Advarsel: 4 no-gos når du leder opad

Chefer efterspørger initiativrige ledere, og nogle drømmer ligefrem om ”ulydige” ledere. Derfor skal du ikke blot parere ordrer. Du skal nysgerrigt undersøge nye muligheder på grænsen af det velkendte, når du leder op ad. Hvordan gør du det? Det får du her en række råd om.

Skribentinfo

Det er ikke nok at have gode relationer til dine medarbejdere. Du skal også have en god relation til din chef. For kan du ikke lede opad, bliver det også vanskeligt at lede nedad. Du skal være i stand til at begrunde de beslutninger, der sendes videre fra toppen. Ellers holder de også hurtigere op med at give mening for dine medarbejdere.

Det er krævende at lede opad

Din chef træffer beslutninger, der vedrører dit ledelsesrum. Når du leder opad, påvirker du de beslutninger i videst muligt omfang. Både når det gælder om at rette chefens opmærksomhed mod indsatsområder, chefen ikke har ofret opmærksomhed tidligere, og når det gælder strategiske beslutninger i det hele taget.

Læs også: Skru op for indflydelsen når du leder opad

Når du leder opad, er det din opgave at komplementere din chef. Du skal skabe et stærkt tillidsbånd til din chef, og være loyal overfor jeres organisation og dens mål. Du skal være konstruktiv og direkte i jeres dialog, og samtidigt kunne sætte dig i din chefs position. At lede opad er ikke ligefrem let, og mange ledere oplever nederlag med at lede deres chef, fordi de ikke ved, hvordan de skal gribe det an.

På Lederweb har vi gennem tiderne samlet en række dos and don’ts, når du leder opad. Du får nogle af dem her:

4 don’ts

1. Du kritiserer din chef offentligt

En af de absolutte no-gos over ting, du ikke må gøre, når du leder opad, er at tale dårligt om din chef over for andre. Hvis du taler dårligt om din chef til dine medarbejdere, vil det måske skabe forståelse på kort sigt. Forståelse for, at de beslutninger, der tages i organisationen, ikke udelukkende kommer fra dig – og at du måske endda ikke er enig i dem. Dermed undgår du at være kvinden med leen. Men at kritisere din chef offentligt er med til at underminere hendes autoritet blandt de andre tilstedeværende. Og det er ikke kun skidt for din chef, det påvirker også dig og jeres relation.

Hvis noget i din chefs ledelsesstil går dig på, skal du tage den med hende i enerum. Der findes ingen vindere, hvis du tager den i plenum eller med medarbejderne bag hendes ryg.

2. Du tilbageholder vigtige informationer

Et andet no-go er at holde igen – at holde information, feedback eller anerkendelse tilbage.

Undlader du fx at fortælle din chef om vigtige informationer, du hører og læser i løbet af dagen, fordi du antager, at hun allerede kender til dem, holder du inde med informationer. Og det er skidt, for den information kunne potentielt være værdifuld for chefen.

Glemmer du at fortælle din chef, når dit team, chefen selv eller organisationen får ros og anerkendelse fra kolleger, borgere eller samarbejdspartnere, holder du endnu en gang igen. Husk her, at man aldrig kan få for meget anerkendelse.

Vær heller ikke nervøs for at bede om eller give feedback til din chef, eller for at spørge om råd i en situation, du aldrig har stået i før. Det styrker kun jeres relation.

Læs også: Undgå benspænd når du leder opad

3. Du går til din chef i vrede

Start aldrig en samtale med din chef, når du er vred. Uanset, hvad årsagen måtte være, bør du altid vente til, du er faldet ned igen. På den måde opnår I en mere konstruktiv samtale.

Forsøg også at lade være med at gå til din chef med en liste fuld af klager og bebrejdelser. Omsæt i stedet dine klager til konstruktive og konkrete forslag til handling, hver gang du har mulighed for det.

4. Du tager det personligt

Undlad at tage det personligt, hvis din chef har en dårlig dag eller ligefrem får et vredesudbrud. Undersøg i stedet, hvad der kan ligge bag reaktionen. Vi kan alle komme i pressede og stressfyldte situationer på jobbet, og hvis jeres relation ellers er fin, er det med stor sandsynlighed et andet sted, skoen trykker.

3 dos

1. Sæt dig i chefens sted

Uanset hvor enig eller uenig du er i din chefs beslutninger, eller i hvor høj grad du deler chefens værdier, er det afgørende, at du kan leve dig ind i det, din chef er optaget af. Forsøg også at sætte dig ind i, hvilke krydspres din chef dagligt agerer i. Så bliver det lettere for dig at forstå, hvorfor nogle beslutninger ender, som de gør.

Forsøg at flytte opmærksomheden fra dit eget perspektiv til chefens og forstå, hvad der tynger din chef, og hvad der er vigtigt. På den måde opnår du en bedre relation til din chef.

Husk også, at din chef har bekymringer og frustrationer ligesom dig. Lad være med at betragte din chef alene som en person, der evaluerer din indsats. Se din chef som det hele menneske hun er, med et liv uden for arbejdet, karrieremål og ønsket om at være den bedst mulige chef – akkurat som du selv aspirerer efter.

Læs også: 5 ting du aldrig må gøre når du skal lede opad

2. Skab et stærkt tillidsbånd til din chef

Din chef vil aldrig lade sig lede nedefra af en, som hun ikke stoler på. Derfor må du tænke i løsninger, hver gang der opstår et problem, som du skal rapportere til din chef. Forsøg i de situationer at stå ved dine fejl og vis, at du ikke flygter fra udfordringerne, men ser dem i øjnene. Vis også, at du lytter til chefens gode råd og erfaringer.

3. Vær anerkendende

Vis, at du sætter pris på, når din chef rådgiver dig, tager sig af et problem eller viser generel interesse for dig.

Sørg også gerne for at gøre det klokkeklart, når din chef giver dig den støtte, du har brug for. Du skal ikke være bange for at rose og sige højt, når du oplever, at tingene går op i en højere enhed.

Skribentinfo

Kommentarer