv om du nu er deres leder.

  3. Det vigtigste for dig som ny leder er at være populær hos dine tidligere kolleger.

  4. Du tror, at når du mødes med kritik, er det fordi folk er misundelige.

  5. Du tror du skal klare alt selv, når du ikke kan diskutere problemer med/betro dig til dine tidligere kolleger.

De fem punkter er fra artiklen: Fra leder til kollega – de 6 faldgruber" target="">Fra leder til kollega – de 6 faldgruber.

 

Læs også

Find alle artikler på Lederweb om det at være ny leder

Væksthusets publikation: Let vejen for de nye ledere" target="">Væksthusets publikation: Let vejen for de nye ledere

Springet fra kollega til chef

 

Skribentinfo

Kommentarer