4 afgørende faktorer for at du trives hele lederlivet

Som leder skal du have energi og overskud til at være på forkant med udviklingen, til medarbejderne og til at kapere de uforudsete opgaver og samtidig sætte nyt i gang. Samtidig skal du have overskud til at ”være noget” for familie og venner. Læs her, hvilke fire lederbatterier, du skal være opmærksom på at få ladt op, så du kan holde et langt lederliv.

Skribentinfo

Som leder smitter dit energiniveau i høj grad af på medarbejderne. Dit overskud i hverdagen er noget af det, medarbejderne lægger mærke til hos dig: Hvad udstråler du i dag? Husk, at kroppen taler lang tid før hovedet.

Lederlivet er spændende, betagende, udfordrende, men kan også være – og er – et arbejdsliv med lange arbejdsdage, afbrydelser, dilemmafyldte og komplekse problemstillinger, hyppige skift i opgavetyper, mange følelsesmæssigt udfordrende opgaver, pludselige og uforudsete ændringer i ”agendaen” – listen med udfordringer er lang.

At holde energien i hele lederlivet handler om personlig bæredygtighed, hvor den ene side af mønten handler om: Hvordan bruger du dig selv? Hvor meget stiller du dig til rådighed? Hvordan doserer du dig selv? Mens den anden side af mønten handler om: Hvordan restituerer du? Hvordan energioplader du og passer på dig selv? Ledergerningen er så spændende, at den nemt kan sluge dig med hud og hår.

Din personlige energi - de fire grundbatterier

Modellen her hedder ”de fire grundlæggende energibatterier”. Billedet af batteri bruges, fordi et batteri indeholder energi, som kan bruges, indtil det er tomt hvorefter det skal genoplades.

Figuren her viser de fire grundlæggende energibatterier.

Den personlige bæredygtighed er grundlaget for at løse dine mangeartede opgaver som leder, og her trækker du på alle batterier.

Opladning af grundbatterierne

Restitutionen er din opladning og et helt afgørende element i kapacitetsopbygning. Du kan sammenligne det med hård fysisk træning. Fortsættes den dag efter dag, uge efter uge, sker der en nedslidning og ikke en opbygning, hvorefter man til sidst får belastningsskader.

Figuren viser sammenhængen mellem energiforbrug og restitution.

Det fysiske batteri  

Der er en tæt sammenhæng mellem din krop, dit humør og din mentale kapacitet. Kroppen sørger for, at der kommer ilt og næringsstoffer til hjerne, muskler osv., ligesom den fjerner affaldsstoffer, så de ikke hober sig op og ødelægger din funktionsevne.

Er kroppen syg eller på anden vis i ubalance, fx på grund af stress, fungerer du ikke optimalt, din krop er med til alt, hvad du gør, og det handler om at mærke kroppen. Vi hører igen og igen, at kroppens velvære handler om kost og motion, men det handler fx også om din kropsholdning og din vejrtrækning.

Det emotionelle batteri

Det emotionelle batteri handler om dit humør. På samme måde som det fysiske batteri trækker du løbende på dit emotionelle batteri, eksempelvis når du er alene, når du er sammen med andre, når du kommunikerer, og når du lever dig ind i og prøver at forstå andres følelser, når du udviser tålmodighed, løser konflikter, viser tillid mv.

Du trækker også på det emotionelle batteri, når du opmuntrer andre, og når du prøver at skabe gejst og motivation. Hvis du har problemer på hjemmefronten, trækker du på det emotionelle batteri, og det kan være alt fra en diskussion med din teenager til dit engagement i den lokale forening, knaster i parforholdet osv.

Ikke-udtrykte følelser, skyldfølelse og uløste konflikter, og i det hele taget ubalancer i det relationelle landskab, vil tære på dette batteri.

”Du må have relationer, hvor du kan modtage ømhed og kærlighed uden først at skulle gøre dig fortjent til det. Det giver energi at få ros og anerkendelse, at lytte til god musik eller lade dig massere. Leg, erotik og et godt grin er fantastiske emotionelle opladere.”(Lange, 2009, s. 73)

Det mentale batteri

Du bruger det mentale batteri, når du skal fokusere, koncentrere og fordybe dig. Fra du sidder ved pc’en eller deltager i møder og arbejder med komplicerede problemstillinger. Det kan være, du i mødesituationen pludselig skal skifte gear fra problemløsning over i konsulterende eller idéudviklende adfærd. Du trækker på det mentale batteri, når du sætter dig ind i vanskeligt stof, når du skal danne dig et overblik, planlægge eller være kreativ.

Måden du taler til dig selv på, har stor betydning for dit mentale batteri. Du kan tale dig selv op – ”det her skal nok gå” – eller det modsatte – ”det kommer aldrig til at gå ”. Begge dele sætter sig i dig og påvirker din stemning og din adfærd.

Dit mentale batteri genoplader du blandt andet ved at skabe mellemrum i en hektisk hverdag med stor kompleksitet. Sørg derfor for at holde hjernepauser: Skab små mentale pusterum mellem møder, hvor du får klaret hovedet. Sluk for pc’en med regelmæssige intervaller, og slip tankerne om det, du arbejder med. Gå en lille tur, tag lyttebøfferne på – lyt til noget god musik, og lad være med at spise frokost sammen med din pc.

Fra Cubions undersøgelse (Cubion, 2022) peger lederne på vigtigheden af, at man sætter en form for filter op eller sætter sine hegnspæle som leder, og eksempelvis markerer, hvornår man er tilgængelig, og hvornår man ikke er tilgængelig.

Husk at holde fri om aftenen, i weekenderne og at holde hele din ferie – uden lige at ”koble dig op og tjekke mails”. Du bør indtænke variation og mellemrum ind i løbet af dagen.

Det spirituelle batteri

Det spirituelle batteri, kan du oversætte til ”formålsbatteriet”.

Ledelse er uløseligt knyttet sammen med det personlige – mennesket. Det handler om ”væren i verden” som menneske og leder. Det spirituelle batteri er grundlæggende personligt og eksistentielt. Spørgsmål a la; Hvem er du? Hvad vil du gerne stå for? Hvordan vil du gerne opleves? Både som menneske og leder, kræver det refleksion og udvikling med livs- og ledelseserfaring.  

”Kommer du i en situation, hvor du skal gå på kompromis med dine dybtfølte faglige eller personlige værdier, drænes det spirituelle batteri. Batteriet bliver fladt, såfremt jobbet (eller livet) ikke længere giver mening for én, eller når man ikke længere kan se nytten af sin indsats. (Lange, 2009, s. 71).

Det spirituelle batteri genoplades ved, at du giver plads til at arbejde med egne værdier og formål. Det kan fx være, at du har en stærk sag eller et vigtigt formål, der rækker ud over dig selv. Det, der gør godt for andre – gør også dig godt.

Artiklen bygger på pointer fra kapitel 10, i bogen ”Ny leder? - Centrale temaer og overvejelser om lederskab” Af Kirsten Baggesgaard Seeberg, Henning de Haas, Randi Juul-Olsen, Hanne Møller, Troels Møller, Jesper Wass Hansen (red.)-  (2023) fra forlaget ContentPublishing.

Vil du vide mere? Vi anbefaler:

Antonovsky A. (2000). Helbredets Mysterium. København: Hans Reitzels Forlag.

Hawk of the yellow wind (2006). Livets cirkel. København: Aschehoug.

Oestrich I.H. (2008). Livskundskab og modstandskraft. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Pedersen, K.B. (2018). GÅ-Bogen. Gå, så går det nok (1. udgave, 1. oplag). København: Gyldendal.

 

Kilder

  • Center for Væredygtighed (2021). Væredygtighed – Indersiden af bæredygtighed (1. udgave, 1.oplag). Frederikshavn: Dafolo.
  • www.Coreenergy.dk
  • Cubion (2022). Undersøgelsen blandt nye offentlige ledere i Aarhus Kommune.
  • Cubion (2015). Sammenhængen mellem energianvendelse og restitution, udviklingen af Energi i Lederlivet.
  • Hansen, M.D., Kock, B. & Skøt, M. (2011). Dit engagement (1. udgave, 2. oplag). København: L&R Business.
  • Heidegger, M. (2017). VÆREN og TID (2. udgave, 2. oplag). Aarhus: KLIM.
  • Lange, U. (2009). Førstehjælp til den nye leder (1. udgave, 1. oplag). København: Gyldendal Business.
  • Syd Dansk Universitet, SDU (på vegne af Statens Institut for Folkesundhed) (2008). https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/kram/om_kram. Læst den 11.09.22 kl. 09.38.

Skribentinfo

Kommentarer